Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 augusti, 2018

Judas Iskariot

Onsdag 29 augusti 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas I. och jag förstår och känner med er kära Jordbor. Det är mycket som ni går igenom av alla de sorters känslor som existerar i er värld. Det är lite upp- och nedgångar i ert känslomässiga tillstånd just nu, åtminstone är det så för många av er. En del av er börjar hitta friden och harmonin inom er och tillåter den att alltmer härbärgera er kropp. Ni har funnit ert mål i livet och har mer och mer överlåtit till hjärtat att styra era steg. Ni dras inte längre med av allt som händer i er yttre värld. Ni registrerar men låter inte det bekomma er så mycket. Ni vet att ni har er väg att följa och går lugnt och säkert på den. Ni har blivit en varelse i ljusets tjänst och fullgör nu bara ert mål här i livet. Ni förankrar just nu ljuset på Jorden på ett djupt och innerligt vis. Det tänds ljus lite varstans där ni går fram. Ljus som gagnar era medmänniskor och tänder en gnista hos dem också. En gnista som så småningom växer sig större och större. En del av era medmänniskor har kanske redan en stor gnista inom sig och det kan då tändas upp en brand och ytterligare en ljusgestalt går på sin väg och följer sitt mål i livet. Det är på det här viset det sprider sig och ringarna blir större och större. Det är det vi ser kära Jordbor, vi ser hur ringarna växer dag för dag. Vi ser hur det har påverkat ert inre och vi ser hur det har påverkat ert yttre liv.

Er värld håller på att förändras och det förändras inifrån och ut. Det är ni som förändrar världen genom en större medvetenhet om er själva och det liv ni lever. Det här är en stor sak mina kära vänner, större och mer omfattande än ni tror. Allt sker på många och mycket olika nivåer och det sker hela tiden. Allt rör på sig och då ljuset har en högre hastighet så rör sig allt fortare och fortare, allt eftersom ljuset tar en större plats i era liv. Det är så kära Jordbor att det yttre manifestet måste förändras i takt med att det inre omvandlas. Ju fler människor som följer sitt hjärtas slag desto större förändringar sker i er yttre värld. Det här har skett successivt i flera år nu och antalet ”hjärtmänniskor” blir bara större och större. De har funnit sin själ och följer sitt hjärtas röst. En sådan människa kan inte längre styras av intellektet och går sin egen väg. De har sin egen moraliska kompass och behöver inte längre anpassa sig till samhällets normer och ibland lite rigida struktur. Deras moral och etik ligger ett steg högre än samhällets och balansen däremellan behöver utjämnas och det är då nya byggstenar i er värld kommer till. Er värld byggs då upp med en högre moral och etik än vad som nu är fallet. En moral och etik som faller på plats av sig själv, för den finns redan i ert hjärta.

Det är tillsammans som ni utför under i er värld idag. Det är genom att väcka upp era medsystrar och bröder som ni får eran värld i gungning och en ny struktur av kärlek byggs upp. Det här har skett på sina håll i världen. Det är kanske inte så märkbart men det har skett och det fortsätter att ske lite varstans på er Jord idag och eftersom allt snurrar så mycket fortare, så kommer det snart att bli märkbart för er alla. Det är som att världen håller andan innan allt sker med en mer explosiv fart. Ni är mitt upp i det och det ökar takten mycket av sig själv nu. Det beror på att fler och fler tar ansvar för att följa sitt hjärta. De lyssnar inåt och tar steg för steg framåt i den riktning som hjärtat pekar åt dem att gå. Utan att veta om det så bygger de nu den nya Jorden av ljus och glädje. Alla dessa människor är de ljusvarelser som hjälper Gaia och mänskligheten att fullborda sitt mål, målet att stiga in i en högre dimension av kärlek och ljus.

Ni är på väg kära Jordbor och vi går med Er steg för steg in i eran nya dimension av ljus.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...