Uppstigna Drakars Kollektiv och Vitvingade Kollektivet av Nio via Galaxygirl, 6 april 2020

Uppstigna Drakars Kollektiv och Vitvingade Kollektivet av Nio via Galaxygirl

6 april 2020

Vi är de Uppstigna Drakarnas Kollektiv. Vi omger er värld med vår drakeld av den Kristnade flamman. I denna tumultartade tid av förändring sker en återfödelse. Låt förändringens eld bränna bort allt som inte längre tjänar er. Se denna inkubationstid som en tid av enorma möjligheter. Vi har sällskap av det Vitvingade Kollektivet av Nio.

Ja, vänner, vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio. Vi vill muntra upp er då ni dyker djupt ner i de inre fördjupningarna av glömda smärtsamma minnen, då det inre egot sopas rent. Det görs en djup rensning på själsnivå av det mänskliga kollektivet i detta högst innehållsrika nu då Gaia återföds. Människor kalibreras om till nästa interdimensionella kodex av ljus, av healing, av tidigare glömda förhöjda frekvenser som kommer att bringa er mycket glädje som resultat. Vi ser och vi känner mycket glädje i er framtid på denna projicerade högst sannolika tidslinjes resultat och vi ser fantastisk healing. Ni sitter nu med såret, ni rensar det. Det är därför det gör ont. Ni kommer att se många fler sår som kollektivet har hållit tillbaka djupt inne i de inre fördjupningarna av ego-sinnet. Det kommer att bli smärtsamt att bevittna. Men endast då kommer healingen att vara sann och total. Bandaget måste tas bort om ljuset ska kunna nå såret. Inget mer täckande av såren kommer att tillåtas. (Jag känner detta som ytterligare ett skäl till att vi befinner oss i karantän, för att få en plats för healingen, för djupt inre arbete).

Vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio. Vi vill skänka frid i denna tid av tumultartad förändring. Vi ser att vi använt det ordet flera gånger, liksom drakarna. Det är ett passande ord. Men nu då de vita vattnen rasar och rörs upp och skummar, är flodbottnen lugn. Stenarna rör sig inte. Ljuset från Nova Gaias matris blir bättre förankrad för varje ögonblick. Likt stenarna på flodbottnen, som är orörliga och fasta, är denna matris av högre ljusinkodningar orörlig och fast, pulserande med ljus, sändande denna energi av gyllene ljus ända till de vita vattnen ovanför. Då dessa rasar lugnas de av den energin. Vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio. Vi ser ljusarbetarna som många stenar på en flodbotten. Orörliga, fasta. Jorda detta ljus av det högre dimensionella kodexet som kommer att vara en välsignelse för Alltet. Vi låter drakarna tala nu.

Vi är de Uppstigna Drakarnas Kollektiv. Det finns många bevingade varelser i det högre dimensionella ljuset. Det är vårt nöje och vår ära att tjäna sida vid sida med våra vänner som har ett annat perspektiv. Perspektiv. Människor, ni håller på att återta ert. Ni börjar se sanningen från ett nytt perspektiv. Era ljugande källor av antagen sanning byts ut mot ljuset. Var medvetna om dolda betydelser och meddelanden. Var öppen för nya sanningar som spritter upp. Bred ut era vingar och flyg i dessa stunder av detta nya nu!

Vi är de Uppstigna Drakarnas Kollektiv som gör sällskap med det Vitvingade Kollektivet av Nio. Vi omger er planet med ljus och eld från de högre sfärerna. Gör oss sällskap. Lägg till ert ljus och låna ut er eld. Känn kraften i föreningen med den Ende och tillåt oss tjäna i denna stund. Denna ber om en meditation för att öppna hjärtat på det mänskliga kollektivet. Det är en lämplig begäran. Vi ser det som ett nära förestående behov. Hjärtat är en kanal i sig självt, en portal till det högre hjärtat där kommunikation med den Ende hörs bäst, känns bäst och åstadkoms. Det är där som er inre glädje håller hus. (Jag ser kedjor runt ett hjärta). Människor, era hjärtan har varit kedjade alldeles för länge. Vi omger er, mänskliga ljusarbetar-kollektiv, för detta hjärt-öppnande. Vi andas på er nu med vår högre dimensionella eld och ljus. Uttala ”jag välkomnar dessa högre dimensionella energier för att utöka mitt eget hjärt-öppnande och det mänskliga kollektivets hjärt-öppnande, vilket jag just nu ör en del av. Som en representant för mina stjärnnationer påbjuder jag att detta är så, och så ska det vara, och så är det. Jag tillåter, jag välkomnar med djup glädje och stort syfte ytterligare expansion av hjärtat.” (jag känner att jag är omgiven av mäktiga vingar av ljus och drak-energi, bildande ett skal omkring mig, som ett ägg. Jag känner ljus och värme och eld. Jag gråter. Det känns underbart. ”Jag välkomnar denna expansion av hjärtat att ytterligare flerdubblas för min högsta själs syfte, så att jag är fullt i linje med min högsta väg och mitt hjärtas glädje. Jag gör anspråk på min healing och min återförening med Källan. Jag är det jag är. Så är det,” Ljusarbetare, sträck ut era armar mot Gaias hjärta och sänd denna helande energi in i hennes kristallina matris, ytterligare stöttande och byggande, skapande, fastläggande den Nya Jordens mall av den Gyllene Rosens Galax, vilken ni är en del av.

Vi är de Uppstigna Drakarnas Kollektiv och vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio. Ni kommer att känna er annorlunda de kommande dagarna. Därför att mer kristallin aktivitet har aktiverats inom er och ert hjärtas utrymme är fullare, vidare, djupare. Er portal-kanal-tillgång till Källan har fastlagts. Var djärv. Var i glädje. Var i frid. Var healad. Vila i detta utrymme så länge ni önskar. Vet att det alltid är tillgängligt för er. För ni har förmåga att kalla på gångna stunder i tid. Bara kalla på dessa energier av detta nu till ert framtida nu och bada i detta ljus av rymd av healing och återförening med Källan, med er själva och var hela igen.

Ni är omåttligt älskade. Människa, välkommen hem. Kära ni, var i frid. Vi är alltid med er.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...