Ashtar och OWS via James McConnell, 26 januari 2020

Ashtar och OWS via James McConnell

26 januari 2020

ASHTAR (Kanaliserad av James McConnell)

Det här är Ashtar. Jag kommer i denna tid för att vara med er i denna stund, och för att hjälpa er att förstå mer och mer av den uppstigningsprocess ni befinner er i nu.

Att den sker på ögonblick-för-ögonblick basis. Det är något ni har förberett er för, planerat för, i eoner av tid, att förstå er känsla för tid nu på denna tredje-dimensionella plats.

För ni är på väg mot en känsla av ingen tid. Men då måste ni först komma över de olika programmeringar som håller er förskansade i känslan av tid. Tid är irrelevant. Tid är bara en del av den frekvens som finns här i dessa stunder i denna tredje dimension. Den är verkligen inte relevant utanför denna dimension.

Men ni befinner er fortfarande en del i denna dimension, visst är ni tidvis mer och mer högt i den fjärde dimensionen, och till och med, ibland, i den femte när ni får en känsla av salighet komma över er, när ni får känslan av att vara i ingen tid, när ni får känslan av rymlighet omkring och inom er, den där känslan av att vara förlorad inom er – det är den femte dimensionen. Det är de högre frekvenserna ni alla längtar efter att vara i mer och mer. Och vi försöker alla hjälpa er i processen med att gå genom dessa lägre frekvenser till de högre frekvenserna.

Men nu börjar molnen skingras, vilket betyder att frekvensbarriären öppnar sig och blir mer och mer öppen och uttunnad, och tillåter kärlekens strålar komma genom, det är vad som sker nu då ni ser upp mot himlen, fler och fler av er, och ni ser dessa färger komma genom. Ni undrar, ni har undrat, vad är det där? Det där är frekvensbarriären som faller och låter de högre frekvenserna av kärlek komma genom.

Ni förbereder er nu, dessa veckor och månader framöver, alltid närvarande i nu-ögonblicket, ni förbereder er för nästa ögonblick och nästa ögonblick efter det, vilket leder er in i denna uppstigningsprocess som tar er till nästa nivå. Ni är alla, mina vänner, på väg mot de nästa nivåerna inom er. Men, för att göra detta mer och mer frekvent, mer fullt ut, måste ni först släppa mer och mer av den gamla programmeringen som, ja, har er inneslutna i känslan av tid mer och mer, den gamla programmeringen som avhåller er från att förverkliga era drömmar, som håller er fantasi borta från att bli levande inom er.

All den programmeringen måste ni släppa mer och mer, tills ni kommer till nollpunkten inom er. Den punkt där allt medvetande kommer samman i ett-ögonblicket. Och vid den punkten inser ni till fullo vem ni är, till fullo vad ni är här för, till fullo vad ni handlar om.

I det ögonblicket stiger också kraften inom er. Den kraft som kommer från djupt, djupt inom er på den molekylära medvetna nivån och stiger upp, och källan för er varelse blir ert allt i ögonblicket.

Det är dit ni alla är på väg. Det är där ni alla är i processen att bli just nu. Så tillåt det fortsätta komma genom er. Var i nu-ögonblicket. Vet att ni är i nu-ögonblicket. Och gör allt ni kan för att hitta den neutrala platsen inom er där inget utanför er själva spelar roll längre. Där ni är totalt borta från dömande av er själva och andra. Där all känsla av rädsla är borta. Där sorgsenhet är ersatt av glädje. Där rädsla är ersatt av kärlek.

Det är den process ni befinner er i nu. De kommande veckorna och månaderna då uppstigningen blir mer och mer förhärskande inom var och en av er, då kommer ni att bli mer och mer på det klara med att ni befinner er i den processen. Kanske inte att ni har stigit upp helt, men att ni fullt ut är i processen av uppstigning. Det är er förberedelse nu i denna stund. Gör allt ni kan för att förbereda er. Förbered er för den händelse som är på väg, och som, i de högre sfärerna, redan kommit.

Allt är upp till er, mina vänner, mina bröder och systrar, allt är upp till var och en av er. För det behövs bara en liten procentandel av hela befolkningen på den här planeten för att ändra historiens gång, precis som ni redan gjort för att ändra tidslinjerna, att gå in i en tidslinje av uppstigning istället för en tidslinje av förstörelse.

Ni har alla passerat bortom punkten för en destruktiv tidslinje. Nu handlar det helt om att skapa det liv ni vill ha, att skapa den planet ni vill ha, att skapa denna nya Gyllene Ålder som ni vill ha.

Jag är Ashtar. Fortsätt skapa det liv, det medvetande ni alla avser och har avsett i många tusentals år ska komma till själva denna punkt, att komma till själva detta ögonblick, detta ögonblick centrerat i den Nya Gryningen.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

One Who Serves här. Shoshanna star beredd, och vi är redo för era frågor.

Vi har inget direkt meddelande just nu. Har du, Shoshanna?

Shoshanna (Kanaliserad av JoAnna McConnell):

Nej, inte just nu.

OWS: Bra, då går vi vidare med frågor, om ni har några.

Visst, era frågor leder ofta till särskilda meddelanden som kan komma till er. Och vi välkomnar era frågor därför att de öppnar upp en ny värld av förståelse för er.

Men som vi sa förra gången vi var tillsammans här, vi sade att frågestunderna inte kommer att bestå för alltid. Men vad betyder ”för alltid” här. Vi talar inte om ”snart”. Vi talar om att behovet av att fråga utanför er själva kommer att bli mindre och mindre allt allteftersom denna uppstigningsprocess fortskrider. Och fler och fler av er kommer att vända er inåt, inom er själva, och finna de svar som alltid funnits där. Ni kommer att finna svaren där då ni behöver dem. När ett behov kommer upp så kommer svaren. Vägledningen kommer. Precis som den nu kommer från oss som är här för att hjälpa och vägleda er genom er uppstigningsprocess.

Har ni frågor nu åt One Who Serves och Shoshanna? Nu kan ni sätta på era telefoner. Finns det någon därute? Inga frågor?

Gäst: Jag har en fråga, men den är lite personlig. Jag antar att den kanske är tillämpbar på alla. Är det ok?

OWS: Ja.

Gäst: Jag har försökt att bara tjäna mitt uppehälle genom min sanning på ett mer andligt sätt. Jag är vid en punkt där jag kanske måste göra något lite mer normalt för att få in pengar, och jag vill bara veta om jag borde fortsätta så här och bara följa vägen av att sprida Ljuset, eller borde jag också göra något annat för att lätta på tillvaron nu. Jag vill inte svika något. Så jag hoppades få ett högre perspektiv på det.

OWS: Först och främst, det finns inga ”borden”. Och du behöver inte bekymra dig om att ”svika”, då du använder det ordet.

Därför att du är i processen av att gå genom uppstigningen, genom din uppstigningsprocess. På den vägen måste du, hur är det ni säger, ”följa seden dit du kommer”. Så om du måste hitta ett sätt att tjäna mer pengar så att du kan leva, så att du inte blir deprimerad, så att du inte blir stressad, vilket kan leda till olika sjukdomar och sorgsenhet, då måste du göra vad du måste göra i stunden, men inte så att du skapar stress för dig själv i ett jobb du inte tycker om eller som inte på något sätt är tillfredsställande.

Leta först efter det som kan uppfylla dig och sedan kommer du att hitta det som också ger dig pengar som du behöver för din överlevnad, för att hålla dig fri från den stressen, förstår du? Det är en process. Men du måste göra vad du måste göra, och när du gör det kan du också göra det du vill göra och ha medel att göra det. Känns det vettigt för dig?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Vi kan dela.

OWS: Shoshanna, ja?

Shoshanna: Vi kan dela angående detta, Kära Syster. Får vi dela vårt perspektiv?

Gäst: Ja, hemskt gärna.

Shoshanna: Vi hör ord som är ord av separation. När vi ser på en situation som normal, inte normal, något som finns utanför oss själva, kommer vi inte ihåg vilka vi är. Du har ett starkt Ljus. Du har något att bidra med som kan användas på vilken situation som helst, som kommer att lyfta upp situationen, förstår du. Så med alla de saker du är idag i termer av din egen andliga utveckling, så skulle det som du kan föra till en situation vara fantastiskt. Så när du säger att du kanske inte vill göra något normalt, eller att du är en ”svikare” är det mycket långt från sanningen om vem du är. Du kan skapa allt du vill skapa och om ditt Högre Själv knuffar dig mot någon annan väg av skapelse, kom ihåg vem du är i den processen, och vad du kan skänka situationen. Verkar det vettigt för dig, Kära Syster?

Gäst: Ja, tack.

OWS: Och skrev inte någon en bok som heter ”Gör Det du Älskar och Pengarna Kommer att Komma”? Det är precis så du ska förstå vad vi talar om här. Hitta något som är njutbart för dig och som kan Föra Ljus till dem omkring dig, och pengarna, behovet som löses med hjälp av pengarna, kommer att tas om hand, förstår du? Känns det här bra för dig nu?

Gäst: Ja. Tack. Det känns som att det jag har gjort bara har varit fokuserat på att sprida Ljuset. Men det ger mig inte mycket pengar, så därför ställde jag den frågan.

OWS: Ja. Gör det du måste göra. Och det gäller alla här, inte bara för denna som ställde frågan, det är tillämpbart på alla.

Har ni några andra frågor? Något ytterligare? Bra.

Shoshanna, har ni något avslutande meddelande ni vill framföra?

Shoshanna: Vi vill säga till alla att det inte spelar någon roll vilken uppgiften framför er är. Det som spelar roll är vem ni är i processen av att fullfölja den uppgiften. Och att var och en av er är så mycket mer avancerad än ni kan erkänna, och ni kan bidra med mycket till världen genom att bara vara den ni är. Och i den processen kommer ni att skapa en förändring, inte bara för er själva, utan också för dem omkring er. Namaste.

OWS: Och vi ska slutligen säga här, som Ashtar sade, och många andra också, många av oss har sagt det många, många gånger här, att ni befinner er i den uppstigningsprocessen nu.

Och ni kommer närmare och närmare det ögonblick när ni hittar nollpunkten inom er. Och för att komma till den punkten och för att kunna uppleva den, så måste ni göra vissa förberedelser. De förberedelserna handlar om att släppa taget om programmeringen, att gå bortom programmeringen som håller er tillbaka. Vadhelst som behövs för att hjälpa er kunna gå bortom den programmeringen kan vara till mycket, mycket stor hjälp.

Ja, det kan ske i en blixt. Det kan hända med Händelsen, Solblixten. Det kan komma i det ögonblicket. Men skulle det inte vara bättre om ni blev mer och mer förberedda för det ögonblicket? Ögonblicket av Blixten, ögonblicket av Händelsen, så att ni till fullo får uppleva saligheten som är förknippad med den, hellre än att det, som för många människor, kommer en känsla av medvetenhet och en känsla av att inte förstå vad som pågår, vad som händer. Medan de av er som kan vara i det saliga tillståndet upplever den enhet i det ögonblicket, så som det är avsett. Ok? Det var allt.

Shanti. Frid vare med er. Var ett.

Gäster: Shanti. Och tack så mycket. Namaste.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...