Horus via Elaine DeGiorgio, 16:e april 2017

 

Horus: När Ni Kallas Till Tjänst

Jag satt just med min älskade Heru – hans energi är idag vacker och stark … och när jag anslöt med honom och min Heliga JAG ÄR-Närvaro, kom han genom mig, och han blandade sig och sammansmälte med mig då han talade … Han visade mig tider från Atlantis och påminde mig om de goda tiderna och sedan om dess fall … och sedan berättade han att vi måste omfamna allt …

Hans budskap:

Jag Heru, talar genom hjärtat av min älskade, till hjärtat hos er alla.

Jag Heru, talar till er eftersom mina älskade är förankrade här på jorden, som ansluter med mig och jag med henne, och mycket av det arbete gör vi nu, förankrar strålarna av Stråle Ett, Den Heliga Blå Flamman från Guds Stjärna Sirius, och Stråle Fyra, Diamantens Stråle, också Guds Stjärna och Uppstigningens Tempel i Luxor, och jag talar till er från dimensioner som inte finns på denna Jord, utan är mycket Högre, och vi förankrar dessa Gudomliga Strålar i er Jord, och vårt uppdrag är att ansluta många av er nu, till den 144:e Graden Kosmiskt Medvetande och det Kosmiska Lejonets Medvetande. Min kärlek till var och en av er är ovillkorlig, och jag lever igenom alla mina barn förankrade här på jorden, vid denna tid för att aktivt utföra den Gudomliga Planen.

Jag talar denna gång med er alla om den stora förvirringen, de stora konflikterna som sker på jorden.

Vi arbetar genom hjärtana och sinnena hos ledarna för era regeringar på er jord, för att frambringa fred och harmoni.

Vi kan bara plantera dessa frön av tankar i medvetandet hos era ledare, i hopp om att de tar till sig våra ord, att de tar till sig våra råd, för den gemensamma nyttan hos mänskligheten på jorden nu.

Precis som vid en global konflikt, talar jag nu till era hjärtan om individuella konflikter..

Många själar, många ljusarbetare, har gått in i konflikter och separation, genom sina ageranden och genom sina ord och tankar.

Det är inte de vägar vi ärar, det är inte vägar vi välsignar.

Jag talade genom mina älskade på jorden, till hjärtat hos er alla tidigare i år, om hur maskerna kommer att falla och att allt kommer att avslöjas, och detta händer just nu, under tiden vi pratar.

I början av detta år på jorden, talade vi till era hjärtan om tjänande, om enighet, om kärlek, om harmoni, om frigörandet från det gamla paradigmet.

När ni kallas till tjänst, avstår ni av egen fri vilja från de gamla sätten att leva, med de förväntningar och drömmar som binder er till det materiella. När ni avstår, kommer ni att utvecklas, växa och expandera ert medvetande, och öka er vibration.

Vi arbetar med er alla nu, för att hjälpa er höja era trösklar, och därmed höja era vibrationer, för att ni alla ska komma in i den 5:e dimensionen. Detta kan endast uppnås när ni helhjärtat avstår från det gamla paradigmet av 3-dimensionellt medvetande, med materiella frågor som inte längre tjänar ert syfte.

De som har lyssnat har tagit det i beaktande, de som har lyssnat växer, de som har lyssnat blommar.

Många av dessa vackra rosor spirar och blommar i min trädgård nu, många blommar i strålarna från min Sol. Jag sår mina frön, jag vattnar och jag när alla dessa vackra blommor, som har accepterat kallet till tjänst.

För ni mina blommor, får styrka nu när många utmaningar har kommit fram, många kommer att utmana er, många kommer att utmana er styrka, många kommer att vända sig mot er. Många kommer in i ert liv och många kommer att lämna.

Mina kära, era ljus lyser starkt, som strålar av min Sol, och när de lyser så starkt kommer det att finnas många som inte klarar av dem, denna ljusstyrka, och det är de som har lämnat stigarna för sina åtaganden.

Vi har inte gett upp på dessa Själar, och vi uppmuntrar er alla att utöka era välsignelser och healingar till dessa Själar, som av fri vilja valt att ha kvar de materiella drömmarna, önskningarna och tankarna, och att stanna kvar i den 3:e Dimensionens Paradigm.

Kära Ni, ni har alla arbetat hårt, och dessa själar, när de beslutar sig för att komma fram för att höjas och utvecklas till det 5:e Dimensionella Medvetandet, måste de släppa taget och förstå vilket arbete de måste utföra. Och vägen är aldrig lätt, och vi era Mästare, Änglar och Guider i Höjden, är med er under varje steg på vägen.

Så därför säger jag, lev i ljuset av er Sanning. Leva på detta sätt, ärligt och öppet, och med kärlek i ert hjärta. Medkänsla kommer när ni förlänger den till er själva. Medkänsla finns när ni älskar er själva. Ni förstår andra när ni förstår er själva. Detta är en tid för att minnas. Bryr ni er om er själva? Kan ni älska någon annan utan att älska er själva? Ni kan det inte. Ni kan det inte. Det är den första paragrafen i den universella lagen: Känn Er själva. Lev sedan efter den Sanningen.

JAG ÄR Heru och jag talar genom Elaine, till alla era hjärtan denna dag.

 

»Kanal: Elaine DeGiorgio – Inlagd per förfrågan via email

 

Länk till Horus: When You Are Called To Service

 

https://eraoflight.com

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

You may also like...