Arkturiska Rådet i Nionde Dimensionen via Daniel Scranton, 12 mars 2021

 

Arkturiska Rådet i Nionde Dimensionen via Daniel Scranton

den 12 mars 2021

”Låt era världar Skakas om”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få ha kontakt med er alla.

Vi börjar uppmärksamma tendensen inom mänskligheten att rätt snabbt komma fram till slutsatser. Vi ser att ni alla gör antaganden som grundar sig på mycket små mängder information och de antaganden som ni gör passar väldigt väl in med era bedömningar. Det är lättare för er att tro på något när det är en bekräftelse på något som ni redan tror på. Det är mycket svårare för er att acceptera information när den ter sig tvärtemot ett övertygelsesystem som ni länge har hållit er till och detta är olyckligt, för under de kommande åren kommer ni att få upplevelser som skakar om era världar.

Det kommer att bli nödvändigt för er att släppa taget om denna tendens att komma fram till en slutsats som stöttar era övertygelser vilka sedan tidigare existerar. Ni kommer att vilja öppna upp er själva till fullständigt nya idéer, sätt att uppleva och känna till verkligheten. Det är en av orsakerna till att ni just nu har skapat en värld för er själva, där det förekommer så mycket motsägelser, där ni alltid har motstående trossystem som sam-existerar. Det är nödvändigt. Det är bra för er, för ni vill inte bli självgoda.

Ni vill aldrig någonsin tänka att ni har klurat ut allting. Ni vill förbli öppna, men likaså med en sund mängd av skepticism. Och det säger vi för att vi inte vill att ni ska tro på vad som helst och allt som kommer in i er medvetenhet. Vi vill att ni fortfarande ska köra allt genom era hjärtan, se om det genljuder, känna in i det och inte med en gång komma fram till en slutsats. En del av problemet där på Jorden är det som ni fick lära er i skolan, att dessa är fakta, dessa är sanningarna enligt vilka ni alla måste leva. Och sedan när ni väl var klara med skolan, så började ni lära er att det mesta av vad ni fick lära er var falskt, eller onödigt, eller bara ett perspektiv gällande något.

Vi talar mestadels om er historia, men även om andra ämnen. Det finns rum för skapande. Det finns rum för spontanitet. Ni behöver inte följa samtliga regler och ni måste inte hålla er till de fakta som ni så starkt håller fast vid, likt en älskad leksak som ni som barn aldrig släppte ur sikte. Ni är skapar-varelser och ni är också utforskare. Ni är där för att skapa, men ni är också där för att utvidgas.

Därför föreslår vi att ni ska avvakta med att dra förhastade slutsatser och bara släppa in mer av er egen energi och information. Låt er själv få en personlig upplevelse av detta vårt underbara universum och tänk aldrig att er upplevelse måste kunna upprepas för att vara sann. Detta är hur man lever ett femte-dimensionellt liv.

Vi är det Arkturiska Rådet och det var ett nöje att få stå i kontakt med er.”

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...