Avenda via Nancy Tate, 23 augusti, 2017

Avenda

via Nancy Tate

23 augusti, 2017

”Vakna upp”

Det kommer en tid då det inte kommer att förekomma någon önskan hos er att ge ut av er själva på ett sätt som är nedvärderande och som inte ser till er fördel. Det är dags för er att få känna av den Kärlek som är den ultimata välsignelse som förekommer i våra liv och inom vårt varande. Vi är de som gick med på att komma till denna värld samt för att uppfylla det som vi har känt till som förbättringar för planeten, fastän vi i många fall har fått se att det inte förefaller vara på det viset.

Varför kom vi hit för det första? Det var för att framkalla det som vi är kapabla till och att fullborda detta till de olika uttryck som på många sätt kom till oss. Det var ävenså ett sätt på vilket vi kunde få se hur långt vi skulle kunna driva iväg från vårt varande, om vi tog vändningar som inte bär någon essens till vår vetskap om att vi är kapabla att skapa allt som vi önskar oss, så länge som det ljuder som en sanning med vilka vi är och varför vi befinner oss här, för att få leva i det kamratskap som vi vet att kan vara den mest kraftfulla energin av allt.

Hur ofta har människor försökt visa oss att Kärlek är en svaghet, när det gäller inspirationen att få göra vad vi känner oss tvingade till att göra för att få behålla vår kraft? Nåväl, titta på vart det har tagit oss, in i den flyktmekanism som vi har fört in i bilden. Inom de steg som har tagits och uppfattningarna om att ta ifrån andra för att själv bli mäktigare, har vi bevisat att det enda sättet att undfly Kärlekens kraft är att nedvärdera den och att försöka bevisa att vår styrka ligger i att ta ifrån andra på deras bekostnad, så länge som det bygger upp styrkan hos dem som har tagit den vägen.

Det är nu uppenbart för så många, till och med för dem som inte vill inse det, att Kärlek är svaret på allt som vi ger oss själva, lämnar över till andra och använder oss av för att förverkliga den kraft som vi kan vistas inom, för att få leva som Ett i harmoni på denna planet samt på alla andra platser. Vi kan använda Kärlekens Kraft till att få till stånd en riktning som visar sig vara det bästa sättet att leva för alla och allting i livet och Kärleken för alla tider.

När vi väl kommer bortom uppfattningen att tid är en väg till makt, så kommer vi att veta att vi har återvänt till vetskapen om vilka vi är och vad vi kan åstadkomma för att skapa den sortens värld som vi önskar för oss själva och för allt liv. Från människorna, till djuren, växtriket, insekterna och allt liv på denna planet; allting kommer att bli påverkat av den Kärlek som i varje ögonblick sänds ut på jorden och bortom.

Kärlekens kraft är den musik som sänder ut Skapelsens energi av renhet i existens. Det är sättet att svara på varje beslut som dyker upp för att bli förverkligat för allt som uppstår i livet här och i hela existensen. Vi befinner oss här för att leva i Kärlekens Kraft på alla sätt som uppstår i våra hjärtan, sinnen och gärningar. Vi är Kärlekens Kraft och vi befinner oss i en process av att få bevisa detta för oss själva, samt för allt liv. Sjung detta i renhetens essens, som genljuder alltigenom landet samt allt Liv.

Jag är Avenda och idag har jag trätt fram för att få dela med mig till er av det som är så viktigt för att leva i dessa förändringsenergier på denna planet och bortom. Kärlek är svaret för allt Liv.

Tack Kära Avenda, för att du hjälper mig att uttrycka det som jag så starkt har känt av!

Stor Kärlek till er Alla!

 

Nancy Tate

 

Avenda via Nancy Tate, August 23, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...