Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 augusti, 2020

Arkturiska Rådet från den 9:e Dimensionen

via Daniel Scranton

den 16 augusti 2020

”Ni är ansvariga för de massiva Förändringarna som är på väg”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få förena oss med er alla.

Vi har utforskat de många möjliga tidslinjer som ni har framför er, nu när ni har tagit in och absorberat så många av de underbara energier som under de senaste veckorna har sänts till er där på planeten Jorden. Vi har noterat att allt fler av er uppmärksammar er förmåga att skapa en bättre framtid för er själva och era medmänniskor. Ni har varit så kraftfulla i ert önskande och i ert fokuserande, att ni har sam-skapat tusentals nya tidslinjer; tidslinjer som kommer att visa sig själva för er i ert drömtillstånd. Dessa är tidslinjer som kommer att ge er en glimt av potentiella framtider som ni nu har på Jorden, framtider som kommer att göra er förtjusta, som kommer att göra er förväntansfulla och som kommer att tända upp er med glädje.

Vi vill att ni alla ska gratulera er själva och känna er mycket stolta över det arbete som ni har utfört. Ni har behövt öppna upp er alltmer under en rätt lång tid och Lejonportens Portal gav er anledningen till det. Den gav er en ursäkt för att öppna upp er själva. Och som vi sade, så har vi lagt märke till att ni i själva verket placerade er i detta mottagliga tillstånd, så att ni kan framskrida under den resterande tiden av kalenderåret, med större självförtroende om att ni rör er i en riktning som är bättre för alla.

Det här är den tydliga fördelen som ni har i egenskap av andligt vakna människor. Ni önskar det som är bäst för alla, inte bara för några få människor, inte bara för dem som politiskt och ideologiskt sett samtycker med er. Ni vill ha vad som är bäst för samtliga där på Jorden. Ni är de som för in förändringarna. Ni är de som kan se och förnimma den större bilden, som kan höja er ovanför småaktigheten i argumenterandet som handlar om huruvida man borde bära en mask eller inte. Ni är de som förverkligar det högre medvetandet som just nu behövs i er värld, för att få verkliga förändringar till stånd.

Ni kommer inte att få se verkliga förändringar i er värld på grund av att man vidtar åtgärder, genomför arresteringar, eller på grund av att rätt person blir placerad i en politisk befattning. Ni kommer att få se de massiva förändringarna som ni vill uppleva på grund av er villighet att befinna er i tillståndet av en högre vibration, ett högre medvetande. Och allt det börjar med er och vetskapen om att ni och alla andra i skapelsen är en aspekt av Källan. När ni har denna vetskap och när ni strävar efter att sammanföra Källans samtliga bitar, så är ni då ansvariga för de massiva förändringarna som är på väg för mänskligheten och det mänskliga kollektiva medvetandet.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få stå i förbindelse med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...