Balthazar via Beatrice Madsen, August 29th, 2018

Balthazar    via Beatrice  Madsen  180829

Jag är Balthazar älskade vänner, Sankt Balthazar. En gång följde jag stjärnan som ledde oss till vår store frälsare och kärleksförkunnare, som en av de tre vise männen. Tänk när vi insåg att hon var på plats, stjärnan väckte oss, talade om att nu är det dags, följ mig, följ mig , följ mig. Vi hade länge studerat, varit beredda, väntat på det stora undret som skulle komma. Vi visste det som många andra inte visste. Stjärnan skulle leda oss till en ny tid, ny energi och frekvens. Vår vandring var glädjefylld, spännande och inspirerande och uttröttande,men vår längtan efter att se det lilla miraklet var inte det minsta utröttande. Vi kom med varsin gåva som hade en kvalité som skulle hjälpa den lilla familjen och den stora själen. När vi väl kom fram var glädjen oändlig och vi föll som berusat ner på knä i ödmjukhet för undret till vilken vi vigt vårt liv för att möta dess ankomst och  få uppleva. Vi förstod att vi levde i en speciell tid, en brytningstid och gick helhjärtat in för att vara delaktiga i detta. Det var då ett annat tempo, inte så mycket ljud och distraktioner som ni har nu älskade vänner. I natten kunde vi Mager ostört studera stjärnorna och dess omloppsbanor, vishet och direktioner. Inga starka elljus eller vågor försvårade vår stjärnkontakt. Vi var ansedda Mager på den plats vi befann oss och hade glädjen i att tillsammans kunna dela vetskapen om det nya.

Så vill jag ock att du ska känna, älskade medarbetare i den nya tiden som är på gång och till endel befäst. Se med spänning och glädje på allt det nya, fina, visa och kärleksfulla som pulserar in på ert jordeplan. Nu är det åter dags mina vänner, Frälsaren är född i mångfald. Energivåg på energivåg av hans vidunderliga, ljusfyllda kärlek arbetar sig in i materien och omvandlar den, transformerar mörkret till ljus och gör det lättare att andas bortom den kvarhållande sega, skumögda matrisen.Ingenting kan stoppa, till de mörkas förtret. Frälsningen böljar fram. Stjärnstoff på stjärnstoff lyser igenom och visar vägen, som vi gjorde till det nya.

Jag önskar att ni låter era ögon ta del av den pärlbeströdda stjärnhimmlen när ni kan om aftonen. Då ni har gått ner i varv och stillar er för att gå till bädd, stanna då upp en smula och se uppåt nu när himlen mörknar om kvällarna. se hur varje stjärna blinkar förtroligt och uppmunntarnde till just dig. Den säger, jag ser dig, jag ser dig,var inte rädd min stjärnvän. Kämpa på med ditt ljus och för in det nya i den nya tiden. Stjärnan ler och är oändligt glad över att få kontakt med dig och säger jag ser dig, jag ser dig, kämpa på, var inte rädd, det nya är fött och vi är så stolta över dig älskade stjärnbarn på jorden.

Du gillar kanske också...