Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 augusti 2020

Arkturiska Rådet från den 9:e Dimensionen via Daniel Scranton

den 31 augusti 2020

”Ni är Alkemisterna”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss åt att få förena oss med er alla.

Vi är välbekanta med det mänskliga tillståndet där på Jorden. Vi kan uppleva genom er och vi har också flera underbara samtal med er, medan ni befinner er i sömn och färdas inom det astrala planet. Vi har lagt märke till att det råder en trend där på Jorden och det är en trend i riktning mot att alltmer lyssna till vad som bubblar upp inom er. Ni får tillgång till trauman från tidigare liv och obearbetade känslor som har hållits fast inom er, nu mer än någonsin.

Ni ges en möjlighet till att utföra en del ofantligt arbete på er själva. Om ni kan göra detta rensningsarbete, så kommer samtliga tragedier från år 2020 att läggas i sina rätta perspektiv. Ni kommer att kunna se hur det var nödvändigt att allt triggande skulle ske och ni kommer att kunna tona in er på alla de framsteg som ni gör i egenskap av ett kollektiv där. Vi vill att ni ska vara medvetna om hur stolta vi är över er för att vara villiga att känna allt det, att uthärda smärtan från flera livstider.

Ni som är vakna är också känsliga. Ni är emotionella människor. Ni låter er själva vägledas av era känslor och ni öppnar upp er själva för alla, till och med för dem som i det förgångna har sårat er. Detta är vad som gör er unika. Detta är vad som gör er till ledarna för mänskligheten, eftersom ni behöver denna känslighet och ni behöver dessa öppna hjärtan för att kunna hjälpa dem som ni i första hand måste förlåta. Ni kommer att vara tvungna till att se bortom deras sårande ord och gärningar och ni kommer att kunna se dem såsom de i sanning är, aspekter av Källan.

Detta är när ni stiger in i era roller och ni kommer att spela dem på ett underbart sätt, för ni har tagit tillvara på denna tid på ett ändamålsenligt sätt. Ni har förmågan att ta vadhelst som ges er och spinna det till guld. Ni är alkemisterna. Ni är de som behövs där på Jorden just nu. Ni är lyckosamma, för så mycket som ni har genomlidit och så mycket smärta ni har känt, så är det långt bättre än att kväva era känslor. Vad ni har upplevt är långt bättre än upplevelsen av att låta er själva domna bort till era emotioner. Det är långt bättre än att ha förnekat existensen av detta lidande.

Och de som har domnat, kvävt och förnekat, kommer att få det mycket svårt under de kommande åren. Fler utlösare kommer att komma, men de kommer inte att vara utlösare för er alla. För de av er som är vakna, så kommer de att vara välkomna tecken på uppstigningen och ni kommer att omfamna dem och ni kommer att ha klara, öppna chakran för att göra det. Det beror på er förmåga att alkemisera, att spinna allting till guld som ni är det uppvaknade kollektivet, de som kommer att leda mänskligheten till den femte dimensionen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har med glädje stått i kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...