Ashtar via Susan Leland, 25:e oktober, 2016

 

 

images

 

Ashtar On The Road, telefonkonferens: 25:e oktober 2016

 

“Hälsningar, Älskade Familj! Vi vibrerar av positivitet och med Glädjefull förväntan, och i de Högre Rikena är det faktiskt redan verklighet! Det behöver bara lite mer inkallande, för att låt oss säga, föra in energierna. Vi vet att från det tredimensionella perspektivet, kan det se ut som om det här är de värsta av tider, men vi försäkrar er, det är det rakt motsatta. Det här är verkligen de bästa av tider, för att ni har påbjudit det!!!

“Men, som med alla förändringar – stora, bokstavligen omvälvande förändringar – och i själva verket, har det aldrig tidigare varit en sådan omvälvning på Planeten Jorden! Det är bara en naturlig konsekvens att det blir en del kaos, och viss söndring och störningar. Ändå kan vi försäkra er om att medvetandet ökar stadigt och naturligtvis, i det kollektiva samtidigt också! Så gör vad ni kan göra individuellt och tillsammans – och speciellt tillsammans med Familjen av Ashtar On The Road – med ytterligare samtal inom Höga, Höga energier, för att ytterligare uttrycka bara Kärlek och allt som kommer från Kärleken, i alla era tankar, ord och handlingar – eller åtminstone i så många som möjligt.

“Och varför säger vi det? Jo, för vi älskar er så mycket och vi älskar er för er Mänsklighet. Det är så! Ni har en speciell hedersutmärkelse – var och en av er – i era energifält, eftersom ni har haft modet att gå från Ljuset, in i de kroppar ni nu har!

“Och ja, vi vet att det finns en del besvär i kropparna hos nästan alla, och det är återigen en del av de nödvändiga förändringarna. Det är för att göra er uppmärksamma på de sista små delarna av det gamla – låt oss säga, föråldrade, utslitna och inte längre användbara för er – delar av den tredje dimensionen, eller som jag säger, låga vibrationer, och att det här är ert tillfälle att genom transformation förvandla, ta bort eller släppa dem – eller hur ni väljer benämna det.

“Det jag säger i grund och botten är:” Det är slut nu! “Dessa låga energier tjänar er inte längre. De tjänar de mörka som Mänskligheten har tjänat, genom alla dessa eoner av tid. Så ge det till dem, om ni vill! Skicka dem till de mörka, med kärlek och transformerande transmutation, så att de kommer till dem som mer Kärlek. Det är en gåva i sig själv, eftersom det kommer att hjälpa dem att avgöra vad som finns inom dem själva, och inte längre är lämpligt för dem att hålla fast vid, på grund av dessa energier.

“Nu vet vi, att det finns några av dessa som genetiskt är det Mästarna* kallar angriparna – reptiler – och de har absolut ingen lust att bli Ljusvarelser. De vill föreviga mörkret. När de märker eller känner att ni går i motsatt riktning – med andra ord, när ni går mot Ljuset till 100%, alla varelser – då inser de att deras grepp lossnar. Och eftersom fler och fler av mänskligheten utför denna typ av rening – eller upplyftning, eller vad ni föredrar att kalla det – då kommer till slut verkligheten!!! Och det kanske inte behöver vänta tills den stund de finner sig vara fastkedjade och tas bort från scenen.

“Men det kommer att hända, ni behöver inte grubbla över det. Rena er, rensa er, använd Ljuset i varje, varje ögonblick som ni kan göra det, och var medvetna om att ni kollektivt och individuellt kommer dit! Och var finns det dit, som ni kommer till? Det är den destination som ni kom hit för att komma till! Den är för er – innehavarna, bärarna, förvaltarna och Ledstjärnorna, som jag vill kalla, Kärleksljusen – för att vara mycket tydlig med vad ni har kommit hit för. Och av den enklaste och mest förfinade essensen, och att göra precis som jag har sagt, fylla er med Kärleksljus som ni strålar ut!!!

“Och så finns det sätt som ni kan göra detta ännu mer. Att helt enkelt ansluta med varandra är verkligen ett sätt att göra det på. Och om ni gör det – eller om ni ansluter med allt Kärleksljus och sedan vill ännu mer – då kan ni be era Guider om hjälp, och absolut era Högre Dimensionella Själv som, när allt kommer omkring, är rent Kärleksljus, eller vem som helst ni vill få hjälp av! Och faktiskt kan ni göra en sak direkt, och på ett annat sätt – genom att fokusera – och detta är er huvudsakliga uppgift!!!

“Och vad kommer ut av detta? Vad blir resultatet av ert engagemang i detta, förutom, naturligtvis, NESARAs tillkännagivande och genomförande, som leder er in i den Gyllene Tiden – tillsammans med alla era bröder och systrar, ja hela planeten Jorden, utom för dem naturligtvis, som fortfarande väljer att inte följa med – och det gör er mer och mer kraftfulla på era Uppstigningsvägar! Det ger lätthet och nåd till era liv som blir totalt kraftsatt av Kärleken och dess Ljus. Borta är de mörka uttrycken, de mörka gärningarna och, ja, till och med skuggorna – mardrömmarna inom er! Allt är Ljus, allt är Kärlek, och livet självt får en helt ny innebörd och vibration, när ni kommer närmare och närmare era egna Uppstigningar och deltar i Uppstigningen – ännu en Uppstigning, så att säga – den av Planeten Jorden!

“Ni finns redan på mer än en dimensionell nivå. Ni är multidimensionella!!! Detta är enkelt, för när jag talar om Uppstigning, menar jag bara en sammanslagning av era fysikaliteter – och alla de delar av er som har befunnit sig i den tredje dimensionen – en sammanslagning där ni redan finns, i de högre dimensionerna!

“Om ni istället väljer att säga, “Det blir för hårt, jag avstår!” – Om ni väljer att lämna era fysiska kroppar och bara går vidare till Ljuset, har ni alla ändå samma möjlighet till Uppstigning för att ni har varit här, har deltagit och har “klarat provet”, så att säga – vi ser det inte i termer av tester, men vi förstår hur Mänskligheten uppfattar det. Och om ni vill säga att ni klarat provet, så är det helt Ok. Vad sägs om att ni “mötte utmaningen?” Vad sägs om att ni “gjorde egna rensningar” för att lyfta er individuellt, och sedan nådde ut med er strålning, med era Kärleksstrålar, för att hjälpa andra att göra detsamma?

“Nu, ett sätt för att kartlägga era framsteg längs vägen – för er som gillar att göra mätningar och vill ha lägesrapporter och liknande saker – och det är faktiskt en glädje att ibland se tillbaka och kanske upptäcka att en attityd ni tidigare hade, inte längre finns!!! Låt oss säga att ni går på gatan och ni möter någon, som i det förflutna triggade igång något inom er – ni kanske har ett specifikt namn för det, eller inte, eller bara kände att den individens energi inte skulle mingla med er egen. Tidigare hände det att ni även korsade gatan för att undvika mötet, men nu när ni möts får ni en glädjande Frihetskänsla. Ni har inte dessa känslor längre. De är borta! Ni har rensat bort det som gällde den individen – och många andra saker också! Det är ett glädjande sätt att säga “tack” till er själva, eftersom ni har nått denna punkt i er upphöjning, er utveckling, så att det som användes för att trigga vad man kan kalla de “lägre vibrerande” energierna – eller känslorna eller tankarna i er – inte längre finns kvar.

“Och ni har alla nått en punkt där, och om ni så vill, kan ni se tillbaka på en viss händelse, en människa eller till och med på era egna tankar som ni brukade ha om er själva, och ni kan säga,

“jag har lyfts upp. Jag har gjort framsteg. Jag har kommit igenom eller tagit mig ifrån” – eller hur ni vill uttrycka det – “det som tidigare utmanade mig med känslor som inte fick mig att må bra, och jag är så tacksam till mig själv, att jag har kommit så här långt!!!” Och då kan ni vara säkra på att Mänskligheten kollektivt sett, också har kommit lika långt.

“Ni förstår, ni rör er genom denna tid, denna fas, dessa omständigheter i era liv, tillsammans. Vi är inte separerade. Vi är Ett, och ändå kan ni vara individer och känna er så, och samtidigt vara en del av det vi alla är!!! Det är inte magi, fast ni kan kalla det så om ni vill – och om ni gör det, är det mycket bra – eller mirakulöst eller vad som helst. Det är en del av er utveckling. Det är en del av – eller en aspekt av, eller en detalj av – att befinna er mer och mer i det Högre Dimensionella perspektivet!

“Många av er kommer till mitt skepp, där ni har mycket lätt att ha det perspektivet! Detta gör ni under sömnen och, naturligtvis, eftersom ni har ert boardingkort – är ni välkomna när som helst, under era meditationer, eller kanske när ni stannar vid ett rödljus. Säg, “Hej!” Känn energierna från de Högre Dimensionerna som de presenteras från bryggan på mitt skepp, det Nya Jerusalem – eller något av de andra skeppen, även ert eget! Eller kom upp till de riken som ni kallar “Himlen” och kommunicera med en eller flera av dessa Änglar, Ärkeänglarna eller andra Uppstigna, eller det Vita Brödraskapet, Mästarna, eller era Högre Dimensionella Själv – och få det perspektivet mer och mer!!! Medkänslan kommer där ifrån. Ja, den måste ha sitt ursprung i era hjärtan, men att ha medkänsla, det är att befinna sig i högre dimensionella perspektiv, där Medkänsla kan blomma och frodas och, naturligtvis, stråla ut från era Hjärtan, för att dela den med resten på Planeten Jorden och bortom!

“Och, naturligtvis, när ni har dessa Högre Dimensionella Perspektiv, som alla har sitt säte i Kärleken – vilka härrör från kärlek och uttrycks av och från Kärlek, och utstrålar från er – då kan ni förlåta. Och förlåtelse definieras enkelt av min älskade broder, Sananda, som avsaknad av dömande!!! Se er själva som andra ser er – från detta Perspektiv – av klart, strålande Ljus! Och se också andra, som klara, strålande Ljus! Och det är en vacker gåva ni ger till hela världen. Och det är på så sätt ni ger ut ett kärlekstema. Se det som att hjälpa andra upp, med andra ord, för att hjälpa andra att komma upp till detta Perspektiv, så att de också kan känna Enigheten och Glädjen, och samtidigt känna den Frid som denna Kärlek verkligen skänker, till alla som delar den!

“Det, Älskade Ni, är er Destination och ert Uppdrag! Och verktygen för detta är lika många som finns för er själva. Och var och en av er har flera verktyg, och ni kan få ännu mer, inom era varelser, om ni önskar få det – fysiskt och på annat sätt. Ni har ett Universum fullt av verktyg, kärleksfulla verktyg som ni kan utnyttja i era egna Gudomliga Själv – för att sedan dela med er av!

“Så håll kursen. Vi är Ett! Ni har förordat att det ska vara så. Vi ska uppnå vårt uppdrag tillsammans! Och gör inga misstag – det påverkar oss alla!!! Och om ni har en möjlighet att berätta för någon som inte har hört talas om detta – som inte är medveten om det, men ni ska veta att i deras Högre Dimensionella Själv, är de det – så kör på!!!

“Världen öppnar sig för att höra mer och mer om det ni vet, eller för att känna Kärlekens Vibrationer som ni utstrålar. Så stå enade, gå samman och låt oss utföra detta uppdrag på alla dimensionsnivåer, som redan finns i Ljusets Riken! Och jag hedrar er, Mina Kära – var och en av er för att ni är här, för att ni ställer upp, och för ni är här i denna familj av Ashtar on the Road! Vi är tillsammans, på vårt uppdrag av Kärlek. Och så är det. Salut! ”
* Tara och Rama

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-move-up-and-share-5d-outlook.html


Transcription by Marta.


Given through Susan Leland, October 25, 2016. www.AshtarontheRoad.com


© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

You may also like...