Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 juli 2021

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

9 juli 2021

Varför Ni Ännu Inte Uppstigit – Det 9D Arkturiska Rådet

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är rätt säkra på att ni gör de framsteg som är nödvändiga för att kunna uppstiga, både som individer och som kollektiv. Vi har lagt märke till hur bra ni kunnat assimilera de högfrekventa energier som kommit in för att stötta er. Om ni, som kollektiv, inte hade kunnat hantera dessa energier, hade förhållandena på Jorden varit mycket, mycket sämre. Därför kan ni vara säkra på att allt framskrider fint för det mänskliga kollektivet. Era segrar är det ni ska fokusera på för att förbli positiva. Det skulle vara lätt att falla i förtvivlan om ni bara såg på de negativa aspekterna av vad som pågår där.

Nu säger vi inte att ni borde ignorera dessa saker. De sker för att ni ska se var ni kan göra mest nytta, vart ni ska sända mest kärleks- och healingenergi, och för vilka ni ska känna mest medkänsla. Det finns andra orsaker till att dessa saker sker också, men ni måste se på varför de blir en del av er medvetenhet.

Så det som är nödvändigt för att förbli trygg i den rörelse framåt som det mänskliga kollektiva medvetandet gör, är att ni ska se på handlingarna av vänlighet och notera de förändringar ni gör inom er själva. Lägg märke till när någon i ert liv har gjort en märkbar förbättring av sin vibration. Fira varje gång ni hör om någon som vaknat upp till sanningen om att vi alla är Käll-Energi-Varelser i detta universum, som har upplevelser syftande till att lära känna oss själva som ovillkorlig kärlek.

Att hjälpa andra vakna upp har aldrig varit lättare, men ni kommer att se att ert riktiga arbete där inte är att sprida de goda nyheterna och bli en missionär. Ert arbete är att fortsätta assimilera dessa högfrekventa energier och sedan gå ut och sjunga och dansa och leka. Skriv om era upplevelser. Skriv fiktiva berättelser. Skapa för att uttrycka den sanning ni kommit in på, att vi alla är ett och att det alltid finns hopp. Det finns alltid en gnista av ljus, även i de mörkaste av situationer och omständigheter.

Och ni är där, som de uppvaknade, vilkas uppdrag är att lägga till mer ljus där det bäst behövs. Och ni är också där för att visa resten av kollektivet att det finns mängder av ljus på de flesta områden i världen. Det finns många orsaker till att fira att ni fortfarande finns där på Jorden, uppstigande, tillsammans som ett kollektiv. Och ni bekräftar att er uppstigning inte handlar om att lämna någon utanför eller bakom, ni inser varför ni ännu inte uppstigit, och ni vet att ni har mer arbete att utföra. Men det arbetet kan vara roligt. Det kan vara uppfyllande, och det kan föra er närmare samman med människor ni tidigare inte skulle föreställt er ha något gemensamt med.

När vi ser människor komma samman från motsatta ändar på vilket spektrum som helst, är det vad som bringar oss mest glädje här i den nionde dimensionen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...