Ashtar via Beatrice Madsen, May 11th, 2019

Ashtar    via Beatrice Madsen      190511

Ett större skifte har ägt rum i er atmosfär.. Ljusarbetare, er kristallina struktur är nu mer utvecklade och den 12 strängade DNA harpan kan spela på högre oktaver. Ett pärlemorstoff sänker sig från stratosfären och aktiverar och stärker den kristallina utveckling från den kolbaserade.

Er tillvaro förtätas, allt kommer upp till ytan och det kan vara mycket smärtsamt men läkning finns också alldeles mera lätillgänglig än tidigare ljusarbetare.

Domen fortskrider för dem som är tusenfallt ansvariga för de djupa, inhumana, katastrofala brotten som spridit ringar på vattnet i er tillvaro under eoner av år. Deras mörka själar får vårt at andas i pärlemorstoffet men de gömmer sig i sina hålor och baser för att undkomma ljuset, vare sig det är från människor eller atmosfären.

De smider de mest desperata planer och anväder hela sin arsenal av utomjordiska förmågor för att hålla nätverket vid liv. Katastrofplan på katastrofplan aktiveras på det ena mer egendomliga vis än det andra.

Den vackra fågelsången om en ny vår hörs långt ner i deras mörka kammare men det är inte ljuv musik i deras öron såsom för er kära ljusarbetare. Många som försökt byta sida av eget initiativ har faller offer för dem de så troget tjänat, utan minsta blinkning av känslor eller hjärtekraft. Dessa arma själar omhändertas aktivt på denna sida för läkning och förståelse av vilka drivkrafter och vilket syfte deras uppdragsgivare egentligen stått för. Det är ett myket, mycket smärtsamt uppvaknande för dessa själar vilka de egentligen tjänat. När deras själskroppar fått hela sig med insikt och vård, så väljer de sedan ofta att assistera er ljuskrigare, ljusarbetare i alla de former och färger som ni uppvisar.

Vi vill säga att vi ser er storartade utveckling och hur ni absorberar det nya, infallande ljusskimret såsom den godaste nektar för era celler. Glöm inte omsorg om dig själv med god näring, friskt vatten, kanske musik eller närhet till käraste vänner, familj, djur och natur.

Vi är alldeles vid din sida, Ashtar Command.

Du gillar kanske också...