Att bli ditt Femte-dimensionella SJÄLV Vecka nr 2 via Sue Lie 9 april, 2017

Att bli ditt Femte-dimensionella SJÄLV

Vecka nr 2

via Sue Lie

9 april, 2017

Hur ditt Medvetande påverkar dina Val och Handlingar

 

Andra veckans ”uppvärmning” inför din Utbildning i Multidimensionellt Ledarskap

Vi blir kallade att stiga in i våra ledarskapsroller för att förbereda andra.

Vi bjuder in dig att fråga dig själv och din högre vägledning:

”Är jag redo att stiga in i en ledarskapsroll?” Om de är det, vänligen anslut dig till oss: please join us.

Du ÄR ditt medvetandetillstånd/din medvetandefrekvens.

(Jag, Sue, fyller i Arkturiernas kommentarer som jag gjorde i den andra ”förberedande kursen”. Era underbara kommentarer är mycket uppskattade.)

Frekvensen i ditt medvetande är densamma som frekvensen i dina varseblivningar.

Den verklighet som du varseblir är den verklighet som du lever i.

Att komma ihåg att upprätthålla ett 5D-medvetande

Ditt 5D (femte-dimensionella) medvetande genljuder bortom illusionerna i den tredje och fjärde dimensionen. Det är av avgörande betydelse för din egen uppstigningsprocess att du utvidgar ditt medvetande till den femte dimensionen.

Frekvensen i ditt medvetande är frekvensen i din verklighet.

Du uppmärksammar det som genljuder till ditt eget medvetandetillstånd.

Därför är den verklighet som du varseblir den verklighet som du lever inom.

När du förändrar ditt medvetandetillstånd – så förändrar du din verklighet.

När du är ledsen eller arg, så sjunker ditt medvetande till en lägre frekvens.

Då, liksom konstaterat ovan, blir den verklighet som du varseblir den verklighet du lever inom.

Att släppa taget om den Gamla 3D för att genljuda och leva inom den NYA 5D.

När vi utvidgar vårt medvetande bortom det tredje-dimensionella och till den femte dimensionen, låter det oss utvidga vår verklighet bortom den fysiska världen.

Denna PROCESS börjar med att släppa taget om den GAMLA 3D för att transmuteras till den NYA 5D

Alla slags frigöranden, fastän det känns som om man släppte vissa saker som kan vara ”dåliga”, är svåra, i synnerhet om man släpper taget om en frekvens av verkligheten som man har känt till under flera inkarnationer.

Därför känns frigörandet av dina gamla 3D-koncept och varseblivningar i själva verket som en ”sorg”. Vi har all haft flera inkarnationer i den tredje dimensionen. Därför kan det förekomma en viss mängd sorg när vi släpper taget om dem.

DABDA – Sorgens Fem Stadier

Hedrandet av den som du var för att kunna VARA den som du ständigt har varit, men har glömt bort!

I detta fall handlar sorgen INTE om förlusten av en person, plats, situation eller sak.

I detta fall handlar sorgen om ”döden” hos en kropp av en tredje-dimensionell verklighet, som vi under många, många inkarnationer har känt till.

DABDA

Sorgens fem stadier erbjuder ett sätt att ära och släppa taget om det som inte har gått förlorat. DABDA används i första hand för död, men kan brukas till att röra sig genom alla slag av sorg.

D= Denial, Förnekelse

Sorgens första steg är att släppa illusionen att du ”mår bara bra” – i detta fall – ”bara bra är en tredje-dimensionell person”

A=Anger, Ilska

När vi inser att vi inte kan ändra på denna förlust i vårt liv, om det så handlar om en person eller förlusten av en verklighetsdimension, så blir vi ofta arga. Vi känner det som om vi inte hade något val, vilket vi inte har i det fall när någon är döende. Vi har valet att välja att INTE genljuda till den femte dimensionen. Därför kan ilskan som vi känner gällande den fysiska verkligheten användas till att ge oss en puff framåt. Ilskan aktiverar och vägleder oss till att GÖRA något.

B=Bargaining, Köpslående

Naturligtvis skulle vi vilja köpslå och inte behöva ge upp alltför mycket, eller arbeta alltför mycket, eller inte behöva transmutera alltför många inkarnationer. Fasen av köpslående låter oss ibland vänja oss vid idéen att något har förändrats, eller kommer att göra det, och oberoende av hur mycket vi önskar förhandla oss ut ur situationen, så är ”förändring” den väg framför oss som vi måste vandra för att ta oss vidare på vår resa.

D=Depression

Depressionen slår till när vi inser att vi inte kan köpslå oss ut ur en situation. Vi måste acceptera det som har inträffat. Världen håller på att förändras. Illuminaterna har en hel del makt, för vi har låtit dem få den och vi måste sluta överväga vårt öde och GÖRA något, ifall vi önskar framskrida.

A=Acceptance, Acceptans

Acceptans infaller när vi inser att ”vi faktiskt är multi-dimensionella varelser som kom till Gaia för att hjälpa till med den planetariska uppstigningen. Nej, det är INGEN lätt uppgift och NEJ, vi kan inte gå tillbaka till så som det var förr”. Den enda vägen går rätt igenom!

Det vi måste acceptera är:

I Livet förekommer INGA Misstag eller Tillfälligheter

VI är Skaparen av VÅRT liv!

För att summera:

Förnekande är: Att vänta så länge så att det blir mycket värre

Ilska är: Varför jag? Jag förtjänar inte detta. Jag är ett offer.

Köpslående är: ”Om jag bara _________, så ska jag _______”

Depression – det finns ingen väg ut förutom rätt igenom, så jag måste släppa taget om tankarna på att:

Jag inte är tillräckligt stark

Jag inte är tillräckligt bra

Varför jag?

Acceptans är: Tack för det som jag trodde att jag ogillade, men det vecklade ut sig till att bli en storartad lärare, så väl som början på en ENORM transmutation

Efter att det GAMLA har blivit frisläppt, så KAN DET NYA FÖDAS

Är DU redo att bli PÅNYTT-Född till ditt femte-dimensionella Ljuskropps-SJÄLV?

Det finns inget rätt eller felaktigt svar.

Det finns bara DITT svar.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...