Att Höja Sig Över Illusionen om den Globala Pandemin via Victoria, 6 december 2021

Att Höja Sig Över Illusionen om den Globala Pandemin via Victoria, 6 december 2021

 

6 DECEMBER 2021

 

Att Höja Sig Över Illusionen om den Globala Pandemin

Världen befinner sig vid ett vägskäl av global osäkerhet. Den ursprungliga oron över spridningen av sjukdomar har nu tagits över av nödvändigheten att vaccineras. Medan pandemin har tvingat fram isolering, nedstängningar och bortkoppling, splittrar nu obligatoriska vaccinationer nationer, länder och familjer. Denna situation har visat sig vara lika splittrande som religiös övertygelse, men ser folk de dolda agendorna bakom det hela?

De som väljer att inte vaccinera sig kommer att bli utestängda från samhället på många sätt. Det är just detta paradigm som kommer att orsaka en kollaps av det sociala, eftersom rätten att välja av många kommer att ses som ett angrepp på folkets frihet. Den frånkoppling och splittring som denna fråga orsakar bland vänner, familjer och samhällen, kan inte ignoreras, inte heller bör de som väljer att inte ta vaccinationen klandras för sina beslut. Det har spridits mycket desinformation och propaganda i media och på sociala medier, om såväl vaccination som virus. Inte all information eller forskning om de tillgängliga vaccinationerna är falsk, men det finns en hel del motstridiga uppgifter, vilket gör det nästan omöjligt för någon att göra en egen bedömning av vaccinet.

Med information om hur sjukdomar sprids, mediciner som tas, andelen personer som dött i cancer, njursjukdomar, virus och infektioner, och forskning som har brutit igenom de kliniska barriärerna för att bota dessa sjukdomar, varför får då inte alla människor nu lämpliga behandlingar för att skydda dem från att dö? Varför åtgärdas inte klimatförändringen utan allt prat och spel för galleriet? Varför dör fortfarande massor av människor av hunger eller skadas av krig och våld? Varför lever kvinnor och barn fortfarande i samhällen utan rättigheter, utlämnade till män som inte har någon kärlek eller medkänsla i sina hjärtan? Vem driver i själva verket regeringens hjul, och varför hjälper de inte världens länder att bli trygga, hållbara och kunna utecklas?

Vi har tidigare talat om de mörka krafterna som arbetar i smyg för att undergräva mänsklighetens högsta bästa. Ondskans eteriska krafter som utnyttjas av själar som är egostyrda – så att egennyttan så småningom tar över, vilket leder till att de blir hårda i hjärtat och oförmögna att känna empati för andra. Det finns många människor i maktpositioner vars ord verkar gå emot dessa handlingar, men vars avsikter är raka motsatsen. Rökridåerna de sätter upp är utarbetade, avsiktliga och smarta.

Nu, med den globala pandemin som sveper över världen, har möjligheterna för de mörka krafterna att stärka greppet om den globala ekonomin hamnat i deras knä, och de slösar ingen tid med att göra världen till ett elände. De politiska agendorna bakom spårningen av personlig information, går djupare än allmänheten är medveten om, men statliga organ blir också vilseledda av dessa högre makter,  och några har maktpositioner inom dem. Behovet av att spåra, manipulera och kontrollera individer och företag, kan verka ha utlösts av pandemin, men det har faktiskt pågått i århundraden. Pandemin har gjort att det blivit mer öppet, men inte mer transparent.

Eftersom det finns råd med Ljusets Mästare, så finns det också råd av mörker. Dessa råd existerar i lägre dimensioner av andevärlden, och innehåller entiteter som kanske eller kanske inte har funnits på jorden. Det finns också andra varelser som har infiltrerat planeten, vars behov av dominans och kontroll är som en drog som förtär allt. Varje varelse som drivs av mörker är oförmögen till kärlek, medkänsla och empati, och kommer alltid att hitta sätt att mata sitt ego och egennyttans behov, vanligtvis på andras bekostnad. Fri vilja betyder ingenting för dessa vilsna själar och den resulterande karman berör dem inte, medan deras hunger efter makt och kontroll stillas.

Det finns många människor på jorden som har konsumerats av denna energi, men det finns lika många som faktiskt inte är människor. De lever och arbetar tillsammans med intet ont anande människor varje dag, och har familjer, vänner och till synes normala liv. Dessa människor tar sig vanligtvis till maktpositioner extremt snabbt, ofta uppbackade av osynliga krafter med många fiender i kölvattnet. Dessa människor är valda eller utsedda på grund av oklanderliga meriter, och rider på en våg av popularitet av folkets förhoppningar, och löftet om stor och positiv förändring. Väl vid makten dör dock förhoppningarna snabbt, när besluten som fattas av dessa presidenter, premiärminister, överstar, VD:ar, kanslers, biskopar och ordföranden, då de skapar stora rikedomar till sina egna och deras välgörares fickor, och det uppstår större fattigdom och svårigheter för massorna. Men nu lyfter slöjan. Under nästa år kommer regeringar, företag och mäktiga individer att finna sig avslöjade, om det inte redan har hänt.

Men för många människor är skadan redan skedd. Vid sidan av dödsfall på grund av sjukdomar, är självmord ett ökande problem bland unga till medelålders, i västerländska samhällen. Över lag upplever män, kvinnor och till och med barn i civiliserade länder svår depression, ångest och panikattacker, som hindrar deras förmåga att njuta av livet eller viljan att fortsätta leva. Orsakerna är varierande, ofta personliga och komplicerade, men bortkopplingen från källan och då också deras högre jag, är den främsta anledningen till att människor inte längre kan finna något hopp. Medan globala händelser gör att vibrationerna inom det mänskliga kollektiva medvetandet blir särskilt låga, så är det inte huvudorsaken till den kraftiga ökningen av antalet människor som är så frånkopplade, desillusionerade och fångade i förtvivlan. Den dominerande orsaken är rädsla för att misslyckas, särskilt hos unga män, tillsammans med en oförmåga att se bortom sina egna problem och sina egostyrda behov. När någon är deprimerad, ser man bara svart. Att vända sig till droger, alkohol och andra substanser, gör det hela tio gånger värre. Oförmågan att vända saker till det bättre underbyggs vanligtvis av en total brist i tron på sig själva, för att kunna skapa något bra eller positivt, och de negativa tankarna som ständigt finns i deras huvuden, leder dem till slutsatsen att döden är enda utvägen.

Så, är allt på jorden förlorat? Har mänskligheten tagits över av mörkret, utan något som helst hopp?

Många budbärare på Jorden förebådar betydande och ofta katastrofala förändringar i förhållandena för att leva på Jorden, under de kommande veckorna och månaderna. I de flesta fall tar katastrofala väder och naturkatastrofer lång tid att åstadkomma, eftersom Moder Jord ihärdigt försöker motverka varje attack från mänskliga individer, företag och samhällen, på sina resurser och energi. Nu vid bristningsgränsen och med oförmågan att stå emot egots mörka, korrupta energi, som har resulterat i krig, terrorism, orättvisor och det vidriga sätt som människor behandlar varandra på, för att inte tala om våldförandet, plundringen och föroreningen av hennes heliga skatter under århundraden, lämnar Moder Jords ande, Gaia; hon kan inte längre skydda den tredimensionella Jorden. När Vattumannens Gyllene Ålder i jordens uppstigna tillstånd utvecklas och fortskrider, i en häpnadsväckande takt, är hennes egen uppstigning fullbordad och hennes uppdrag på den Gamla jorden är då avslutad. Hon måste nu lämna de som valt att ignorera sina hjärtans rörelser och sången i själarna till sitt valda öde, och gå in i den Nya Tiden för att välkomna och hysa de uppstigna. Tiden har bokstavligen tagit slut, och alla val som kan ha varit öppna minskar, för de som vacklar i tron på sin egen gudomlighet. Det finns nu bara två val som mänskligheten har till sitt förfogande – vakna upp, eller möta de fruktansvärda konsekvenserna.

Uppstigning är ett gudomligt medvetande som växer existentiellt i sinnena hos de som valt att vakna vid en viss tidpunkt i sin mänskliga livstid. Det tar individen i linje med den gudomliga planen som beskrivs i deras själskontrakt, i enlighet med de lärdomar de fått, och det bemästrande de har uppnått under sin livstid. Många människor blir nu medvetna om sina själars resa, och om de har gått med på att vara vägvisare för Uppstigningen, eftersom de upptäcker medialitet och gåvor som har varit dolda för dem tills de vakna.

Det var aldrig meningen att mänsklighetens uppstigning skulle ta så lång tid som den har gjort, men fram till 2020 har massorna i stort sett tillåtit sig själva att vara som får och låtit sig vallas åt alla de håll som mörkrets mästare har lett dem. Alltför vana vid att tro på vad som berättas för dem, eller vad som bara kan ses med blotta ögat, har korruptionens mekanik undgått de flesta, förutom ett fåtal skarpsinniga. Ankomsten av en global pandemi och regeringens hårdhänta taktik att låsa in och sedan vaccinera mot den växande vågen med sjukdom och död, har emellertid haft en häpnadsväckande effekt på människans andliga medvetande. Tidvattnet har vänt, och den efterlängtade massuppstigningen har slutligen börjat.

Sakta men säkert har ljuset tagit över mörkret, vilket har gjort att försöken från de som tjänar sig själva har blivit ännu mer desperata, för att dämpa mullret av protester och massans uppvaknande. Covid 19-pandemin är en av många katastrofala händelser som har varit ett bekvämt redskap för att ”rensa” planeten, och för att hålla mänsklighetens uppvaknande i schack, men det håller på att gå mot sin spets, och kommer att ha exakt motsatt effekt på mänsklighetens medvetande, mot vad de som valde den mörka vägen någonsin kunnat tänka sig. Ja, det finns fortfarande rädsla, och konspirationsteorier finns i överflöd, många av dem är sanna men bortses av de som inte kan tro att människor skulle kunna föra krig mot sina medmänniskor, men ljuset pressar undan mörkret och sanningen segrar alltid.

Den uppstigna Jorden är inte en annan planet, utan i en annan och högre dimension. Den är där ni befinner er men kräver en annan och högre nivå av medvetenhet. Den omfattar den sönderfallande, tredimensionella Jorden på ett sätt som tillåter människor med olika medvetanden att samexistera, tills de lägre energierna inte längre kan upprätthålla sig själva i de högre vibrationerna av kärlek, tolerans och enhet. Vattumannens Tidsålder, den Gyllene Åldern, begraver bokstavligen den ouppstigna Jorden och tar med sig mörkret.

Rädsla splittrar och kärlek förenar. Kärlek är allt som finns! Det finns inget som inte kan övervinnas när man arbetar från hjärtat, med en kärleksfull avsikt, utan dolda agendor. Låt er inte att förlora ur siktet vilka ni är i anden, eller er koppling till universums krafter som är era verktyg, för att övervinna de svårigheter, orättvisor eller dilemman ni står inför. Allt annat är en illusion och kommer bara att bli verklighet om ni tror att det är så. Så nu är det dags att ansluta till den gudomliga sanningen om vilka ni är, och vad er själs syfte och väg är. Detta kommer att vägleda er att fatta beslut baserade på kärlek och sanning, inte rädsla eller manipulation.

Världen och mänskligheten kommer att segra över Covid-19, hur lång tid det än tar, men det är vad som händer när det äntligen har kontrollerats, vilket är det viktigaste. Boken är skriven, så att säga, men slutet är det inte, för det som händer är mycket beroende av några få beslut och massans reaktioner. Det är ett slut som kan ha många olika scenarier, beroende på de val som görs nu och i framtiden.

Ni, som individer, måste nu se bortom den globala pandemin, vaccinationsmandat och regeringarnas hårdhänthet som vill bestraffa er högre sanning. Vad är lärdomen för er? Det är bara genom att titta bortom och ovanför det som sägs, som om ni ser ner från en högre vy och kopplar er till er eteriska sanning, som ni kommer att veta hur ni kan höja er över det multidimensionella nätet av lögner och bedrägeri, som har kastats över mänskligheten under många århundraden.

Vi ÄR Mästarna från det Kosmiska Rådet.

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...