Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 april 2021

 

Arkturiska Rådet i Nionde Dimensionen via Daniel Scranton

den 14 april 2021

”Nya Allianser, Blåkopior & Modellbeskrivningar på väg”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få ha kontakt med er alla.

Vi är redo och villiga att ansluta oss som ett team tillsammans med något av de övriga kollektiven i denna vår galax, med syftet att just nu hjälpa mänskligheten där på Jorden. Vi har aldrig känt oss mer dedikerade för ändamålet att hjälpa er med att höja er vibration och vi har redan teamat ihop oss med så många kollektiv, inklusive de från Plejaderna, Andromeda, Lyra och Sirius, samt Kassiopeja. Å era vägnar kallar vi även på Ärkeänglarna och de Uppstigna Mästarna, eftersom vi vet att vi kan kanalisera deras energi in i vårt kollektiv och sedan agera som ett slags förstoringsglas, för att projicera denna energi ner till planeten Jorden.

Energierna som sänds till er just nu är intensiva på grund av att ni alla har blivit mycket intensiva och ni har flera gånger kallat på de här samma kollektiven och högre-dimensionella varelserna för att få hjälp. Vi förstår att det gör oss starkare att gå ihop som partners och det hjälper oss att inse mer om vilka vi i själva verket är i egenskap av Energi från Källan, såsom Allt-Som-Är. Just nu ligger vår fokus på att hjälpa dem som likt er är vakna, medvetna och redo för mer, för ni är villiga att förena er med era medmänniskor för att få till stånd de stora förändringarna vilka är på väg till planeten Jorden. Och de stora förändringarna kommer, men det är upp till er alla att skapa denna förändring som ni vill se i er värld.

Ja, ni är där för att öppna upp er och ta emot så mycket ni kan, men ni är också där för att fokusera på vad det är som ni vill se i samhället, på den globala arenan och ibland behöver ni göra vissa åtgärder för att koppla samman punkterna mellan alla ljusarbetare, rutnätsarbetare och vägvisare över hela planeten. Ni har redan gjort så mycket för mänskligheten, men ni står faktiskt bara i början av att få se hur verkliga förändringar görs där på Jorden, eftersom tiderna ni lever i har tvingat många att sträcka ut sig och bilda förenande band, vilka de annars inte hade åstadkommit.

Detta är tiden för alla er som är vakna att följa vår ledning och bilda nya allianser, precis så som vi strävar efter att bilda nya allianser utifrån vår upphöjda sittplats här i den nionde dimensionen. Vi ska sända er modellbeskrivningarna, instruktionshandboken, kan man säga, om hur ni ska arbeta tillsammans för att maximera er kraft och styrka såsom en förenad helhet, såsom det kollektiv ni alltid var menade att vara.

Ni har vaknat upp och nu är det dags att tänja på denna kraft till att skapa och ni är så mycket mer kraftfulla när ni står förenade. Och det är varför vi alltid poängterar att förlåtelse, medkänsla och villkorslös kärlek är långt värdefullare verktyg för er att just nu hålla er redo med, än att peka finger och beskylla och att leta efter dem som ni kan låsa in. Det är dags att börja betrakta världen som sådan den i sanning är, en återspegling på allt som finns inom er och vi vet att ni kan göra detta. Vi har en oerhörd mängd tillit till er, när vi ser hur ni hela tiden svarar an på våra energier.

Vi är det Arkturiska Rådet och det gladde oss att få ha kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...