Arkurierna via Marilyn Raffaele, 1 januari 2017

Arkurierna via Marilyn Raffaele

1 januari 2017

Kära ni, vi hälsar er med stor kärlek och firande när det Nya Året på jorden börjar.

Det blir ett år av förändring både inom och utom för alla, även för de som väljer att vara kvar, bekvämt förankrade i det gamla. Ni har gjort förberedelsearbetet och är nu redo att leva och uppleva i det nya.

På jorden finns alltid frestelsen att rädas – rädas för Gaia och rädas för självet. En omåttlig rädsla för någon person, plats, eller sak ger rädslan en styrka den i sig själv inte har, och ger energi till och håller illusionen levande. Detta kan vara svårt att acceptera för en del och om det är så för er, ta med det i kontemplativ meditation och arbeta med det, och be om att nå förståelse.

Under detta nya år kommer ni att få se många börja bemyndiga sig själva, bli starkare fysiskt, känslomässigt och andligt. Skandalösa uttalanden, regler och handlingar kommer att få de mest timida att skrida till handling vilket låter dem återfå sin inneboende kraft. Således kommer mycket av det ni fruktar och föreställer er inte att hända, då ni som bemyndigade människor inte tillåter det.

Energin av det förgångna passar inte längre en uppvaknande majoritet. Folkets medvetande är regeringen, men majoriteten har inte insett detta och har istället låtit självet överlämna beslutsfattandet till andra.

En efter en vaknar individer upp och återkräver den makt de okunnigt överlät till dem som så gärna tog den till sig själva. För de flesta började utträdet ur personlig makt i andra livstider och har burits till denna via cellminnet. Mycket av kaoset i världen nu är verkligen ett uttryck för uppvaknande personlig makt men tolkas genom det tredjedimensionella trossystemet.

Vi ser i detta nya år en majoritet som modigt står upp för jorden, hennes folk och hennes djur – påskjutna av handlingar hos de som vill vrida den evolutionära klockan bakåt med våld i ett försök att behålla status quo.

Håll alltid fast energier av sanning och Ljus i ert medvetande, kära ni, observerande och handlande då ni kanske blir vägledda, men glöm aldrig att det i verkligheten bara finns EN KRAFT.

Förändring skrämmer de som tolkar förändring som förlust – förlust av det som är välbekant och känt och således betraktat som nödvändigt. Till dess en individ börjar förstå den sanna naturen av sig själv såväl som andra kommer denne att fortsätta ge kraft till ont och gott i sitt liv och handla därefter. Dock, till och med i situationer som är extremt obehagliga finns det några som vägrar att förändra sig eller gå vidare för det välbekanta förefaller lättare.

Förändringar är på väg. Det är vad ni önskat, bett om och är redo för, så gör inte motstånd när förändringen inträffar. Då ni utvecklas till ett högre tillstånd av medvetande, genom insikten om vem och vad ni verkligen är, blir den yttre bilden mindre viktig eftersom ni nu förstår att det som framträder i sig inte har någon verklig makt att upprätthålla dem.

Bara idéer förkroppsligade för evigt inom den Allstädes Närvarande, den Allsmäktige och det Allvetande Gudomliga Medvetandet är makt. Gudomligt Medvetande förändras inte, dömer inte och bryr sig inte ens om vad som finns i drömmarna. Det ÄR för alltid perfekt, helt och komplett.

Det är dags att dag för dag börja leva den sanning som ni så hårt arbetat för att förstå och införliva i medvetandet. Tiden är inne att sluta söka efter Gud för ni har funnit honom – han finns inom er. Lev i denna insikt varje dag, med alla nyheter och aktiviteter i det dagliga livet – bara Gud är Makt.

Ni valde alla att vara här i denna kraftfulla tid och har mycket att erbjuda den uppvaknande världen. Vet att resonansen av ert Ljus/energifält påverkar alla ni kommer i kontakt med. Ni kanske undrar när ni upptäcker att vissa stöts bort och handlar därefter. De känner men är oförmögna att vara i linje med er energi. Andra kommer att dras till den. Detta är arbetet – gå genom er dag utan något behov av att säga eller göra något utöver det vanliga, bara vara Ljuset.

Ni kommer att upptäcka att det finns de som är redo och vill höra vad ni vet, som känner i er energi att ni har vad de söker. Det är dessa ni kan börja säga sanningen till – i små portioner först tills ni ser att de är redo och vill ha mer.

Ge aldrig pärlor av sanning till dem som inte är förberedda, i tro att ni hjälper dem på något sätt. Ett medvetande som ännu inte är redo för sanningen kommer bara att betrakta det som nonsens, de bara kastar det tillbaka på er eller förlöjligar det. Sanningen måste hållas helig och trygg – lita på er intuition i dessa situationer.

Håll i era hattar, mina kära, för mycket kommer att hända under detta nya år. En grupp av ouppvaknade människor kan inte stoppa mänsklighetens evolutionära process. Kom alltid ihåg att i verkligheten är världen ett andligt Universum, befolkat med barn av Gud och styrt av kärlek.

Vårt Nyårsmeddelande till er, mina kära, är en påminnelse om att hålla fast vid sanningen trots de många yttre framträdanden som frestar er när saker verkar bli sämre innan de blir bättre.

Glöm aldrig att ett med Gud är i majoritet.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...