Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 januari 2022

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

29 januari 2022

Energierna under Februari 2022

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda att erbjuda er denna överföring om de kommande energiöverföringarna under er Februari månad. Februari-energierna handlar om att få er i linje, specifikt era chakran, för, ju mer ni är i linje, desto bättre kommer ni att kunna hantera Mars-energierna. Men det finns många andra orsaker till varför ni skulle vilja få era chakran och alla era olika kroppar i linje. Ni kör hela tiden energier genom era kroppar. Ni försöker hela tiden ladda ner mer, aktivera mer, tona in mer på det som kommer till er. Vi talar om energier ni kallat på och energier som finns där för att stötta er och som kommit från ovan.

Varelser och kollektiv, som vi själva, vill också bli kanaliserade eftersom de vill att deras perspektiv ska vara en del av den mänskliga upplevelsen och mänsklighetens medvetandeutveckling. Så att få era chakran öppnade och i linje kommer verkligen att hjälpa er att åstadkomma det. De av er som vill kanalisera, som ännu inte kunnat göra det, eller som kämpar med ert kanaliserande, kommer att lunna dra fördel av dessa Februari-energier tack vare den orientering de för med sig. Och med den orienteringen kommer större klarhet, en tydlig central kanal, och bättre användning av de energier ni får till er.

Som vi sade, ni tar hela tiden emot energier, men frågan är, är ni öppna för dem? Kan ni jorda dem? Ok, det var flera frågor, men ni förstår vad vi menar. Det är viktigt att få dessa chakran i linje av många, många orsaker, och med de energier som kommer i mars, kommer övning på att jorda högfrekventa energier i era chakran verkligen att hjälpa er med det som är på väg. Det kommer alltid att finnas ett behov av mer gemenskap med det icke-fysiska och med de högre-frekventa energierna. Så, den typ av orientering som kommer att ske i månaden Februari är alltid något önskvärt, något behövt och något kraftfullt.

Nu kanske ni undrar vad ni måste göra för att bli redo för dessa orienterande energier i Februari. Det är alltid en god idé att vara hydrerad och jordad, men det är en speciellt god idé när ni vet att det kommer energier som ni vill ansluta till och köra genom er fysiska kropp. Så, checka regelbundet in i era chakran för att ta reda på var de befinner sig. Kan ni känna någon som är tyngre, ocentrerad, blockerad? Känner ni mycket känslor i någon av dem? Detta är de chakran ni behöver uppmärksamma och kärleksfullt sända ljus och helande energier till. Ni kan också använda er kraft till att visualisera, att orientera, öppna, rensa och rena chakrat eller chakrana i fråga.

Försäkra er om att ni får mycket vila, sömn, avslappning, meditation och att spendera tid i ett tillstånd av glädje, uppskattning eller att åtminstone känna er neutrala. Med andra ord, må så bra som ni kan under de omständigheter ni lever i just nu, och inse att mer alltid kommer eftersom era böner alltid besvaras. Vi finns här för att hjälpa er, det gör också många andra team, kollektiv, råd och individuella varelser av ljus och kärlek. Och att erbjuda er detta högfrekventa kollektiv av energier är det sätt vi arbetar tillsammans på för att tillförsäkra att mänskligheten har allt ni behöver hela tiden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...