Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 december, 2019

Arkturiska Rådet i Nionde Dimensionen

via Daniel Scranton

30 december, 2019

”Portaler öppnas för en allt större mängd Energi från Arkturierna”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få stå i kontakt med er alla.

Vi har öppnat alltfler portaler i er atmosfär, för vi är ivriga att få leverera ännu större mängder Arkturisk Energi till Moder Jord och det mänskliga kollektivet. Vi har sett effekterna av den Arkturiska Energin på er och vi måste säga att ni hanterar den rätt fint. Ni är ivriga att minnas vilka ni i verkligheten är, i den större bemärkelsen i detta påstående, och ni är också ivriga att minnas att ni under tidigare livstider har varit Arkturier, om det så var fysiskt eller icke-fysiskt. Vissa av er har haft både den icke-fysiska och sedan den fysiska upplevelsen, i och med att ni flera gånger har inkarnerat i vårt stjärnsystem.

Vi vet att detta genljuder med så många av er och det genljuder för att det stämmer. I och med att vi spårar tidslinjerna som med tiden framskrider, så spårar vi dem även när de går bakåt i tiden och vi kan se vilka som har befunnit sig var. Just nu har uppvaknandet av det Arkturiska medvetandet inom er lett till en större medvetenhet om att ni först och främst är andliga varelser, att ni är eviga och oändliga och att allt detta bara är på låtsas.

Denna insikt tjänar er för ni vill inte bli så vidhäftade vid den fysiska sfären och vilka ni är i egenskap av en fysisk varelse. Det tjänar er inte. Det har det aldrig gjort, men det är synnerligen betydelsefullt just nu, för ni står i färd med att uppstiga och få tillgång till alltmer av den femte-dimensionella kristallina ljuskropp som vi vet att ni under den här livstiden är så förväntansfulla att helt och hållet få uppleva. Och de av er som har valt att stanna kvar för uppstigningsupplevelsen, kommer helt och hållet att förkroppsligas av ljuskropparna.

Det är en spännande tid. Det är en synnerligen betydelsefull tid i er historia och öppnandet av dessa portaler har alltid varit en del av planen. Det här är inte Arkturierna som överskrider sina gränser. Det är nödvändigt för er alla att fylla i de tomma luckor som ni har gällande vilka ni har varit och vad ni under tidigare livstider samt i andra stjärnsystem har åstadkommit.

Därför föreslår vi att ni tonar in er på den Arkturiska Energi som för tillfället strömmar in över er planet och var medvetna om att den kommer att ta er till nästa nivå i er andliga evolution. Denna evolution i ert medvetande handlar om att känna till att ni själva är av Källan och att ni fortfarande upprätthåller er fysiska kropp. Det handlar om frihet.

Ni befriar er själva från begränsningar och förslavande och det gör ni med det mest perfekta redskap ni har, ett verktyg som är mycket mer kraftfullt än någon energi som vi skulle kunna sända ut. Vi talar om era hjärtan. Håll er fokuserade på vad ni älskar, vilka ni älskar och att öppna era hjärtan för alltmer, så kommer ni att få ta emot de energier som kommer igenom de här portalerna och ni blir transformerade.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få ha kontakt mer er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...