Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 september 2019

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

11 september 2019

ATT ÖPPNA UPP FÖR UTOMJORDINGARS ENERGIER & KONTAKT – DET 9D ARKTURISKA RÅDET

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har varit spända ett bra tag nu på att få dela följande överföring med er. Vi har kunnat detektera en enorm uppgång av den övergripande vibrationen hos det mänskliga kollektiva medvetandet, och vi vet detta sker därför att ni alla varit långt mer öppna än någonsin tidigare för att ta emot energierna som kommer från andra delar av galaxen. Mänsklighetens öppenhet för utomjordiska energier har aldrig varit starkare eller vidare. Vi observerar att många tar sin egen kontakt på stort allvar, och vi ser också att många av era fysiska utomjordiska vänner banar sig väg in i era liv och gör sin närvaro känd för er.

Och sedan finns förstås den utomjordiska energi som kommer från kollektiv som vårt. Vi har den Arkturiska energi som vi tillhandahåller, även om ni inte kommer att se oss framträda i fysisk form, rakt framför er. Den öppenhet ni har för utomjordisk kontakt måste förstås vara ett tecken på utveckling av ert medvetande, därför att föreställningen om det finns andra varelser därute med mer avancerad teknologi än ni har, kan vara ganska skrämmande. Ni har alla sett science fiction filmer om invasion av den ena eller andra utomjordiska gruppen. Reptilierna har förtjänat sitt rykte genom hela historien om Jorden och mänskligheten.

Ändå är ni där, redo och öppna att ta emot från era utomjordiska bröder och systrar, och de flesta av er ser oss inte som mänsklighetens räddare. De flesta av er är tillräckligt sansade för att veta att vi inte kan vara era räddare. Vi måste låta er välja att bli bemyndigade, att inte ligga under någon annans kontroll, och att inte låta er bli manipulerade. Det är ett val, även om det verkar som om ni inte valde det utifrån ert egoistiska perspektiv. Ni valde att komma till denna värld och inkarnera i denna dimension så att ni kunde bryta er fri från dessa kedjor av förtryck, veta vem ni verkligen är, bemyndiga er själva, och ta er rättmätiga plats vid det galaktiska bordet.

Det faktum att finns så många av er som söker göra precis det vi talar om här, utan en organiserad religion som talar om för er att detta är det övergripande målet, är oerhört uppmuntrande för oss. Ni har inte någon påve som talar om vad ni ska tro och vad ni alla strävar efter, och ändå, där är ni alla som kommer till samma slutsatser. Hur gjorde ni det? Ni blev tysta. Ni mediterade. Ni gick in i er själva och ni fann sanningen, och ni fann att den önskan var del av någonting större. Och ni kan vara säkra på att ni är det och kommer att vara det.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med .

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...