Samtal #33 via AiA Maria, 14 mars, 2021

Samtal #33 via AiA Maria

 

Så hälsar vi eder hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.

Tack!

 

Så vill vi tala med eder om frihet.Mänskligheten synes leva i illusionen av att frihet är något att jaga.

Vi frågar eder detta:-Är denna jakt sprungen ur dessa edra tankekonstruktioner som säger eder att ni lider av begränsningar?

Vi ser mänskligheten drivas utav avsaknad av eder egen fria vilja.

 

Vi uppmanar eder att utforska dessa edra memorerade sanningar som begränsar eder.

Vi säger eder detta:- Varje tanke människan tänker om sig själv begränsar eder. Ja betänk denna vår sanning-varje tanke begränsar eder bild av eder verklighet.Ja, just så storslagen är eder varelse att edert eget hjärnkontor är begränsat ifrån att se hela sanningen om eder obegränsade varelse som rymmer överflöd av allt.Detta är vår sanning om var och en av eder.

 

Frihet är intet att jaga och eder egen fria vilja är inte möjlig att tvinga fram.Ni finner eder själva när ni stannar upp i eder själva och välkomnar hela eder själva och allt ni rymmer. När ni stannar upp i eder varelse stärker ni eder kontakt med allt som är och där just där är ni fria att flyga ovan och skåda eder egen sanning om vem ni var och en är.

 

Vi ser mänskligheten lida brist på energi och påminner eder om att detta att stanna i tid bistår eder i att ladda edra batterier.

Vi påminner här eder om att ni har tillgång till allt om ni tillåter eder!

 

Vi ser mänskligheten lida i ensamhet.Vi vet att en del i eder saknar och längtar efter gemenskap. Från vårt perspektiv är detta naturligt för var och en av eder men vi ser gemenskap från ett annat håll än dom flesta av eder.

Vi vet att avsaknaden av tillhörighet för eder hemåt som tillbaka till eder själva.

Samhörighet är edert naturliga tillstånd.

Allt och alla hänger samman-detta är nyckeln till gemenskapen.

 

Vi säger eder detta:- Välkomna allt ni möter inom eder. Släpp kampen och tillåt eder omfamna eder rädsla för ensamhet. Välkomna rädslan som en vän istället för att bedöma den som eder fiende.

Vi ser att mången av eder motsätter eder rädslan.

Detta är inget fel men vi påminner här om att när ni inom eder strider projicerar ni det ni inom eder bär i eder verklighet.

Vi ser att ni söker mången variationer på avledningsmanövrar som i att söka sätt att undgå smärtan som finns i gammalt oavslutat.Rädslan hindrar eder ifrån att se allt i sitt sanna ljus.

Från vårt perspektiv ser vi det som för en del av eder är nya utmaningar som i att tvånget att avstå shopping, restaurangbesök och teater. Vi ser eder utveckla andra former av avledning som tex i ökad skärmtid, spel och alkohol-ja människan letar febrilt efter sätt att undslippa sin ensamhet som i upplevelsen av övergiven, ensam och rädd.

 

Vi påminner här om att det finns inte några generella rätt eller fel -endast olika val.

Vi påminner om att ni är fria att välja att avstå-också.

 

Vi säger eder detta:- Oavslutat kommer åter om ni avstår valet att vända åter som i att vända inåt.

Vända inåt bär pusselbitar till edert eget helande och till hela eder planet.

 

Medkänsla är vägen igenom.

Medkänsla är intet att lagstadga om eller hur?

Medkänsla startar inom var och en av eder!

Vad väntar ni på?

 

Vi säger eder detta:-Var och en av eder är villkorslöst älskade. Ni alla är en del i Alltets gemenskap. Var och en av eder äger samma värde och skapar tillsammans helheten.

Nu är tiden då ni väljer!

 

Tänd edra ljus-hedra eder själva och varandra! Vi tackar för äran att följa eder hela vägen hem! Vi välkomnar alla och envar med en öppen famn!

 

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...