Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 september 2019

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

5 september 2019

VARFÖR NI ÄNNU INTE UPPSTIGIT – DET 9D ARKTURISKA RÅDET

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är ganska säkra på att ni gör de framsteg som behövs för att stiga upp, både som individer och som kollektiv. Vi har lagt märke till hur väl ni alla kan assimilera de högre frekventa energierna som kommit in för att stötta er. Om ni, som kollektiv, inte hade kunnat hantera dessa energier skulle förhållandena på Jorden ha varit mycket, mycket sämre. Därför kan ni känna er säkra på allt går framåt mycket väl för det mänskliga kollektivet. Segrarna är det ni ska fokusera på för att ni ska kunna förbli positiva. Det skulle vara lätt att falla i förtvivlan om ni bara såg på de negativa aspekterna av vad som pågår där.

Nu säger vi inte att ni ska ignorera dessa saker. De sker så att ni kan se var ni kan göra den bästa nyttan, vart ni ska sända mest kärlek och helande energi, och för vem ni ska ha störst medkänsla. Det finns också andra skäl till att dessa saker sker, men ni måste titta på varför de är en del av er medvetenhet.

Så vad som är nödvändigt för att förbli trygg i framskridandet som det mänskliga kollektiva medvetandet gör är att ni måste se på handlingar av vänlighet och notera de förändringar som ni göt inom er själva. Fira varje gång ni hör om att någon vaknar upp till sanningen att vi alla är Varelser av Käll-energi i detta universum, och har upplevelser för att känna oss själva som ovillkorlig kärlek.

Att hjälpa andra att vakna upp har aldrig varit lättare, men ni kommer att upptäcka att ert verkliga arbete där inte är att sprida de goda nyheterna och bli en missionär. Ert arbete är att fortsätta assimilera dessa högre frekventa energier, och sedan gå ut och sjunga och dansa och leka. Skriv om era upplevelser. Skriv påhittade berättelser. Skapa för att uttrycka den sanning ni kommit på om att vi alla är ett och att det alltid finns hopp. Det finns alltid en gnista av ljus, även i de mörkaste av situationer och omständigheter.

Och ni är där, som de uppvaknade, vilkas uppgift det är att lägga till mer ljus där behovet är störst. Ni är också där för att visa resten av kollektivet att det finns gott om ljus i de flesta områden i världen. Det finns många orsaker att fira att ni fortfarande finns där på Jorden, uppstigande, tillsammans som ett kollektiv. Och då ni finner att er uppstigning inte handlar om att lämna någon utanför eller bakom, inser ni varför ni ännu inte stigit upp, och ni vet att ni har mer arbete att utföra. Men det arbetet kan vara roligt. Det kan vara tillfredsställande, och det kan föra er närmare människor ni tidigare inte kunde ha föreställt er ha något gemensamt med.

När vi ser människor komma samman från motsatta sidor av vilket som helst spektrum, är det vad som skänker oss störst glädje här i den nionde dimensionen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...