Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 maj 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 maj 2020

 

Jag är Judas och det är mycket som är på gång nu på Jorden. Mitt i kaoset så bildas det grupper av både bra saker och mindre bra saker. Det svåra är att hitta en balans i allt det som händer runt omkring en. Många olika slag av energier virvlar runt överallt på Jorden idag. Det gäller att hålla sig själv samlad och fokuserad, så att man inte plockar på sig energier som inte hör till en själv. Det kan tillfälligt sänka din kraft och de intentioner som du i själva verket har för dig själv och för den värld du lever i. Det är alltså viktigt att gå inom och lyssna efter den ledning eller den intuition som du vanligtvis brukar följa. De flesta människor har en inre guidning som kan yttra sig på olika sätt. Det är nu extra viktigt att lyssna och följa de direktiv som du får där. En del människor har tappat den tråden och behöver se att det faktiskt kan fungera. De behöver se människor runt dem som förblir lugna och fokuserade och som tar ett steg i taget. Det kan göra att de människor som flaxar hit och dit eventuellt stannar upp och se sig lite lugnare omkring. De kanske frågar dig, hur du ser på saker och ting eller hur du kan vara så lugn i det kaos som du befinner dig i. Ge de svar som de frågar efter, någon längre föreläsning är inte aktuellt i detta läge om det inte verkligen är någon som frågar efter det. På enklaste vis förklarar du att alla har intuition inom sig och att man kan följa sin inre ledning. En ledning som kan yttra sig på många olika sätt. Det kan ske såväl i det yttre som i det inre. Alla har någon gång känt att den här vägen borde jag gå, men har kanske inte just då vågat att ta det steget, men efter ett visst lidande så har de hamnat där i alla fall. I stället för att ta omvägen kan man ta genvägen genom att följa sin inre ledning, men man måste då vara uppmärksam på vad det är som händer i ens inre.

Det här är viktigt att förmedla idag. Människor behöver stärkas i sina goda föresatser och förstå att de steg de tar är särskilt viktiga nu om en snar positiv förändring ska kunna ske. Det finns många som tvekar idag, de vill gärna göra en god insats för världen, men tvivlar på sin egen förmåga. Förmågan finns där kära vänner och om du har din ledning så har du också din hjälp. Det är steget som är viktigt för dig att ta. Har du en inre pockande röst som vill att du tar ett steg i en särskild riktning som är bra för dig och dina memänniskor, så är det bra om du tar det steget. Det är något som du själv har valt och något som du vet att du kan genomföra. Behöver du hjälp att genomföra det så kommer det hjälp. Människor kommer att komma till dig på ett eller annat sätt. Det är så mirakel fungerar och de fungerar även idag. En och annan av er har redan upplevt det. Det har kommit hjälp från ingenstans eller någon har hört av sig från ett oväntat håll.

Det är dags nu, kära Jordbor att ta lite steg här och där på Jorden. Det finns många som har ett kall inom sig och de spänner över många olika områden. Det kan vara något som du har tränat på i det här livet, det kan också vara något som hastigt dykt upp, men som du känner en stark passion för. Lyssna, lyssna, lyssna väldigt noga nu, känn in vad din själ,eller magkänsla vill säga dig. Skulle alla de människor som känner att de borde ta ett steg våga träda fram idag så skulle redan en stor förändring kunna äga rum. Ni är många som kan bidraga med något, ja, alla kan bidraga med något, det sker på olika sätt och vid olika tillfällen. Alla kan dock söka sin inre ledning och finna ljuset i sig själva och låta det lysa upp sin och sina medmänniskors väg till den uppstigning som hela mänskligheten nu vandrar mot.

Ljuset är här kära vänner och det lyser i all sin glans. Det reflekteras i ditt hjärta så att du lättare ska finna din egen frid och din egen glädje i det stilla rum som alltid har vilat inom dig. Det är viktigt att söka inom i dessa tider, det är viktigt att hitta sitt stilla rum, för att hämta kraft, hopp och glädje, så att ni kan dela det med era nära och kära och alla andra som ni möter på er väg. Ett medvetandeskifte i det lilla ger också ett medvetandeskifte i det stora. Ni är alla förenade så sök och finn den dyrbara skatt som ni alla har inom er. Ljusstrålarna är nu starka och lätta och de kan snabbt lätta upp ett tungt sinne.

Var i tro           Var i hopp         Var i kärlek

 

Stor kärlek               Judas

You may also like...