Arkturiskt Gruppmeddelande via Marilyn Raffaele | 1 augusti 2021

 

Arkturiskt Gruppmeddelande via Marilyn Raffaele | 1 augusti 2021

 

1 AUGUSTI 2021

Kära läsare, vet att våra budskap flyter till er på strömmar av ljus och kärlek i avsikt att hjälpa er att nå de nivåer av andlig medvetenhet ni söker och är andligt förberedda för.

Vi på denna sida ser er som starka och modiga efter att ha valt att inkarnera för att delta i jordens uppstigningsprocess. Att hålla fast vid er högsta medvetenhet om sanningen hela tiden hjälper er att undvika att oavsiktligt dras in i kaosets virvlar och rädsla som presenteras för er på alla plan och från alla håll just nu.

Du kanske har upptäckt att shoppingresor eller utflykter som inkluderar folkmassor gör att du känner dig utmattad. Detta beror på att du har blivit allt mer känslig för energi och så om eller när du glömmer att hålla dig centrerad, faller din personliga energi helt enkelt i linje med människor och platser runt omkring dig, varav några kanske inte är av hög resonans.

Allt som är falskt, kompakt, gammalt och fortfarande dolt måste stiga upp till ytan för att ses och erkännas av majoriteten snarare än bara av dem som har vaknat och lätt förstår felet i många allmänt accepterade metoder. Du har uppnått en nivå av andlig medvetenhet som gör att du kan stå tillbaka och objektivt observera eftersom du inte längre anpassar dig till de övertygelser och begrepp som bildade de flesta av världens lagar, samhällsregler, traditioner, etc.

Nuvarande tider på jorden representerar processen som är involverad i världens andliga uppvaknande som för mänskliga ögon kan verka som en regression. När individer rensar gamla täta energier från det förflutna, så måste jorden också rensa sig från tunga energier som har lagrats i och på henne i evigheter och gör det genom bränder, översvämningar och naturkatastrofer som ni bevittnar vid denna tid.

Tusentals år av personlig och kollektiv aktivitet baserad på tredimensionellt tänkande med motivet att få, ta och besitta, oavsett kostnaden för andra eller jorden själv har skapat och lämnat fickor med kompakt energi världen över. Brott mot ursprungsbefolkningar, krig mellan och inom alla länder, våldsamma handlingar mellan vanliga människor baserade på separationsbegrepp världen över har lämnat energier i sina spår som måste rensas.

Människor har genom okunnighet om ett falskt trossystem felaktigt trott att de är toppen av intelligens med makt att använda och missbruka något eller någon som inte passar i deras snäva begrepp om korrekt, användbart eller ekonomiskt fördelaktigt. De har glömt att jorden själv och allt liv på henne är levande uttryck för Gud som ska erkännas, älskas och stödjas som aspekter av den ENDE. Den tredje dimensionen är det lägsta steget på en mycket hög stege.

Kollektivet måste vakna och vaknar verkligen när de bevittnar allt fler ”naturkatastrofer” som äger rum. Många drabbas djupt av dessa händelser men innan det kan bli mer ljus och medvetenhet i världen måste jorden först bli fri från den tunga och täta energi som finns kvar på henne på olika platser. Dessa rensningar är en nödvändig del av jordens andliga utveckling.

För länge sedan fastnade själar i de lägre energierna och blev täta/materiella och skapade en värld som människor har kommit att tro är den verkliga och enda världen. Tron på två makter och separation är det enda som skiljer människor från verkligheten. Låt ditt arbete vara att erkänna falska övertygelser när de dyker upp i dina tankar och handlingar, inte genom att motstå eller bekämpa dem utan genom att kärleksfullt och försiktigt erkänna dem för vad de är och sedan byta ut dem mot sanning.

Ett stort och svårt steg för sanningssökande är att förstå att den materiella världen består av lågt resonerande, falska tolkningar av verkligheten –andlig skapelse. I början är det mycket svårt för det mänskliga sinnet att acceptera detta och de som hör om det för första gången brukar motstå, förlöjliga och avfärda tanken tills det vid något senare tillfälle, en livstid eller period av stridigheter börjar vara meningsfullt att låta dem öppna för mer.

Ni som känner till de djupare sanningarna kommer att finna att ni alltmer hjälper andra att förstå vad som händer just nu både personligt och globalt. Leta inte efter människor för att ge råd, undervisa eller rädda dem utan bara låta din energi dra till dig de som är i linje med detta och vill veta mer.

Upplysta individer är inte längre Ljusarbetare i den meningen som Ljusarbetare alltid har tänkts på tidigare utan har tagit examen till Ljushållare. Ni kommer och många av befinner er redan i situationer där ni utan planering eller egen ansträngning hjälper en nyuppvaknande individ (ofta en person som ni minst förväntar er) att förstå vad den känner, upplever och varför.

Ditt inre arbete är att känna, öva, lita på och låta varje ny uppenbarad sanning bli ditt medvetandetillstånd. Du vet nu att du är Guds fullhet i uttryck och därför inte längre behöver fortsätta att söka utåt efter hälsa, överflöd, harmoni, fred, intelligens etc. Du är inte en bit av Gud, du är Guds helhet.

Eftersom alla förkroppsligar Guds fullhet kan ingen människa ha mindre än en annan. Din ärlighet betyder inte att någon annan därför måste vara oärlig och ditt överflöd betyder inte mindre för andra. Det finns inget annat – varje egenskap hos Gudomligt Medvetande/Gud/Källa eller ”vad som helst”  för det spelar ingen roll vad du kallar DET, DET är redan, har alltid varit och kommer alltid att vara själva kärnan i ditt väsen.

Oavsett om en person väljer att tro det är detta deras fria vilja. Andlig utveckling är inget annat än varje individs resa mot att uppnå ett medvetande om ENHET. Många livstider med lärandeupplevelser och många olika vägar är inblandade men alla leder till samma plats för det finns ingen annan plats.

Detta är anledningen till att varje andlig pilgrim så småningom når en plats där de måste sluta tro på behovet av att söka, leta, utföra ceremonier, tigga och vädja till någon långt fjärran Gud, eller göra någonting, även att meditera, för att bli vad de redan är. Dessa verktyg är viktiga steg längs de flesta andliga vägar men när du väl resonerar med ENhet har du tagit examen bortom behovet av allt som är tänkt att dra Gud till dig.

När du uppnår den medvetna insikten att du är harmoni, fullständighet och helhet – inte ett med det, men faktiskt ÄR det, kan det börja manifestera sig i ditt liv som saker som faller på plats utan ansträngning, rätt person vid rätt tidpunkt, etc. Ett medvetande om Gudomlig intelligens, kommer att manifestera sig som allt djupare förståelser och kunskap. Ett medvetande om att allt liv är det ENDA LIVET uttrycks som hälsa.

Sinnet tolkar individuellt medvetande utåt på nivåer personen kan förstå vilket gör sinnet till den yttre substansen. Sanningen måste skifta från att vara intellektuell kunskap till att vara ett verkligt medvetandetillstånd innan sinnet kan dra ut det i en igenkännbar form. Medvetandet är substansen i allt som finns.

Fråga dig själv; ”Vad tror jag som får mig att känna så här? Vad tycker jag är verkligt i mitt tänkande för det mesta? ”Var uppmärksam på och ärlig om dina tankar eftersom sinnet alltid är upptaget med att göra vad det var menat att göra, att vara en väg till medvetenhet – men om vad??

Alla seriösa andliga sökare måste ta sanningen på allvar – NU. Som Gudar är ni skapare och kan inte längre se sanningen som en intressant konversation för diskussion eller avvisande baserat på tredimensionella begrepp.

Vad väljer du att skapa för dig själv och för världen? Det är extremt lätt att bli hypnotiserad av media, vänner och familj, grupper, organiserad religion etc. De vill alla att du ska tro som de gör för de tror att de har sanningen. De flesta tror att det är för ditt eget bästa som du tror som de gör men det är här du måste stå fast i din kunskap.

Detta betyder inte att vara oförskämd eller arg på någon som försöker konvertera dig till deras övertygelse, utan snarare att du hedrar dem eftersom de mycket väl kan uppfylla en viktig aspekt av sitt eget andliga kontrakt. Det betyder dock att du artigt kan säga “Tack för din åsikt, men jag väljer att göra detta.” Eller faktiskt säga ingenting när du håller dig centrerad i din högsta medvetenhet.

När du lär dig att lita på din enhet med Källan kommer du att tycka att det blir mycket lättare att helt enkelt låta världshändelser snurra förbi medan du förblir centrerad och lugn i stormens öga. Ditt lugn kommer att märkas av dem med ögon att se och öron att höra med och några kommer att försöka gå med dig. Genom att inte göra några yttre ansträngningar för att rädda världen gör du i själva verket just detta genom att VARA Ljuset – Verkligheten. Ett med Gud är en majoritet.

Ge inte upp kära ni, energin är väldigt intensiv just nu. Du kan ha dagar då du känner dig utmattad, illamående och har ont utan någon särskild anledning. Det är intensiteten hos den högfrekventa energin du integrerar som i sin tur tvingar gamla energier att släppa och rensa och orsaka intensiva men tillfälliga symptom i den fysiska kroppen. Det mänskliga sinnet förstår inte helt vad som händer och tolkar ofta denna process som ett problem.

Gör vad du behöver göra. Vila om du känner att du måste även om det finns dagar då du behöver sova och inte göra någonting. Låt smärtsamma känslor som kan uppstå flöda igenom och ut utan motstånd eller att ge dem kraft. Älska och ta hand om din fysiska kropp snarare än att vara arg på den för att den verkar svika dig.

Ni har alla övat på att älska andra i er insikt om Enhet, men utesluter ofta er själva. Det är svårt att ignorera tredimensionella begrepp om vad som är värdighet, skönhet och kärlek eftersom de har blivit subliminala och flödar från många håll. Var uppmärksam på att aldrig acceptera eller låta dem påverka att älska och hedra dig själv som dig SJÄLV.

Andlig utveckling tillåter dig inte att vända tillbaka till att vara den person du var i ett tidigare medvetandetillstånd när det blir tufft. När väl medvetenhetsdörren öppnas och högre sanningar börjar komma in, löser de automatiskt upp de tidigare lägre resonerande energierna.

Vi tackar er för ert arbete med att föra jorden in i ett nytt ljus, ett nytt medvetande och en ny och högre dimension.

Vi ser er, vi älskar er, vi är med er, för vi är ni, kära modiga själar.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele på Onenessofall.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...