Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, April 23, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, April 23, 2020

Covid-19 har gett er så mycket ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss att ta kontakt med er alla.

Vi har tittat på alla de olika möjligheter som ni har framför er inför ert solstånd i juni, och vi rapporterar gärna att vissa nya tidslinjer har öppnats för er på grund av den vilja som ni har visat att fungera som kollektiv. Ni går energimässigt samman på ett sätt som vi aldrig sett förut på jorden. Människor ser bortom sina skillnader som vanligtvis polariserar för att komma samman som en sammanhållen enhet, och ni gör det storslaget, delvis på grund av er gemensamma rädsla för döden.

Vanliga erfarenheter länkar er samman, binder er samman och ger er något att komma överens om. Ni har kommit överens om att ni vill leva, att ni vill vara friska, och att ni inte vill bli förtryckta eller förda bakom ljuset. Och så, oavsett vilken version av historien om covid-19 ni klamrar er fast vid denna tid, är det mycket troligt att ni känner att någon eller någon grupp ljuger för er och försöker förtrycka er på något sätt med dessa lögner.

Och människorna är överens om att de inte vill bli behandlade på det sättet. Därför, även när ni är oense om vem som ljuger och vad sanningen är, fortsätter ni att komma samman i er önskan att bli respekterade, i er önskan att få leva och andas fritt i er värld.

Det mänskliga kollektivet kommer verkligen samman vid denna tid, även om ni är förbjudna att samlas personligen i de flesta delar av världen. Detta innebär att det mänskliga kollektiva medvetandet tar de olyckliga omständigheter som ni befinner er i just nu och använder dem för att bli en mer sammanhållen helhet, en mer harmonisk ras, och ett folk som är förenade under gemensamma mål och önskningar.

Nu skulle vara en utmärkt tid för er att fokusera på det mänskliga kollektiva medvetandet som ni är en del av, och det skulle vara en underbar tid för er att få kontakt med dem som ni har känt er bortkopplade från ganska länge. Nu är det dags att gottgöra. Nu är det dags att försöka hitta mer gemensam grund, fler sätt och frågor som ni kan komma samman för. Ni är alla en del av det största steget framåt i detta universum just nu.

Och så rekommenderar vi att ni drar fördel av den unika position ni befinner er i eftersom det är det enda sättet att verkligen göra det bästa av dessa olyckliga omständigheter ni befinner er i. Vi tror på er, särskilt de av er som är vakna, och vi fortsätter att fira de framsteg som ni gör varje dag där på planeten Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.”

Översättning: Mats

 

 

The Arcturian Council via Daniel Scranton, April 23, 2020

Du gillar kanske också...