Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 oktober, 2017

Arkturiska Rådet

via Daniel Scranton

21 oktober, 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få förena oss med er alla.

När ni levererar ett uttalande som ni uttrycker till andra, till er själva eller till Universum, så får ni kontakt med energin inom detta specifika uttalande och ni sänder ut det till alla som matchar er egen vibration. När ni får kontakt med denna specifika tanke så är det något som ni gör rätt omedvetet.

När ni väl får kontakt med en tanke, så har ni alternativet att hålla den för er själva eller att dela den med andra. Nu har ni förstås många sätt på vilka ni kan dela en tanke vidare. Men att dela den verbalt, att uttala den till Universum, är en kraftfull handling fastän ni är den enda som medvetet kan höra den.

När ni bakar in en avsikt och en vibration i det som ni uttrycker med ord, blir detta talade ord verkligen mycket kraftfullt. Vad ni behöver uppmärksamma gällande att uttala orden högt, att leverera påståenden, att ge uttalanden till Universum, är att deras verkan kommer bli helt beroende av huruvida ni gör detta uttalande för att det är något som genljuder med er, eller ifall ni gör påståendet för att ni försöker genljuda med det.

Nåväl, ni kan i slutänden genljuda med ett uttalande, men att uttala det högt är inte nog. Ni behöver förnimma dess vibration och ni behöver matcha denna vibration ifall ni önskar att uttalandet ska ha den verkan som ni vill att det ska ha. Vi talar om affirmationer, mantran och andra positivt inriktade uttalanden som ni kan göra för att inverka på skapandet av er verklighet.

Vi föreslår att ni lägger uppmärksamhet till vad ni säger, hur det känns när ni säger det och vilka era avsikter är för att göra ett påstående. När ni matchar era ord med era tankar och era handlingar, så blir ni ännu mer kraftfulla. Vi föreslår att ni börjar använda er av er röst för att skapa er verklighet och att få njuta av den verklighet som ni har skapat.

Använd rösten. Använd alla de verktyg som finns tillgängliga för er och känn harmoniseringen med det som ni vill skapa.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över att få förena oss med er.

 

The Arcturians via Daniel Scranton, October 21st, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...