Ashtaria från den Galaktiska Ljusfederationen via Davey, 2 maj 2021

 

Ashtaria från den Galaktiska Ljusfederationen via Davey

den 2 maj 2021

En uppdatering för dem som är bekymrade

 

Följande meddelande kom igenom från Ashtaria från den Galaktiska Ljusfederationen, efter en läsning om information som för närvarande kommer ut:

Hälsningar denna dag, kära bröder och systrar på Jorden. Vi skulle vilja överföra ett kort meddelande till er denna dag, angående något som vi vet att bekymrar många av er. Det gäller de så kallade vaccineringarna som just nu ges till många.

För er som hör till ljusarbetargemenskapen har detta föga eller överhuvudtaget ingen effekt på er. Gå inte in i rädsla.

Det finns emellertid en möjlighet för dem som har en låg vibration att bli indragna i den energi som överförs av dem som har tagit sådana vacciner. Det här var hela tiden de mörkas plan, att få en sådan effekt, men den är minimal, kära ni. Vi vill lugna era sinnen gällande detta faktum.

Det finns en lösning som vi skulle vilja erbjuda er, de i vår kära ljusarbetargemenskap som läser detta. Att förankra in energikoder kan man säga, för att vara till hjälp och stöd för er kamratgemenskap på Jorden, för att hjälpa till med att annullera sådana effekter som överförs. Ifall ni önskar ta emot dessa koder så kommer det att vara till stor hjälp för den lilla människogrupp som skulle gynnas av denna hjälp.

Vi skulle också vilja ge er koder som ytterligare förstärker er egen energi-uppsättning för att ytterligare höja er vibration, vilket i sin tur även hjälper era medmänniskor att höja sin egen vibration. Om ni vill ta emot dessa koder, vänligen tona in er till era Högre Själv samt till oss i den Galaktiska Ljusfederationen, om ni så önskar, och be ert Högre Själv ladda ner de koder som i detta nu är lämpliga för er.

Vi ska avsluta detta meddelande med att säga att allting är väl, kära ni. Sådana åtgärder som dessa är endast till hjälp och vi uppmanar er att inte bekymra er av det här eller något annat som för närvarande pågår i världen runtomkring er.

Var vid gott mod kära ni, för allting framskrider exakt så som Skaparen önskar det. Det kan inte ske på något annat sätt. Så som Skaparen bestämmer, så ska det bli.

Det är allt för nu. Gå i frid och kärlek. Vi är ständigt med er.

Ashtaria & Den Galaktiska Ljusfederationen

 

Channeled by Davey

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...