Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 17 januari 2020

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 

17 januari 2020

 

Ett Meddelande till Ljusarbetarna – 17 januari 2020

av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarnas legioner och Ärkeänglar kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att ha den här tiden för att prata med er idag.

Idag avsätter vi en del av vår tid till ett Råd av kraftfulla högre varelser. Det är en grupp Spirituella guider som bistår en vän till vår författare.

Han brukar delta i Ursprungsbefolkningens/ Indianska shamanska ceremonier och helande ritualer.

Han bad om en kanalisering från sina guider och från anden av sin avlidna hustru, som levde som Indiansk sjaman, för att få veta hur man bäst kan hjälpa de i Australien och på andra håll, som lider av hejdlösa busk- och skogsbränder.

Så här löd svaret från detta Råd av Högre Guider:

”Bränderna i Kalifornien, Amazonas, Afrikanska länder och nu i Australien, har avsiktligt startats med avancerad teknik, såväl som av lokala mordbrännare.

Det finns flera skäl till detta, men bland annat är det för att straffa, kuva och distrahera Moder Jord från Sin uppstigning, eftersom Hennes vibration stiger dagligen.

De kommer inte att kunna stoppa det, men de fortsätter sin förnekelse, eftersom de gamla härskande grupperna har haft herraväldet så länge. Men nu har de förlorat det.

Det är viktigt att skicka högre Ljus till de som ger order om att dessa tekniker ska användas för detta ändamål, men också att skicka Ljus till själva tekniken.

Kalla på era galaktiska familjemedlemmar, för att hjälpa till både eteriskt och fysiskt.

Detta hjälper er att komma bort från en defensiv hållning, som ofta är den svagare och mer passiva hållningen, i vilken situation som helst.

Det förstör också ”Oss kontra Dem”-paradigmet, som omintetgör mycket.

Visualisering är det viktigaste för att nå framgång i skapandet av regn, som ni vet.

Barn, särskilt de som är födda under de senaste tio åren, är mästerliga på detta.

Så förutom att dagligen ha era egna visioner, visa barnen hur de visualiserar regn, healing, stabilitet, Fred, så att ett normalt tillstånd kan uppstå runt om i världen.

Barnens visualiseringar är de mest kraftfulla på Jorden nu.

Leta upp videor på YouTube som innehåller ljudet av regn som faller, och spela den i bakgrunden under dagen.

Det är också till hjälp, då ni föreställer er att det precis nu regnar i Australien.

[Ett exempel: https://www.youtube.com/watch?v=q76bMs-NwRk.]

Nyckeln till regnets vibration. Ni har möjlighet att göra detta instinktivt.

Håll det i era energier å Australiens vägnar, så att essensen av regn når bränderna och de hotade områdena.

Så även om det ännu inte regnar i vissa områden, så kommer resultatet att bli ett fallande regn.

Om ni kan trumma mjukt för att imitera åska, så är det också kraftfullt.

Det är mycket mer till hjälp att föreställa er Jorden som någon ni vaggar och healar nu, i stället för, så att säga, protestera mot de som startar bränderna, eller protestera mot själva elden – vilket bara ger näring till förödelsen.

Vi arbetar med shamanernas förfäder, för att hjälpa till att få slut på bränderna, pånyttfödelse av de brända områdena, och djurens andar vars liv gick till spillo.

They will return to a much higher vibrational Earth, in part because of the healing work being done now to assist Earth.

De kommer att återvända till en Jord med mycket högre vibrations, delvis på grund av det healande arbete som nu utförs för att hjälpa Jorden.

Påminn er själva och varandra, om att ta in högre vibrationell hjälp.

Den finns där för er, men ni måste kalla på den!

Många arbetar också i sömnen och under drömmarna på natten för att hjälpa till, vilket ofta är anledningen till att era känslor är nyckfulla och ombytliga vissa dagar.

Det kommer att finnas tider då man känner sig lättad över att så mycket gott föds på grund av detta, och andra gånger bedrövad över förlusten av växter, människor och djurliv.

Den Sorg och förlust som människorna känner på olika platser i världen, påverkar även er.

[Den högre guiden känd som Red Thunder talar]: Låt det passera genom er.

Uppmärksamma det, men låt er inte dras in i det. När ni blir mer medvetna om vad som händer, så kommer ni att släppa behovet av att bära någon annans smärta.

Ni kan inte bära den åt dem!

De kom hit för att uppleva detta och mer därtill.

Skulle ni ta deras Glädje ifrån dem? Nej, det skulle ni inte.

Skicka dem mod genom högre Ljus, men försök inte att minska deras smärta, för det kan ni inte.

Det var allt för nu.”

Kollektivet: Vi är hedrade över att få inblick, och den häpnadsväckande energetiska hjälpen från dessa högre lysande varelser.

Vi uppmanar er att inte bara beakta det de sagt, utan också minnas era liv på denna och andra planeter, där ni hjälpte till att skifta täta vädermönster, lindrade extrema planetära förändringar och hjälpte hela befolkningen att ta sig ut ur rädsla, chock eller trauma.

Ja, så kraftfulla är ni, kära ni!

Och detta är till viss del varför ni kom, och ni gör det ganska ofta enbart genom er närvaro på Jorden nu.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...