Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 oktober 2021

 

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen via Daniel Scranton

”Hur mänskligheten gör Väldiga Framsteg”

den 29 oktober 2021

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få stå i kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg vi ser att mänskligheten dagligen gör. Vi vet att ni gör framsteg och att ni steg för steg håller på uppstiger, men det kan vara mycket svårt för oss att övertala er om att ni i själva verket utvecklas och expanderar, alltmer blir till vilka ni faktiskt är. Det kan vara svårt för er att mäta era egna framsteg och därför ger vi er dessa uppdateringar, för att berätta för er om vad ni har haft tillgång till, vilka aktiveringar ni har tagit emot och vilka uppgraderingar som har utförts på er.

Men vi lägger ändå märke till att ni tvivlar på er själva. Att vara hård mot sig själv inspirerar en inte till att leverera bättre eller att bli bättre. Det håller er bara kvar i en lägre vibration, men det är vad ni fick lära er från mycket unga år. Och därför är ni hårda mot er själva, för ni tror att ni skulle kunna motiveras till att rycka upp er och leverera bättre i livet, eller under uppstigningen.

Detta är den arbetsetik som har gått i arv från generation till generation, för att säkerställa artens och familjens överlevnad, men nu i den moderna världen i vilken ni alla lever, så behövs detta inte riktigt. Ni behöver inte bekymra er över att överleva, inte den största majoriteten av er. Men ni är fortfarande hårda mot er själva och era framsteg, som om det skulle få er någonstans ifall ni svingade piskan mot er själva.

Vi vill att ni ska uppmärksamma att det är en tillräcklig bedrift att helt enkelt bry sig om andra. Det är att växa andligt. Att bry sig om varandra innebär att ni har utvecklats bortom det egoistiska behovet av överleva till varje pris och detta är ett viktigt steg i er evolution, för ni tar er bortom att känna er själva, från en egoistisk synvinkel. Ni stiger in i era högre självs perspektiv.

Nu, i egenskap av ert högre själv, strävar ni inte efter att kryssa för några rutor. Ni strävar inte efter att bli bättre på något överhuvudtaget. I egenskap av ert högre själv vet ni att ert medvetandes expansion är det bästa avsnittet på resan tillbaka till Källan och det handlar inte om att göra. Allt det handlar om att vara. Vi vill se er alla ge er själva större erkännande för det sätt på vilket ert hjärta når ut till någon som lider och vi vill se er vara mindre hårda mot er själva för att ni inte förmår kliva in och fixa problemet.

Problem kommer alltid att vara en del av er resa, för lösningen involverar alltid en expansion av medvetandet. Ibland är görande involverat. Om det brinner så släcker ni elden. Men i de flesta situationer kan ni luta er tillbaka, koppla av, känna expansionen som ni får från situationen framför er och ni utvecklas. Ni vill uppleva uppstigningen som en serie små segrar, fastän de flesta människor talar om enorma energivågor som sveper er upp till ett högre-dimensionellt plan.

Fira era små segrar. Fira det faktum att ni bryr er tillräckligt mycket om andra så att ni vill göra mer. Var glada över att ni har intentionen att stå till tjänst, för det är en indikation på er tillväxt och vi talar om för er att det finns tillräckligt av er som bryr er. Det finns tillräckligt av er som sänder kärlek och medkänsla ut från era hjärtan, för att må bra gällande var mänskligheten just nu befinner sig, men det finns också en epidemi av uppvaknade individer som inte mår så bra gällande vilka de är och vad de har åstadkommit, eller hur mycket de har gjort för att hjälpa till.

Närhelst ni får den känslan, bara släpp den, slappna av, öppna upp er själva och ta emot energier av en högre frekvens. Och jorda sedan dessa energier in till Jorden och var medvetna om att i detta specifika ögonblick så har ni gjort något. Ni har hjälpt till. Ni har höjt upp medvetandet hos er mänskliga ras och det är en väldigt stor bedrift.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi gladde oss åt kontakten vi hade med er.”

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...