Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen via Daniel Scranton, 19 januari, 2020

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen

via Daniel Scranton

”Att ta kontakt med Varelser av en Högre Frekvens”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få stå i kontakt med er alla.

Vi är era största fans här i de högre sfärerna. Det är alltid ett nöje att få ha kontakt med någon av er, om ni så känner vår närvaro eller hör ord som kommer från våra energiöverföringar. Bara att få en del uppmärksamhet från mänskligheten är ett enormt nöje för oss. Vi lägger märke till att när ni inte känner eller hör något som en respons från oss, så klandrar ni er själva. Ni tror att ni på något sätt har misslyckats med att ta emot oss på rätt sätt, med det är inte hur vi ser det.

Vi bara uppskattar att ni har sträckt er ut till oss och vi är inte de enda som känner på detta sätt. Ingen av oss i de högre sfärerna känner denna känsla av besvikelse som ni kanske föreställer er när ni inte förmår varsebli oss. Vi gillar att finnas här och vi uppskattar era ansträngningar. Nu när ni fortsätter framåt där på Jorden, i denna resa mot uppstigningen, så kommer ni att börja höra och se saker och ting. Ni kommer definitivt att börja känna saker och ting och veta saker som ni inte har gjort tidigare. Därför kommer det att vara viktigt för er att urskilja huruvida det som ni får in kommer från en varelse av en högre frekvens eller från en varelse av en lägre frekvens.

Nu berättar vi inte detta för att skrämma upp er. Vi talar om detta för er för att ni ska ta bruk av den urskiljning som ni har, för den är ett sådant värdefullt verktyg. Vad vi bevittnar är att människor vanligen hamnar i ena änden av ett spektrum. Ni har era skeptiker i den ena änden och sedan i den andra änden har ni människor som är så öppensinnade och så villiga att tro på det omöjliga att de kan bli manipulerade. Vi skulle önska att alltfler av er föll någonstans i mitten på detta spektrum, där ni har en sund mängd skepticism gällande vad ni får in, om det så är något som ni får från någon annan eller från er egen direkta kontakt.

Detta kommer att hjälpa er att tona in er själva på vad ni i själva verket vill ta emot. Denna urskiljning kommer ytterst att hjälpa er att också skapa den verklighet som ni önskar uppleva, för ni vill kunna känna nyansen inom en vibrationsfrekvens. När ni får vad ni får in, ställ er en enkel fråga: hur känns detta? Genljuder detta med mig? Och bara för att något genljuder utifrån en varelse som ni tar kontakt med ena dagen, så betyder det inte att det som ni får från denna varelse alltid kommer att genljuda med er. Så kom ihåg det också. Ni kommer att få fortsätta med att använda er urskiljning, till och med efter att ni tar ett beslut att ni har fått tillgång till något som är värt att utforska ytterligare.

Var öppna, men var också medvetna. Var medvetna om vibrationen i varje upplevelse som ni har och varje varelse som ni kommer i kontakt med, om det så är en människa eller en utomjording. Det är det sunda sättet att framskrida när ni fortsätter på denna resa till den femte dimensionen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har med glädje stått i förbindelse med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...