Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 28 juni 2019

Judas Iskariot

28 juni 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag har levt med er på Jorden i många tusen år. Vi har alla mycket erfarenhet av hur det är att leva i detta rike. I början var det ljust och glatt, något ni välkomnade som den erfarenhet ni länge hade längtat efter. Efterhand växte ni upp, rika på erfarenheter i den zon ni tillhörde. Ni började söka något mer och började anpassa er till en ny zon, vars erfarenheter ni ännu inte riktigt har tagit till er. Det lyser som guld på era huvuden idag, för det är de gyllene strålarnas zon ni nu eftertraktar och söker. En zon av frihet, glädje och kärlek. Denna zon som ni nu anländer till har kallats det tusenåriga riket, eller den gyllene tiden. Den kan också kallas för människoriket, ett rike där människorna framträder som Guds avbild, en Guds son skapad och förenad med Fadern i tanke, kraft och kärlek. Det är i detta rike som er stora skaparkraft kan komma fram eftersom ni då är förenade med Skaparen som skapade er. Ert sinne är i förbindelse med allt som är och ni har obegränsad makt och styrka. Kärlekens kraft är stor och det är i kärlek och glädje ni skapar till välsignelse för alla era medväsen.

Det är till detta rike som ni har tagit era första steg och det är i detta rike som er Fader åter välkomnar er. Känn inom er den förändring som har skett i detta liv som ni nu lever i på Jorden. Anpassningen till det nya människoriket eller den gyllene tiden sker successivt, men den är ovillkorlig och dess utgång är säker. Ni har alla på något plan önskat er detta och det är därför ni är här, även om ni befinner er på många olika trappsteg, på er väg in i detta kärleksfulla gyllene rike. En del av er har börjat att uppleva dessa gyllenen strålar medans andra just har börjat att förnimma dem. En del har börjat att öva upp sin kärleksförmåga, medans andra har börjat att förnimma ett ljus i mörkret. Detta till trots så kommer ni från samma Skapare med samma kärleksförmåga, ljus och kraft att skapa kärleksfulla skapelser för era medväsen. Det har bara inte hunnit växa till sig i ert medvetande än. Ni är dock lika älskade och omhuldade oavsett vilket trappsteg ni befinner er på och till slut ska ni alla omfamna varandra i kärlek, glädje och frid.

Er värld står nu inför en utmaning att anamma den kärleksfulla principen och många människor vaknar nu till sin högsta kärleksförmåga. En förmåga som Jesus Kristus visade er när han vandrade här nere på Jorden för ca 2000 år sedan. Det var det ljuset som han bringade ner till Jorden, som var starten till det blivande gyllene riket eller människoriket som han tillhörde. Den första flamman tändes så att flera kunde föra föra den vidare från århundrade till århundrade. Idag befinner vi oss vid kulmen mellan två riken och det nya rikets gyllene strålar lyser över Jorden, för att åter väcka upp människorna till de kärleksfulla skapelser som de en gång var skapade till. De är nu ytterligare en erfarenhet rikare i det Universum som de tillhör.

Jag tror att ni får fundera lite på det här budskapet innan vi återkommer nästa gång.

Vet att ni är omhuldade och älskade och att Gud Fader finns i er alla utan undantag.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...