Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 13 augusti 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 13 augusti 2021

 

Ta bort illusionen

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har förmågan att dela ett perspektiv med en av er på ett ämne och ha ett annat perspektiv med samma person på ett annat ämne, och vi ser inte att vi har en annan ideologi än personen i fråga. Vi behöver inte dela hundra procent av vårt perspektiv med någon av er för att se er alla vara på vår sida, vårt team. Vi vet att ni alla är oense om så mycket just nu att ni ses som ett mycket polariserat samhälle, och ni kan dra en linje i sanden med någon annan som ni är oense om i ett ämne.

Ett ämne är allt som krävs för att börja tänka i termer som oss mot dem, och ni gör detta även när ni inser att ni inte alltid har haft samma perspektiv på alla ämnen under hela ert liv. Så det är viktigt att ni inser att en persons tro inte definierar vem de är. Ni definieras inte heller av era tankar eller era idéer. Om ni skulle vara så kritiska mot er själva och döma er själva utifrån varje tanke som löper genom ert medvetande, skulle ni vara ännu hårdare mot er själva än ni redan är. Så vi föreslår att ni slutar göra detta.

Vi föreslår att ni slutar dra dessa linjer i sanden och att ni börjar gå samman om de ämnen ni kan samlas om. Vi föreslår att ni inser att ni alla känner samma känslor. Ni har alla haft väldigt liknande upplevelser någon gång, och när ni inser att ni har mer gemensamt som människor, då kan ni börja närma er den tid ni alla är på väg mot, en tid där ni kommer att känna er själva som ett kollektiv. Ni vill fokusera på det som tar bort illusionen om separation, och ni kan bara göra det när ni gör en medveten ansträngning att göra så.

De som ni inte håller med om i de heta ämnena kommer förmodligen inte att vara de som försöker se mänskligheten i er och leta efter den gemensamma grunden. Det kommer att vara ni som är vakna som åtminstone försöker komma ihop med resten av era medmänniskor så att ni kan agera som ett kollektiv och så att ni kan ta emot utomjordiska varelser som en enhetlig helhet. Släpp tanken på att någon annans övertygelse är det som definierar den personen, och ni kommer också att börja se mer avslappnat på er själva. Ni kommer att inse att ni inte behöver vara perfekta för att vara en person som menar väl och som vill det som är bäst för alla.

Och ni kan också se mer avslappnat på de andra människorna och känna igen att de också tror att de tror på det goda. Och när ni känner igen den önskan hos en annan att vara god, kan ni se Gudomligheten i den personen, och det är vad mänskligheten behöver mer än någonting annat. Ni måste se Gudomligheten i er själva och andra så att ni kan börja behandla varandra som Gudomliga Varelser av Ljus och Kärlek.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...