Ashira, 12 juli

Ashira

12 juli, 2015

Kanal: Susan Sammarco

 

Jag är Ashira och idag kommer jag till er med denna upplevelse, samtidigt som jag har med mig ett kort meddelande inför frågor och svar om ”Den som tjänar”. Stor visdom har idag omtalats i de diskussioner som har ägt rum. Mycket av visdom och var och en av er känner troligtvis av den samma benägenheten av att reducera mängderna av saker ni läser och saker ni lyssnar till och ser på. Att visa mer respekt för era kroppar, att bli mer respektfulla gentemot era sinnen och i högre grad respektera era andliga aspekter.

När energin fortsätter att öka på planeten tar varje person in och bearbetar den på olika sätt, eller hur? När man tar in denna energi upplever man den och uttrycker den på olika sätt. Det finns de som uttrycker den i sin 3D-värld och talar som de som ”vet”. Och ändå ”känner” ni med er egen urskillningsförmåga att dessa människor inte är av det högsta utan talar om vad de vet och vad de ser från sina perspektiv.

Man kan tänka sig att endast en liten procent av de som befinner sig på planeterna genom Uppvakningsprocessen faktiskt förstår, ser och vet vad som sker. Alla andra upplever detta på olika sätt och i olika dimensioner. Tidvis kan vilken person som helst på denna planet vara i en högre dimension. Man kan befinna sig i längre perioder av sång, dans och firande. De som inte har tillbringat så mycket tid i de högre dimensionerna kanske inte är så långt komna i Uppvakningsprocessen och blir dragna tillbaka till 3D-upplevelsen snabbare än vad ni blir.

För dem som vi varje vecka talar till, genom skrivande, med ord och genom ljudet av våra röster, är de som för längre tidsperioder färdas till de högre dimensionerna. De leker där. De upplever dem. De som befinner sig i detta rum, de som talar i telefon, de som läser dessa ord, kan snabbare förnimma när någon kommer från ett annat perspektiv än det som ni genljuder med.

Vi vet att detta tar längre tid än vad ni hade förväntat er. Det tar längre tid än vad VI som har planerat det och arbetat med det hade förväntat oss, för medvetandet på planeten tog vändningar som vi inte kunde se. De som vi aktivt har planerat spel mot och som vi vill få bort från makten, har också utfört sina dåd på sätt som vi inte hade förväntat oss. Men det betyder inte att ni inte skulle vara närmare ert firande än ni kan ana.

Så vi kommer idag till er med den kärleken. Kärleken och delandet så att alla de saker som ni väntar på och som ni känner och ser och som ni ”vet”, de sakerna är era! Frigör er så mycket ni kan från de saker som tar er tillbaka till 3D-perspektivet. För varje gång ni medvetet klarar av att göra detta kommer det att föra er till de riken där ni kan skapa världen till det som ni väljer att göra den till. Ni kommer att bli påminda om styrkan och kraften som ni är och ni kommer att alltmer tro på att ni skall tro på att se först av allt!

Vi ber att få tacka er. Vi vet att ni ”fortsätter” och vi vet att varje gång vi möts vet vi att saker och ting blir annorlunda för varje vecka, varje dag och varje månad.

Nu stiger vi åt sidan för att ge plats till ”De som tjänar” att komma igenom för att dela med sig till er idag. Tack och vi kommer att komma tillsammans på slutet. Välsignelser.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...