Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 15 december

11 Muluk, 2 Mol, 12 Manik

Dratzo! Många god ting händer nu i er värld. Fonderna som ni har väntat på med stor frustrering och oro är här! Deras ankomstordning beror på ett antal faktorer. Först så handlar det om graden av allmän säkerhet som används av de större grupperna som är involverade. Dessa första pengar kommer att bli inledande fallande domino-brickorna, vilket kommer påbörja det formella slutet på den globala kabalens mörka styre. Detta betyder en formell initiering av en hel mängd av nya bank- och finansiella processer. För det andra så signalerar dessa pengar slutet på den bedrägerifyllda amerikanska centralbanken ”US Federal Reserve”. Det pågår en sista stor kamp mellan de som förlorar slaget om att bevara denna betungande institution och de som önskar att begrava den. För det tredje så går många som skall frisläppa dessa fonder igenom en inre kamp emot att göra så. Trots detta så frisläpps fonderna vid rätt tidpunkt (NU). Vi insisterar brådskande på detta, som det enda återstående alternativet. Det har varit en ren galenskap för alla som på något sätt önskar försena det oundvikliga!!!

För länge sedan så togs verkligheten på ytan över av en grupp rebeller som kallades, i det gamla Sumeriska språket, Anunnaki. Dessa invånare av er övervärld styrde på ett drakoniskt sätt under nästa 13 tusen år. Deras vidriga styre upphörde plötsligt för ca 20 år sedan, i och med Ankarafördraget. Sedan dess har en global kamp pågått angående såvida detta påbud skulle genomdrivas här. Vi är glada att kunna informera er att detta galaktiska påbud råder också här. Vi skall övervaka er övergång till en period som först fylls med sanning, frihet och välstånd! Denna operation har för närvarande övergått i en ny fas och vissa gärningar behöver genomföras. En av dessa är att snabbt förstöra det politiska och finansiella systemet som olagligt har styrt er. Ni är inte finansiellt foder eller slavar till skulder. De som ärar och förefaller att utföra detta påbud förefaller att vara alltför saktfärdiga med att ära Himlens önskningar. Därför så är det nu en tid då ett magiskt ögonblick infaller, vilket förändrar allt. Se denna tid som detta magiska ögonblick. Var modiga och njut av den sista biten av färden!!!

Under de två sista decennierna har vi observerat hur Ljusets styrkor och de större faktionerna av den mörka kabalen har stridigt med varandra. Många vänner som var i linje med Ljuset har gått bort då en serie av skändliga handlingar tog deras liv. Vi är hängivna till att fullborda våra vänners handlingar. Segern som är här är delvis för att ära dem och för att ära var och en av er som har förblivit starka i er tro på denna stora förändring och på oss. En storslagen process sker för att sätta er i full kontakt med Ljuset. Som representanter av denna gudomliga vision så är vi förpliktigade genom våra sanningar att ge er denna heliga gåva. Vi uttalar därför starkt vår begäran om ett snabbt och säkert frisläppande av dessa fonder. Det är nedstämmande att se hur de mörkas onda nät fortfarande har den minsta lilla bit att säga till om angående vad som händer. Ljuset behöver rensa ut dem som på något sätt försöker att hindra denna operation. Detta projekt är humanitärt som kommer att ge er alla frihet och medlen för att ändra världen.

Då ni ser tillbaka på allt som pågår runt omkring detta klot så ser ni snabbt graden av panik och den minsta av tvekan som fyller alla involverade. Vi inser att det inte är lätt att drastiskt förändra en värld som har fört sig i en viss rytm under årtusenden. Vi inser också hur enorma förändringarna är som nu beaktas. Dessa ting behöver fullbordas och ett i sanning gigantiskt utbildningsprojekt är sedan kritiskt för framgång. Ni har i era händer precis de medlen som krävs för denna storslagna sociala media kampanj. Många större regeringar kommer efter NESARA att hjälpa till med denna högst behövliga kampanj. Protokoll annorlunda från alla andra ni har sett i era liv görs redo att sätta på plats. Ert ändamål i dessa projekt är att spirituellt stödja och fysiskt möjliggöra att denna nya verklighet blir till. Använd dessa helger som en språng breda för de under som skall manifestera. Vilken underbar värld som nu kommer att kunna ses av alla.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Det i sanning härliga skenet av Himlens rättfärdiga Ljus värmer mänsklighetens hjärtan denna morgon. Storslagna händelser sker då Himlens många fonder börjar överösa denna värdefulla glob. För länge sedan kastades mänskligheten plötsligt in i mörkret på grund av det vidriga agerandet av Atlanternas styrande klass. Dessa handlingar kommer nu de mörka och deras oräkneliga undersåtar att stå till att sona för. Denna våldsamma historia kommer nu att nå ett slut och transformeras till ett fordon för Ljuset och dess oundvikliga triumf! Vi för med oss minnen som kommer att återupplevas om hur vi en gång alla reste denna väg av begränsat mörker. Inom dessa minnen finns exempel på hur vi överlevde och tacksamt underhöll Ljuset i detta land av lidande, ve och död. Det är en historia som alla era Mästare önskar berätta för er.

Förbli positiva, mina systrar och bröder. Denna långa saga över generationer kommer att transformeras till en av glädje, frihet och välstånd! Djupt inom er finns kärnan av er Själ och den har alltid kommit ihåg denna långa saga av ve och gjort var och en av er redo för denna tid av evig seger. Lyssna, mina kära, var redo för vad som följer! Himlen börjar rensa ut den stora miasma som täcker oss alla. När som ni börjar komma fram så ta in allt detta. Framförallt så döm inte! Var snarare redo att omfamna detta i Kärlek och Enhet. Er frigörelse kommer som en stor gåva, en helig present, från Himlen. Om och om igen så spelade många av oss antingen förövaren eller offret av stor orättvisa, vilket var tecknet för dessa ovetandes tider. Vi är alla här för att barmhärtigt lägga detta åt sidan och, i Skaparens nåd, gå vidare mot fullt medvetande.

Detta nuvarande meddelande kommer som en förlöpare av superba upplevelser, vilka ni underbart kommer att omfamna. Himlen önskar lära ut och förklara vad som kommer att hända. Använd dessa uppmuntringar som förebud om vad som kommer härnäst. Er värld skall till slut övergå till och bli något där ni lätt kan röra er som vi gör från detta härliga klot till Himlens otänkbara härligheter. Det är en process att känna till och vara redo för i glädje och i sanning. Det är en värld fylld med ting och händelser som vid denna tid inte än kan avslöjas fullt. Förbli bara positiva och högst fokuserade på dessa underbara ting som Himlen skall överösa er med! I Glädje och i Seger förbered er därför för hur vi visar upp oss och våra familjer från Spirit, rymden och ädla länder av Agartha. Med detta lämnar jag er. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag gick vi igenom vad som görs redo för dess stora framträdande. Var förberedda för nästa fas i er förskjutning mot fysiskt Änglaskap. Denna tid har gett er mycket sorg, glädje och till sist frihet. Det har också testat er till det maximala! Allt detta leder till er triumferande återförening med de som älskvärt älskar er. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...