Sananda via John Smallman, 3:e april, 2017

Sananda via John Smallman 3:e april, 2017

 

Att vara lugn och avslappnad dagligen är en del av anledningen med att vara människa.

 

Jesus Audio Blog for Monday April 3rd

Mänsklighetens utveckling mot uppvaknande fortsätter i snabb takt. Men för många av er kan det mycket väl verka som om konflikterna och kaoset i världen hårdnar, en försämring, som även närmar sig ett katastrofalt tillstånd med risk för undergång. Det kommer inte att ske, lita på det, mänskligheten är inte beredd att hoppa ner i en avgrund av fullkomligt mörker, eftersom energiskiftet som ni Ljushållare, Ljusbärare, och Ljusarbetare levererar, är extremt kraftfullt och orsakar en enorm förändring i en riktning som leder er bort från det apokalyptiska scenariot, som så många är rädda för att komma bli oundvikligt.

Ni inkarnerade i detta ögonblick av mänsklighetens evolution, för att säkerställa att uppvaknandet skulle kunna ske, och ingenting kan hindra det eftersom det är Guds vilja, och viljan hos kollektivet, att ni vaknar upp som det Gudomliga bestämt. Ja, ni uppfann och tillverkade en illusion, men Guds kärlek för er är så intensiv, att han aldrig skulle tillåta er att lida permanent skada, eller skadas av de spel ni valde att spela då ni experimenterade med missvisande känslor, för behovet att uppleva separationen från Honom.

Som ni vet, trots att det verkar vara en intensiv känsla av verklighet, är den illusoriska världen av smärta och lidande, där ni verkar vara så djupt indragna, en total illusion, ett påhitt av den kollektiva mänskliga fantasin, och den har aldrig har funnits. Det beror på att var och en av er har fått den att verka äkta genom att tro på den, och ni drar nu kollektivt tillbaka er tro, och då kommer illusionen att kollapsa.

Vi i de andliga världarna fortsätter att påminna er om att ”DET FINNS BARA KÄRLEK!” Allt annat ni uppfattar eller erfar inte vara av Kärlek, är helt overkligt! MEN, så länge ni väljer att blockera Kärleken genom tankar av sämre karaktär, som ni skulle kunna använda om tillfälle uppstod – som rättfärdigande, skuld, bitterhet, förtrytelse, svek, svartsjuka, hat etc. – kommer att få er att tycka att ni fortfarande är i den till synes verkliga, men ändå helt overkliga världen av illusionen, där smärta och lidande fortfarande är spelreglerna, och dessa tankar påverkar starkt ett sådant engagemang.

Ni måste släppa dessa frätande tankar genom att helt enkelt förlåta, först er själva, och sedan alla som ni har dömt felaktigt, när ni uppfattade dem som skyldiga eller anklagat dem. Det ni ser och känner ett behov av att döma hos någon annan, är mycket ofta en aspekt av er själva som ni har begravt eller förnekat, och som då reflekteras tillbaka till er för att erkännas och förlåtas. Det är bara några få av er som inte har haft ett ”aha”-ögonblick, när ni sett någon annan göra något som ni bedömt som fel, och sedan nästan omedelbart inser att det är hur ni själva skulle ha gjort, eller hur ni tidigare gjort. Ni är alla speglar av varandra, så ägna uppmärksamheten åt det som upprör er hos någon annan, och öppna gärna er själva sedan för att ta emot, och lära er av det som erbjuds.

När ni kan börja erkänna för er själva att ni bara är människor som alla andra, och därför gör misstag, då kommer ni att kunna erkänna dem, och förlåta er själva i stället för att förneka dem och hoppas att ingen ska avslöja er. Även de mest briljanta och kompetenta människorna gör misstag, så nedvärdera er inte då ni gör fel, var i stället glada att ni lagt märke till det och bara rätta till det. Om det är för sent att rätta till, be om ursäkt till de drabbade och gottgör så gott ni kan. Folk föredrar långt mer när andra erkänner och korrigerar sina misstag, i stället för att dölja dem och hoppas att de antingen inte kommer att märkas, eller skyllas på någon annan.

Kärleksfulla människor erkänner alltid sina misstag och tar fullt ansvar för dem, och resultatet blir att de blir människor som alltid beundras och hedras för sin integritet och mod. Alla av er är inkarnerade av Kärlek, så lys med ert Ljus ljust och var den Kärlek ni verkligen är, och ta fullt ansvar för hur ni lever era liv. När ni gör det, utifrån ärlighet med kärlek och integritet, kommer era liv att flöda mycket smidigare, eftersom er rädsla för att göra fel kommer att bli mycket mindre intensiv, och när rädslan minskar kan ni se mycket klarare och gör därmed betydligt färre fel. Att handla utifrån er sanna natur, av KÄRLEK, ser till att ni blir lugna i stället för paniska, och då försvinner känslan av att alltid behöva behöva jäkta, eftersom allt blir utfört i god tid.

Som ni alla är väl medvetna om, när folk stressar och jäktar så händer det olyckor, med allt från att spilla ut en kopp kaffe, ta snabba och mycket okloka beslut till att starta krig! När ni tillåter er att sakta ner, även om ni är försenade, minskar stressen, blodtrycket sjunker och oftast upptäcker ni att ni faktiskt inte var så sena.

Men om ni ofta kommer för sent till möten, då behöver ni förmodligen mer tid på er. Ofta, eftersom människor är stressade och verkar ha så mycket att göra jämt, så försöker de antingen att klämma in något annat mellan mötena, som antagligen inte hinns med då, eller, om någon ogillar att behöva delta i ett möte eller ett event, så bli de sena vid avfärden, fastnar i trafiken som lätt kunnat förutses, och skyller sedan sin sena ankomst på omständigheterna. Ni vet alla de människor som alltid kommer sent, och skyller på att det var ”utom deras kontroll.” – ”jag kunde inte hjälpa det!”

Ni är alla Guds älskade barn, gudomligt älskade i varje stund, och det finns inget ni gör som kommer att ändra på det. Så sluta använda negativa tankar om er själva som är nedsättande och fördömande, påminn er i stället bara om att ni spelar ett spel i en illusorisk värld, där era förmågor är starkt begränsade – av eget val – och då ni anklagar er själva som ovärdiga, oacceptabla eller till och med skamliga, så ger det er bara möjligheter att förlåta er själva och acceptera er som er Fader gör. När ni kan förlåta er själva blir det mycket lättare att förlåta andra, eftersom de inte längre återspeglar era brister tillbaka till er, och ni kommer att känna er betydligt lugnare och mer avslappnade i det dagliga livet.

Att vara lugn och avslappnad hela tiden, är en del av anledningen med att vara människa just nu, eftersom era energifält alltid interagerar med andras, och fredliga och kärleksfulla energifält hjälper till enormt mycket i mänsklighetens process av uppvaknande, eftersom det motverkar stress och ångest i energifälten hos dem vilka de kommer i kontakt med.

Var Kärlek, var Frid, och fröjdas i livet som Gud har gett er, för att ha evinnerlig glädje.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...