Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 mars 2021

 

Arkturiska Rådet i den Nionde Dimensionen via Daniel Scranton

den 10 mars 2021

”De nya Energierna skapar de här nya Utmaningarna”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få ha kontakt med er alla.

Vi är mycket medvetna om de utmaningar som ni står inför där på planeten Jorden, samt de svårigheter ni har haft med att öga mot öga få möta dessa utmaningar. Vi talar inte om fysiska utmaningar, åtgärder som ni skulle behöva göra. Vi talar om utmaningarna som de flesta vuxna inte ens är medvetna om, vilka ni som barn ställs inför. Och till och med fastän man vet att ni står inför en utmaning, så vet man inte hur man ska hjälpa er. Man vill bara att ni snabbt rycker upp er så att man kan sluta känna skuld, frustration eller sorg för att man ser sitt underbara barn lida.

Det här är en generationsfråga och en som har gått i arv från föräldrar till avkomma, för man pratar inte om livets verkliga utmaningar i skolan eller i era religioner. De är mer fokuserade på ifall ni har färdigheterna att överleva och ifall ni kommer att synda eller förarga Gud på något sätt. Dessa var de största utmaningarna som ni ställdes inför när ni fungerade på en lägre medvetandenivå. De flesta människor var helt kapabla till att trycka ner sina emotioner för att få jobbet utfört, vilket jobb det än kan ha varit fråga om.

Era emotioner håller på att bli starkare, mer intensiva och mer kraftfulla, för det måste de för att ni ska kunna utvecklas. Människor förmår inte ignorera sina emotioner som de tidigare gjorde, på grund av de energier som gör det omöjligt för er att ignorera de känslor som ni bär inombords. De är anledningen till att droger och alkohol är så vanligt förekommande i er värld. Vilken är då lösningen? Den lösning som vi ser, är att de av er i det uppvaknade kollektivet måste vara de som föregår med det sunda exemplet för andra. Ni måste vara villiga att prata om era emotioner och till och med offentligt ge uttryck för dem.

När ni delar era berättelser vidare och berättar för andra om de kamper ni emotionellt i era liv har stått inför, så ger ni andra tillåtelse till att göra detsamma och ni demonstrerar för dem hur det görs på rätt sätt. Er värld behöver ledare i denna villighet att vara emotionell och tala om känslor, mer än vad ni alla behöver någon annan slags ledare.

Människor behöver få veta att de inte är ensamma och att det finns en väg ut ur gropen av desperation som de för närvarande befinner sig i, en väg ut som inte inbegriper någon slags drog eller annan slags substans som dövar deras smärta. Åter en gång kallar vi på er i egenskap av det uppvaknade kollektivet, för att ta ledningen och att visa för andra att alla utmaningar kan mötas öga mot öga, om ni är villiga att känna vad ni känner inombords.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi gladde oss åt att få ha kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...