Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 april, 2018

Arkturierna rådslår ∞ Nionde dimensionens arkturiska rådsförsamling

Vi befinner oss i en rådslagningsprocess. Vi rådslår med varandra, eftersom vi fortfarande har olika perspektiv, även om vi agerar som en kollektiv enhet. Vad vi rådslår om är hur effektivt det är att berätta något för er, i stället för att be er upptäcka vad som är sant inom er själva. Vi vet att ni tycker om att höra ifrån oss, men vi vill inte vara en ersättning för er egen visdom, vägledningen från er själva.

Vi vill att ni prövar allt vi skickar mot vad som känns rätt och sant för er som individer. Var och en av er tar emot kommunikation inifrån er själva. Oavsett hur blockerade ni tror at ni är kan ni känna igen sanning inom er själva. Somliga av oss skulle helst bara uppmuntra er att hitta den sanningen inom er. Andra av oss finner ett oerhört stort värde i att hålla er informerade.

Exempelvis pågår just nu en upprensning av rotchakrat för hela mänskligheten. Kännedom om detta skulle kunna hjälpa er förstå de symtom ni upplever, rädslor som kommer upp, minnen av hur ni dog i tidigare liv, och så vidare. Kunskapen kan ge er sinnesro och lugna era känslor.

Men om du inte har någon upplevelse av rotchakra-upprensning, då är det viktigare för dig att dra dina egna slutsatser om vad som pågår inuti dig, vad som är mest relevant i ditt nuvarande ögonblick. Således vill vi att ni med varje sändning ni tar emot från oss även ser inåt och undersöker vilka sändningar ni får från er själva.

Vi är den artkturiska rådsförsamlingen, och vi är glada över att ha kontakt med er.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...