Ashtar via James McConnell, 25 november 2018

Ashtar, 25 november 2018

Via James McConnell

Jag är Ashtar, och jag är oftare med er i dessa tider, just på grund av dessa tider, och på grund av vad som sker och på grund av vad som är på gång.

Många av er har känt av de energivågor som kommer in på planeten och även in i era kroppar. ibland kan det till och med kännas som en elektrisk stöt i kroppen, en elektrisk impuls.

När det här sker känner ni en förhöjd känsla av enhet, kanske det till och med kommer över er en lycksalig förnimmelse, vilket kan kännas bättre än den största lycka ni någonsin har upplevt. Det kan även ge er en känsla av ett svindlande lyckorus.

Vid andra tillfällen, beroende på var ni befinner er angående er själva vid det tillfället, kan ni känna energierna som tunga. Därför att då, om ni har låga vibrationer vid dessa tillfällen när energierna kommer in, kommer de att kännas som tyngre, mer negativa för er och de kommer att förstärka de känslor ni har just då. Om ni känner er lite nere, kan ni känna er ännu mer nere.

Men var alltid medvetna om att i det ögonblicket kan ni höja er med hjälp av tankens kraft. Det är allt som behövs nu, en tanke som tar er ur nedstämdheten. Ni behöver inte vara i den längre. Ni behöver inte vara kvar i dessa låga vibrationer.

Med bara en tanke, eller till och med en visualisering, kan ni ta er ur det här och in i en högre vibration. Tänk bara på något positivt. Tänk på hur tacksamma ni är för något som har hänt i ert liv. Tänk på en lycklig tid i ert liv, de gånger som har gett er glädje. I det ögonblicket kommer ni att komma ur de här låga vibrationerna och in i ett högre medvetandetillstånd. Det är vad detta handlar om, mina vänner, denna övergång för er och för HELA mänskligheten.

För de av er som har arbetat med dessa vibrationer, arbetat med att medvetet höja dem, förstår att det finns de, över hela planeten, som höjer sina vibrationer varje dag, men kanske inte ens är medvetna om det. Det görs på en undermedveten nivå.

Men ni, Ljuskrigare, höjer era vibrationer hela tiden eftersom ni har lärt er att göra det, ni har lärt er hur ni ska göra det.

Det är det som är viktigt för er nu, för när ni lär er att göra detta kommer ni också att kunna lära andra att göra det. Och då kommer de i sin tur att lära andra och så vidare, som ringar på vattnet. Som det har sagts många gånger, ni är mentorer för dem som kommer efter er, precis som vi är era mentorer nu. Så lita alltid på er själva.

Lita på era kunskaper eller era högre kunskaper, och allt som ni vill ha i ert liv kommer ni att få, eftersom ni kommer att skapa det med varenda tanke ni har. Lär er att arbeta med era tankar. Lär er att kontrollera era tankar. Som jag tidigare sa, det tar bara ett ögonblick för en positiv tanke att höja ert medvetande i det ögonblicket.

Jag är Ashtar, och var alltid medvetna om att vi är här i våra skepp och vakar över er och förbereder varje dag för dessa ögonblick, dessa tider när vi kommer att kunna visa oss mer och mer, som vi redan gör. De av er som nu har ögon att se med kan bevittna dessa saker i skyarna, som många andra ännu inte har förmågan att kunna se.

Må all min frid och kärlek vara med er alla.

Översättning Ulla Krogh – www.st-german.se

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Du gillar kanske också...