Ashtar via James McConnell, 10 juni 2018

Ashtar via James McConnell, 10 juni 2018

Per Staffan 15 juni 2018

Befälhavare Ashtar   

JAG ÄR Ashtar

Jag uppskattar tiden som jag kan vara med dig för att dela denna meditation, för att dela med oss av dessa många budskap som vi har kommit fram med genom åren. Många fler meddelanden skall fortfarande komma. Men som sagts tidigare i din diskussionstid, är meddelanden som kommer inifrån de viktigaste. Vetandet som du har inombords är det viktigaste.

Vi framför dessa meddelanden, vi ger dessa knuffar för att vägleda dig till att röra dig längs din väg men det är att gå inom, det är resan inom som är viktig. Det har alltid varit så, det är så nu och det kommer alltid kommer att bli så. Leta alltid efter resan. Leta efter vad ögonblicket för med sig för dig, just nu när du är i nuet och i nästa ögonblick som du är i och nästa. För det är det som är så viktigt. Att inte leva i det förflutna, inte bara titta på framtiden, att vara i ”Nuet”, det perfekta nuet. För det är perfekt precis som ni, var och en är perfekta som ni är.

Ingen, inklusive oss, är högre eller lägre än någon annan för vi är alla ett tillsammans. Vi är alla i detta tillsammans.

Ni har hört en tid innan när vi talade om dominobrickorna som skulle börja falla vid en viss tidpunkt och en viss vibration när det var nått. Nåväl, dessa vibrationer har nåtts nu och dominobrickorna börjar nu falla. En i synnerhet håller på att falla och komma i kontakt med nästa och nästa och nästa. Det var alltid sagt att det skulle krävas en för att påbörja processen. Ni är väldigt nära nu att DEN faller.

Ni kommer att veta när det händer. Inte alla kommer att se det på en gång, inte alla kommer att vara medvetna omedelbart, men de av er som har acklimatiserats till dessa energier, som har blivit medvetna, som har vaknat, kommer att veta detta när det inträffar. Jag kommer verkligen inte att säga exakt när eller hur eller vad. Ni kommer att veta när det händer.

Ni har förberett er för dessa tider, dessa stunder länge nu. Inte bara denna livstid utan under många livstider. Och under många livstider, innan ni ens kom in till denna planet, denna utveckling, har ni förberett er för detta. För det har sagts, många av er har haft erfarenheter någon annanstans; har kraschat system någon annanstans; har ställt upp frivilligt många gånger tidigare.

Men den här tiden som ni har gått in i som frivilliga nu, det här är den där den gången när ni har undrat längs vägen, ”Varför gick jag frivilligt in i detta? Varför är jag här? ”Nåväl mina bröder och systrar, ni är på väg att fullt ut finna svaren nu. Ni håller på att få reda på varför ni är här, vad det här handlar om, vad ni ska göra, era olika uppdrag. De är på väg att börja utvecklas dramatiskt nu när dessa kommande dagar, veckor och månader går framåt.

Tiden är inne. Det är tid nu för dig att nå ner djupt i dig själv och släppa det förflutna. Lev i nuet. Var i nuet. Sträck dig djupt ner och dra ut den kärlek som ligger djupt inom dig, de minnen som ligger djupt inom dig som leder dig och tar dig till dessa stunder.

För allt finns till hands nu. Vi, i våra skepp, väntar på att signalerna ska ges. Vi har varit i många olika faser under hela denna uppstigningsprocess och genom er övergång här. Många faser har vi gått igenom, många delar av planen. Och vi närmar oss slutfasen nu som kommer att signalera de tider när vi mer fullt ut kan vara med er.

Många av er börjar se oss i skyn mycket oftare. När du stänger dina fysiska ögon och öppnar det tredje ögat och låter det tredje ögat ströva fritt och släppa taget. När du har gjort det, så öppnar du dina fysiska ögon. Nu ser du genom dina fysiska ögon med det tredje ögat, du ser genom din fantasi med din föreställningsförmåga. Ser vad som inte var där förut. Du ser vad andra kanske inte ser. För nu har du ögon att se med och öron att höra med om du bara tillåter det vid ett givet tillfälle.

Jag Är Ashtar. Jag lämnar er nu med frid och kärlek att fortsätta att dela med varandra. Dela ljuset, bli ljuset, var kärleken som vi alla är.

Kanaliserat av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida klart framgår.

”Att tro är att se!”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...