SaLuSa via Mike, 17 juli

SaLuSa

17 juli, 2015

Channel: Mike Quinsey

Tiden rusar på och händelserna på Jorden börjar ske allt snabbare och eftersom ni har fått fri vilja att besluta hur ni ska leva tillsammans, börjar ni nu se resultaten av era val. Det är uppenbart att ni inte kan upprätthålla det system som ni har skapat, eftersom det håller på att falla sönder och visar sig vara otillräckligt för era behov. Man kan verkligen säga att ni så att säga har levat på lånad tid och det håller redan på att bli uppenbart att ni inte kan förhindra den Mänskliga Rasens fall. I Tidsålder efter Tidsålder har ni försökt etablera en välfungerande befolkning, men ni har ändå misslyckats med att få med er de fattigaste nationerna. Problemet är nu så ofantligt att det är för sent att förhindra resultatet, som kommer att bli en upplösning av de gamla systemen. Med andra ord kommer ni att tvingas ändra på era vanor om ni önskar övervinna de problem som ni har skapat. Det kommer att bli en smärtsam process, men den kommer att leda till ett nytt sätt att leva tillsammans, där vibrationerna har höjts till en punkt där negativitet praktiskt taget inte existerar. Då kommer ni att få uppleva det sanna sätt på vilket harmoni och fred kan införas och människor kan få leva utan rädsla. Vi kan försäkra er om att det är fullt möjligt och i och med att vibrationerna fortsätter att höjas, kommer ni inte att behöva vänta alltför länge förrän ni får uppleva några positiva förändringar. De Mörka är inte längre tillåtna att diktera hur er framtid skall se ut och deras plan för total dominans är nu satt ur funktion.

Vi ber er att ha tillit till dem bland er som arbetar för de gynnsamma förändringarna och vi vet att det är svårt att införa dem så länge som kaotiska förhållanden okontrollerat får fortgå. Under en mycket lång tid har nya uppfinningar som skulle kunna underlätta era liv, hindrats från att införas, men de kan inte hållas tillbaka mycket längre. När en gång tiden har kommit för att offentliggöra nya idéer, kommer utvecklingen att gå framåt mycket snabbt och när det är säkert för oss att öppet stiga fram bland er, så kommer vi att kunna göra mer för er eller med er. Det finns mycket som väntar på att få avslöjas och som mycket snabbt kommer att lyfta upp er och ni kommer att inse att Den Nya Tidsåldern verkligen är på gång. Inom teknologin kommer ni att ta ett kvantsteg framåt, som kommer att eliminera många av de problem som för tillfället håller er tillbaka. Om inte de Mörkas handlingar hade inträffat skulle ni redan åtnjuta en högre levnadsstandard, men allt det kommer att förändras inom den närmaste framtiden.

Som ni har märkt fortsätter förändringarna att ske och de för med sig allt det som behövs för att ta er in i Den Nya Tidsåldern. Moder Jord spelar en stor roll i dessa och redan nu ses tecken på vad som är på gång. Resultatet kommer att bli rätt dramatiskt och ni kommer att gilla det väldigt mycket när ni väl inser att det är till er fördel. Kanske de mest välkomna förändringarna kommer att vara renandet av land och hav, vilka har blivit kraftigt förorenade av Människans brist på omsorg om planeten och andra livsformer. Beklagligt nog kommer det att ske dödsfall inom djurriket, men ni kommer att inse att även det omfattas av de högre vibrationerna. Era bibliska historier berättar om ”Lejonet som ligger ner bredvid Lammet” och kanske ni nu kan förstå hur detta kan vara möjligt.

Ert öde har alltid varit en del av den större planen och kan inte ändras, men ni har den fria viljan att hantera den på ert eget sätt. Ni har lärt er mycket genom era upplevelser och Den Mänskliga Rasen kommer att vara mer storslagen på grund av det. Kom ihåg att ni alla frivilligt steg fram för att genomgå de olika Tidsåldrarna för att växa genom era erfarenheter och när ni blickar tillbaka kommer ni att bli nöjda över att ni gjorde det. Ni visste att oberoende vad som kom att hända, skulle ni aldrig överges eller lämnas för att på egen hand försöka hitta hem tillbaka. Nu står ni med fötterna på den vägen och härifrån finns det bara en väg och den leder framåt. Det har varit en tuff prövning att möta alla de utmaningar som ni har övervunnit. Det betyder att ni inte längre behöver tillbringa samma tid igen i de lägre vibrationerna.

På grund av betydelsen av denna tid för den Mänskliga Rasen, befinner ni er i fokus för mycket uppmärksamhet och många ”gamla vänner” inväntar er återkomst till de högre vibrationerna. Dessa nivåer är mera som ert naturliga hem och en del av er evolution kommer att fortgå tills ni återvänder till Källan, för att bli Ett med Allt som Är. Så njut av era upplevelser eftersom de har valts ut för att matcha era behov, medan ni ständigt utvecklas mot ett tillstånd av perfektion. För dem som kanske är nya för dessa idéer, vill vi tala om att ni är odödliga, så på ett sätt spelar det ingen roll vad ni väljer att uppleva. När ni rör er genom varje dimension, förfinas era energier och de växer tills ni omfattar en stor del av Rymden och ni slutligen blir en Ljusvarelse. Ni kanske har läst att ni är blivande Gudar och att det är därför er väg tar er tillbaka till Källan av Allt som Är.

För tillfället är ni endast en företrädande del av ert sanna Jag, men ni växer nu ständigt allteftersom ni rör er själva till Ljusvibrationerna. Era färder placerar er för tillfället bland själar från alla olika utvecklingsnivåer, vilket är orsaken till att ni får möta så många utmaningar. Ni tenderar att dras till dem som har liknande vibrationer för er utvecklings syfte, men ni kan placeras där era behov bäst kan mötas. Ofta tillbringar ni många liv inom samma själsgrupp, där ni kan hjälpa varandra med att uppleva och utvecklas. Ni innehar med säkerhet olika roller varje gång och övergripande är fördelen den att ni utvecklas med själar som ni är förbundna med. Detta förklarar varför några grupper kommer så bra överens med varandra, medan andra möter svårigheter. Det beror på vilken typ av erfarenheter som bäst tjänar era behov.

Om ni finner er själva i en svår situation med er familj, kom ihåg att ni har placerats där för att lära er vissa läxor av varandra. Era förhållanden har alltid skapats för att ni skall kunna utvecklas andligt och det är i de svårare förhållandena som ni lär er mest och gör det snabbare. Så om ni tycker att ni har en svår tid på Jorden, tappa aldrig siktet på det faktum att ingenting i ert liv sker utan en god anledning. Men om ni håller på att växa i ert medvetande så kan ni redan känna att era erfarenheter är en lärdomsperiod. Var försäkrade om att när lärdomarna väl har blivit inlärda, så behöver ni aldrig gå igenom dem på nytt. Så möt livets hinder med beslutsamheten att möta dem på rätt sätt som respekterar såväl en annans själs behov som era egna.

När ert liv är fullbordat och ni gör en tillbakablick över det, vilket alla själar gör omedelbart efter sin övergång, så kommer ni att få veta hur väl ni har lyckats. Inga anklagelser kommer att utdelas ifall ni har misslyckats med någon test, för nya tillfällen kommer alltid att presenteras för er. Eftersom tiden inte existerar i verkligheten så som ni känner till den, kommer ni att ha all tid ni behöver för att framskrida på er andliga väg. När ni går genom livet kommer ni nästan säkert att få en intuitiv känsla av vad som är i görningen och vad som behövs av er. När allt kommer omkring har ni många vänner på och utanför Jorden som hjälper varandra och som är på samma resa tillsammans med er.

Jag är SaLuSa från Sirius och är ständigt redo att erbjuda hjälp och kärleksfull vägledning.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

You can subscribe to the mailing list for these messages by going to www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html Left click on the heading “Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages” and it will take you to the Subscribe pages – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You will receive a confirmation if you are successful. You can also “unsubscribe” from the same page.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...