Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Själv, 22 maj 2020

 

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Själv, 22 maj 2020

Per Staffan 22 maj 2020

.

Era upplevelser sedan 2012, som var slutet av den förra Tidsåldern, har tydligt visat att ni genomgår förändringar, så att ni kan släppa det gamla som inte längre tjänar något syfte. Ni är i processen av förändring, som kommer att leda er till nästa fas av er utveckling. Helt klart är att när en cykel slutar då börjar en annan, och då är det nödvändigt att göra en utrensning för att förbereda er för nästa steg i er utveckling. Då kommer “agnarna att avskiljas från vetet”, så att var och en kan fortsätta följa en väg som är tänkt för att möjliggöra ytterligare utveckling, på en nivå som ger er möjligheter att uppleva nästa nödvändiga steg, för att utöka ert medvetande ytterligare.

Framtiden kommer att säkerställa att ni fortsätter er utveckling, efter att ha upplevt många liv i djupet av de lägre vibrationerna, vilket var ert Helvete på Jorden. Vissa själar fångades i dem så mycket att de inte kunde dra sig ur, medan andra upprepade gånger tog på sig de utmaningar som presenterades för dem, och kunde överleva. I ett Universum av fri vilja tillåts ni välja era upplevelser, även om ni använde vägledningen med de råd som gavs, av de som redan nått en hög nivå av medvetenhet.

Tänk på att ni volonterade för att uppleva de lägre vibrationerna, helt medvetna om att ni huvudsakligen skulle vara själva, även om hjälpen alltid fanns inom räckhåll. Attraktionen för er var att ni framgångsfullt skulle kunna avancera mycket snabbare, och då bli mycket starkare. Så det är med full beundran vi applåderar er framgång, och vi kommer att stå bredvid er för att välkomna er till de högre dimensionerna. Detta kan verka förhastat med tanke på det faktum att det fortfarande finns en bit kvar att avverka, men ni har slutfört den svåra delen och stiger nu upp, till en ny nivå där ni kommer att uppleva den Stora Blixten av Ljus från Solen, som omedelbart lyfter er till den nya Jorden – er Uppstigning.

Ni kanske inte inser hur privilegierade ni är av att vara på Jorden i Uppstigningens ögonblick, och att det kan betraktas som ett spännande ögonblick i ert liv. Kan ni föreställa er den lättnad ni kommer att känna över att äntligen ha lyckats, och att det framöver finns många möjligheter att välja era kommande upplevelser, vilka kommer att vara mycket stimulerande inom Ljusets rike. Ni kommer inte längre att behöva leva som tidigare, utan kommer istället att ha total frihet eftersom ni kommer att kunna ge er själva det ni behöver, genom enbart tankekraft. Vänner och familj kommer att finnas bara en tanke bort, vilket gör kontakten väldigt enkel.

Vi vill lyfta upp er och ge er en inblick i er framtid som uppstigna varelser, och vi uppskattar väldigt mycket det ni har gått igenom, för att bevisa er styrka och hängivenhet till Ljuset. Det kommer att bli ganska naturligt då ni har stigit upp, att ni på något stadium också vill hjälpa andra på deras väg. Ni kommer att ha många vänner och även familjer som kommer att följa i era fotspår, och det är förståeligt att ni vill hjälpa dem och ni kommer att få möjlighet till det.

Mänskligheten som just nu genomgår en period av själviakttagelse, visar att det gamla sättet att leva inte varit tillräckligt användbart för de som vill förbereda sig för uppstigning. De högre vibrationerna har redan tagit fram det bästa hos många människor, och det finns mer sympati för de själar som knappt kan existera i sina egna miljöer. Ojämlikheterna mellan de olika grupperna visar sig tydligt, fast de borde vara likvärdiga, eftersom Alla faktiskt är En. Även om det kan vara sant att säga att många valt sitt eget öde, finns det ingen anledning till att de inte skulle få rätten och leva lyckliga och fulländade liv.

Livet på jorden kunde ha varit en härlig och glad upplevelse, men de mörka som tror att de på något sätt är överlägsna, har medvetet hållit uppfinningar och framsteg exklusivt för sig själva. Ytans befolkning har varit under kontroll av Illuminati under eoner av tid, men lyckligtvis har alliansen nu vuxit så att de är den dominerande kraften. De har lyckats bryta dominansen från de mörka Varelserna och har redan satt många bakom galler. I slutändan är det helt klart att Mänskligheten kommer att bli medveten om hur de varit begränsade i ett ”öppet fängelse”, så länge att de accepterat det som normalt. Så ska det inte vara och nu väntar vänliga Rymdvarelser på en möjlighet att presentera sig själva, och åstadkomma förändringar som kommer att hjälpa er in i en Ny Tid.

Kära Ni, ni sticker ut på Jorden som Ljusfyrar, men inser inte hur mycket ni lyfter upp andra genom er närvaro. Ni utstrålar en energi som är lugnande och uppmuntrande för de som är insvepta i de lägre energierna, på grund av deras låga livskvalitet. Var säker på att de inte straffas, utan att de har behövt upplevelserna på den nivån, för att de skulle vakna upp till sanningen. De ger dem i sin tur möjlighet att förstå och hjälpa andra i samma belägenhet, på sätt som visar deras kärlek och ljus för de som anses vara mindre värda varelser.

Ni lever i en illusion som har blivit er verklighet, som sedan långt tillbaka togs bort från er själva. Ni lever ett “fått er att tro-liv”, även om det är utformat på ett sådant sätt att ni kan lära er av det och utvecklas. Ert sanna Själv är ert Guds-Själv som finns på andra sidan slöjan, och övervakar ert liv på Jorden. Det är källan till er varelse och ert ständigt närvarande Guds-Själv med evigt liv, som hjälper er mycket för att kunna uppfylla er livsplan. Många har valt sina egna öden, och det finns ingen anledning till att de inte ska ha rätt att göra det och leva lyckliga och fulländade liv.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds-Själv, och varje själ har samma anknytning till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...