Ashtar via Susan Leland, 25 augusti

 

Ashtar, 25 augusti 2015

Via Susan Leland

Ashtar On The Road Teleconference

 

 

Hälsningar, Kära Familj! Vi är sååå exalterade!!! När allt kommer omkring har vi hållit på med det här i några år, i er tid räknat– men i verkligheten har vi hållit på i miljarder år. Det här är den mest spännande epoken i Jordens historia. Och vi är här med er varje steg på vägen, varje nanosekund av er tid.

Och på tal om det, vet vi, vi vet att saker och ting händer snabbt i ert energifält. Ni blir bokstavligen bombarderade med underbara höga energier, energier av självbestämmande och Kärlek! Ibland kan de vara lite överväldigande och det kan kännas påfrestande, eller så kan ni uppleva det som ni kallar ”symptom.” Ta detta som bevis för er själva, att ni verkligen är mitt uppe i förberedelserna för er Uppstigning. Era fysiska kroppar har vistats på en tredimensionell nivå i eoner, och det gäller för hela mänskligheten – nästan hela mänskligheten i alla fall.

Det har funnits vissa undantag. Varje era har haft sina undantag av människor som kanske är okända för er, eller de kanske har haft lite berömmelse knutna till sina namn. De var ledare på vägen till Uppstigning. När allt kommer omkring så har mänskligheten, även i de mörkaste av tider, haft hopp. Hopp gavs av dem som kom med kunskapen om Sanningen – eller som fann den på vägen under sin livstid. Sanningen är mycket enkel – VI ÄR ALLA GUDOMLIGA!!!

Ni lever i en kompakt mänsklig kropp, vilket gör Sanningen svår att tro på, och vi förstår det. Vi uppmuntrar er att stärka er tro så att när ni tittar på er själva i spegeln, verkligen ser den Gud eller Gudinna som tittar tillbaka på er. Det är så vi ser er. Det är vilka ni egentligen är. Och när ni kan göra det, då förstår ni att ni har förmågan att med lätthet göra dessa skiften, dessa förändringar, dessa övergångar, istället för att känna det som om ni håller på att driva iväg – ni vet inte vart, ni känner er inte grundade, ni är helt enkelt inte säkra på vad som händer och så vidare, och så vidare.

Vi förstår att det ofta är fallet. Ett bra sätt att hjälpa er själva är att titta i spegeln och knyta an till er egen Gudomlighet. Nu kanske ni tänker: ”Men vad har det med grundning att göra?” Jo, det grundar er i Sanningen! Det grundar er i de Högre Energier där ni är nu. Det ansluter er med den del av er som ni kanske inte alltid känner er i kontakt med. Sedan kan ni försäkra er själva om att ni faktiskt redan är Multidimensionella Varelser.!!!

Om ni har valt vägen till Uppstigning – vänta lite, det verkar som om ni ALLA har gjort det – då är ni på rätt spår. Och sedan kan ni ta er en kopp te eller gå ut och prata med Moder Gaia eller göra det ni skulle göra för att lugna ner era känslor av förvirring. Men det är alltid klokt att ta itu med dessa problem från ett flerdimensionellt perspektiv och inte bara från ett fysiskt.

Vi säger bara att i många fall kan det som oroar er fysiskt lösas genom att helt enkelt minnas, erkänna och vara medvetna om att ni är Multidimensionella och att ni har kunskapen – om ni väljer att använda den – för att ta itu med dessa problem på en Högre Nivå. När ni gör det kommer ni att känna er lättade. Ni får en mindre bekymrad inställning till det som pågår, och då kan ni välja vad ni ska göra med den fysiska delen – utifrån det. Vi är, som jag tidigare har sagt, förtjusta och extatiska! Den här typen av problem kommer snart att ligga bakom er.

Arkturierna är nu väldigt mycket närvarande. En del av er känner redan av att dem på ett eller annat sätt, och för er som inte känner till det har de många, många funktioner. De är till exempel ansvariga för att aktivera det kristallina nätet tillsammans med andra – den Kryonska Gruppen är en – och de är också ansvariga för att föra fram energier med allt vad det innebär, inklusive några fysiska energier från Lemurien.

Varför Lemurien? Därför att Lemurien startade som en ren, ofördärvad, högvibrerande, Högre Dimensionellt Medveten civilisation. Det var när medvetandet sänktes, genom samtycke av alla närvarande på Jorden för att uppleva de lägre dimensionerna, som saker och ting började falla sönder. Men det tog århundraden för det att hända. Och det bästa från Lemurien – kunskapen om Sanningen – antingen sjönk tillsammans med den eller fördes över till Atlantis, och Atlantis började med ett högvibrerande arv. Och det som hände sedan vet ni naturligtvis.

Så genom att återvända till den lemuriska livsstilen – och vad pratar jag om egentligen? Jo, jag talar om kunskapen, självbestämmandet, förbindelserna, kommunikationerna och gemenskapen med alla Ljus- och Kärleksfulla Varelser i Universum och med hela Jordens befolkning, vilken nu håller på att höja sig till en Högre Dimensions Livsstil tillsammans med Moder Gaias andra Riken.

Så Akturianerna har en stor roll att spela. De har teknologier som är fantastiska. De har replikatorer, healing- och föryngringsteknologier. Missuppfatta inte det hela – andra civilisationer i Galaxen har också dessa till viss del. Men platsen där vetenskapen har studerats, utforskats och undervisats har varit på det stora universitetet på Arkturius och det är häpnadsväckande! Det är mil efter mil av kristallina strukturer och folk kommer för att studera tillsammans med Arkturierna.

Det Arkturierna har på det här universitetet och det de lär ut, är inte bara vetenskap. Tänk på ert MIT, till exempel, som anses vara det främsta vetenskapliga centrumet på den östra sidan av USA, och naturligtvis Stanford University på västkusten. Och det finns universitet i Kanada och över hela världen som fokuserar på vetenskap. Men det som Arkturierna vet är, att man inte kan separera vetenskap och det andliga. Vid deras universitet lärs all vetenskap ut från ett Högre Andligt perspektiv för då blir allt mer komplett.

Med det menar vi inte att det inte finns gott om vetenskapsmän som förstår sambandet, och vi menar inte att det inte finns gott om, vad ni skulle kalla, andliga ledare som inte heller förstår sambandet, bara för att de befinner sig på Jorden! Men det som är fantastiskt, eller framstår som fantastiskt, är att ni, Mina Kära, håller på att vakna upp och att ni förstår det Gudomliga Sambandet mellan de två. Och det är genom att använda det andliga tillsammans med det vetenskapliga som gör att ni kommer flytta in till och njuta av de Högre Dimensionernas Livsstil!

Denna storslagna energi som kommer in nu, handlar enbart om Kärlek. Den bokstavligen öser Kärlek över var och en av er. Vissa av er är mer mottagliga, medan andra bara vill skrika: ”Inte just nu! Jag behöver lite mer sömn, tack!” Nå, det kommer inte att bli möjligt, särskilt inte när vi närmar oss slutet på nästa månad enligt er kalender.

Så trösta er själva i vetskapen om att ni är Gudomliga och att ni är här för detta ändamål, och att det inte pågår något på Jorden som ni inte kan glädja er åt. Ta en paus, spela några spel, skratta, dansa och sjung! Vila mycket och VET att ni är uppvaknande Gudar och Gudinnor som vaknar upp ur en osannolik, rädslobaserad illusorisk dröm och flyttar in i er verklighet – och att vetenskap och andlighet tillsammans kommer att erbjuda er allt som ni möjligen kan tänka er för att skapa från Kärlek, av Kärlek och uttrycka det i kärleksfulla tankar, ord och handlingar.

Jag kan tänka mig ett storslaget exempel på det och ni har hört hans namn nämnas här ikväll, och det är Dr. Keshe eller ”Keshee” som ni kanske vill kalla honom. En del kallar honom det ena, och en del det andra. Det spelar ingen roll – ni vet alla vem jag talar om. Han är en vetenskapsman som är fullständigt fylld med andlig Kärlek, och han skapar utifrån det där Högre Dimensionella Perspektivet som vi nämnde tidigare. Och se vad han redan har gett och vad han lovar att göra.

Det finns många andra också, och det har funnits några som har offrat sina fysiska kroppar för att föra fram Sanningen. Och fler och fler träder fram för att följa dem. Så ge dem ert kärleksfulla stöd, Mina Kära, för de är här för er, precis som vi är. Och ni i er tur och hela Ashtar On The Road-Familjen är här för att tjäna alla på hela planeten när den gör sin Uppstigning. Och när Jorden stiger upp, så gör solsystemet det och även andra i Universum som också vill stiga upp och ut ur den tredje dimensionen till den verklighet som är deras födslorätt!!!

Så hur gör man det? Ni vaknar upp, håller er vakna och delar med er av er Kärlek! Svårare än så är det inte! Och om ni vill lägga till något – följ då den Gyllene Regel som ni fick av Yeshua. Det här är Sanandas regel med den del som inte gavs vid den tiden, vilken är att behandla andra såsom ni skulle behandla er själva, OCH att behandla er själva så väl som ni behandlar andra. Och när vi säger ”behandla” – låt oss bara säga ”Kärlek”. Älska alla andra så som ni själva vill bli älskade. Och älska er själva så som ni älskar andra!!!

Och det, Mina Kära, är nyckeln till hur man bemästrar vägen för denna Storslagna Resa som ni alla färdas på. Vi är här med er, så kalla på oss, ta kontakt med oss, gå med i vår gemenskap och låt oss få detta gjort, eftersom det håller på att hända. Bli en del av det, för det är så vi ser er – Mästare, Gudomliga Gudar och Gudinnor och framför allt Kärleksvarelser – bara Kärlek och dess Ljus, vilket är den mes kraftfulla energin i Universum. Tack för att ni har varit här med oss under denna Fantastiska Sammankomst! Och så är det. Salut!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

*  Susan and Fran

** Dr Keshe 

http://www.ashtarontheroad.com/keshe-foundation-peace-map-5-27-15.html

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-multidimensional-love.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, August 25, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Du gillar kanske också...