Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 december 2021

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

8 december 2021

Det Framtida Ögonblick som Kommer att Föra Samman Mänskligheten – Det 9D Arkturiska Rådet

 

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi ger oss själva gott om tillfällen att betrakta mänskligheten ur en variation av olika vinklar och perspektiv. Vi vet att betraktande av er genom en snäv lins inte tjänar er eller oss. Vi vet också att för att kunna hjälpa er måste vi vara effektiva, och vi måste förstå precis vad det är ni behöver. Det är en av orsakerna till att så många av er träffar oss på astralplanet nattetid. Vi kan tala med er om de frågor ni som individ står inför och de frågor ni vet att mänskligheten som helhet står inför.

Och genom kontakten med var och en av er ser vi också hur olika människor upplever samma sak. Alla har en annorlunda upplevelse på Jorden just nu, för det är nödvändigt för att Källan ska kunna dra fördel av allt detta och expandera. Och kom ihåg, Källan är Ni och Ni är Källan, så var snälla och tro inte att ni lider å någon entitets vägnar som finns utanför er som inte är ni, för så är det inte. Ni finns där som Källan och låtsas vara människa, ha mänskliga upplevelser, känna mänskliga känslor, och ni adderar detta till det som är Ni.

Och skillnader och variation är det som gör den Jordliga upplevelsen så underbar. Likformighet är inte underbar, även om ni gillar att umgås med människor som delar era intressen och övertygelser; det är när ni har någon form av åsiktsskillnad som ni har tillfälle att göra det vi gör. Ni har då möjligheten att se på något genom någon annans ögon eftersom ni älskar den personen och vill förstå vad den upplever. Ibland kan ni inte relatera till vad någon annan upplever därför att det är så annorlunda mot er livsupplevelse och era omständigheter, men ni kan ha medkänsla.

Ni kan inse att personen lider; personen känner något den inte vill känna, och ni kan relatera till det. Detta är vad ni har gemensamt med alla era medmänniskor, och detta är vad som kommer att föra mänskligheten samman, att människorna en gång för alla förstår att ni alla är sammanbundna genom era hjärtan, genom era känslor. Ni kanske aldrig är överens på sinnets nivå, men ni kan alltid relatera till sanningen att någon annan ibland känner vad ni känner, att de har en mänsklig upplevelse, precis som ni. Och när ni erkänner att ni alla är ett och att ni är sammanbundna på så många sätt, då kan ni älska varandra trots skillnaderna som ger Källan den variationen.

Ni kan lära er att sluta fred med dessa olikheter, istället för att definiera er genom dem och gå ihop i små grupper. Närhelst en grupp demoniserar en hel grupp som är annorlunda på något sätt, är det något mycket onaturligt som sker. Återigen, det är sinnet som gör detta och det är orsaken till att vi alltid försöker övertyga er att gå in i era hjärtan och känna era känslor, känslorna som binder er samman som en mänsklig familj. Detta är den ni är; detta är vad ni är och detta är vad ni är här för att bekräfta inom varandra. Ni kommer att komma till nästa steg efter det, och nästa steg är att erkänna Gudomligheten inom alla era medmänniskor och alla varelser i hela universum.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...