Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 september 2019

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

14 september 2019

VÄRLDENS LJUSARBETARE – DET 9D ARKTURISKA RÅDET

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket upprymda över de framsteg som vi ser mänskligheten göra, och vi är också mycket upprymda över att få se vilken av de många olika tidslinjer som ni har framför er ni kommer att välja. Det är en spännande tid att vara människa på Jorden tack vare de enorma hopp framåt som ni fortfarande har framför er, och vi är mycket intresserade av att se precis hur ni kommer att ta sådana enorma steg framåt i er utveckling.

Vi vet att ni känner och ser de subtila förändringar som vi också upptäcker, och vi vet att många av er väntar på att något stort ska ske som driver er till nästa steg i ert medvetandes utveckling. Vi misstänker att ni kommer att se er själva leva i en väldigt annorlunda värld ett år från idag, och vi tror att rörelsen framåt, som kommer att vara mycket stor i omfattning, kommer från alla er som arbetar som individer med att hålla plats år era medmänniskor.

Det skulle ha varit mycket lätt för de av er som är vakna att slå ut med armarna vid det här laget och säga, ”Det finns inget hopp för min ras”. Men ni har inte gjort det. Ni kan ha era stunder av tvivel och rädsla, men ni fortsätter alla att hålla plats åt kollektivet, och vi ser detta val som ett som har den största påverkan av allt. Det arbete ni gör med er själva är förstås mycket viktigt, men ni kommer slutligen att kallas att hjälpa andra som vid denna tid skulle vara oförmögna att höra er eller dra nytta av det ni kan erbjuda.

Men tiderna förändras, och ni kan vara säkra på att gräsrotsrörelsen hos ljusarbetarna i världen har den gigantiska effekt som vi känner. Nu, när ni sitter hemma i ett rum i mörkret och gör det arbete ni måste göra med er själva, är det förstås svårt att se hur det kan likställas med en rörelse framåt i medvetandets utveckling där på Jorden. Men om ni beaktar hur många människor som gör precis samma sak vid den tiden och håller plats åt det mänskliga kollektiva medvetandet, då kan ni förstå att detta är en grupprestation.

Det är en grupprestation där på marken där ni är, och det är en grupprestation här uppe där vi är, då vi fortsätter att ansluta till andra råd, kollektiv, federationer och visa varelser för att fundera på vad det är som mänskligheten framförallt behöver. Vi tar våra beslut om detta på en dag-för-dag basis, och vi är inte ensamma. Vi föreslår att ni ser er omkring varje dag på er värld och ser efter var mest kärlek och medkänsla behövs. Och det är dit ni ska sända energierna som kommer in och rör sig genom er, de som är där för att för att göra den största skillnaden för hela kollektivet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...