”Beträffande Judas Iskariot” av ”Sananda”, 27 juni, 2017

27 juni 2017

”Beträffande Judas Iskariot” av ”Sananda”

Judas Iskariot var en älskad lärjunge till mig. Han har varit falskeligen nedvärderad som en förrädare av mig under dessa två tusen åren, men denne dyrbare man var inte på något sätt inblandad i förräderiet. Detta skändliga förräderi begicks faktiskt av en ur huset IHARIOTH-JUDA.

JUDA ISKARIOT: Det hände sig en gång att Immanuel och hans lärjungar gick till Betlehem där han fortsatte att undervisa och visa sin undervisning för folket. Jag, Judas Iskariot, fanns bland lärjungarna—–, men jag tycker det är mycket bättre att bara relatera till skriftrullarna hellre än att kommentera, för det är så personligt och heligt för mig. Rättvisa är en underlig sängkamrat, bröder, den finner alltid sin perfekta balans. Så är det. Judas Iskariot hade blivit illojal till Immanuels lära och följde bara sin egen håg. Han samlade i hemlighet bland lyssnarna upp guld, silver och koppar i sin börs, så att han i lättja kunde njuta sin livsstil. Men det hände sig att Juda Iharioth, son till Simeon Fariséen, informerade Immanuel om Judas Iskariots tilltag, för han hoppades att han skulle bli belönad för denna information. Immanuel tackade honom men gav honom inga gåvor så Juda Iharioth tänkte mycket på hämnd för han var mycket girig på guld, silver och saker av materiellt värde. Immanuel reagerade på informationen och ledde ut Judas Iskariot i öknen där han undervisades av Immanuel i tre dagar och tre nätter, om koncepten av rätt och fel så att lärjungen ångrade sig och följde sedan snart lärorna mycket noggrant. Därför, när de kom tillbaka till staden, gav han bort alla sina tillhörigheter och det han samlat på sig till de fattiga och blev en mycket trogen lärjunge och ett levande föredöme för folket. Judas Iskariot hade varit mycket noggrann med att nedteckna lektionerna och föreläsningarna som Immanuel hade, men, det hände sig att alla dessa skrifter stals från Judas – allt som han noggrant nedtecknat. Han gick till Immanuel och berättade för honom. Immanuel tillrättavisade honom och sade ”Sannerligen, sannerligen, säger jag dig, Judas Iskariot, du kommer att lida mycket värre saker än att ha blivit bestulen på dina skrifter om min lära och mitt liv. Du kommer att bli anklagad, oförtjänt, för att ha förrått mig. Detta kommer att pågå i över två tusen år, för Simeon Fariséen, ser till att det blir så. Hans son, Juda Iharioth, är den skyldige missdådaren, för han är lik sin far, Simeon Iharioth, som vill ta mitt liv. Det är han som stulit skrifterna från dig och gett dem till de skriftlärde och till Fariséerna så att de kan döma och döda mig. Han tog emot sjuttio silverpenningar för dina skrifter och han kommer att få ytterligare trettio silverpenningar när han kan leverera mig till knektarna. Märk mina ord från denna dag framåt. Han kommer helt säkert att lyckas med det han belönats för att göra och du, Judas Iskariot, kommer att bli falskeligen anklagad och bli en martyr och detta kommer att stå oemotsagt i två tusen år. Nu, sätt din ruelse åt sidan för du kommer att skriva ned mina läror och allt om mitt liv en andra gång, och utöver det, långt in i din framtid. Det kommer en tid när dina skrifter blir uppenbarade, det blir efter två tusen år. Tills dess kommer mina läror att förfalskas och bli en ondskans kult, och mycket mänskligt blod kommer att flöda på grund av detta. Emellertid är människor ännu inte redo att tro på mina läror och att erkänna sanningen, inte heller är det tid för profetior att infalla. Mänskligheten är inte redo att ta emot Sanningen. Det blir först efter två tusen som en obetydlig man träder fram och erkänner mina läror som sanningen och mycket modigt sprider dem. Han kommer att bli fördömd av kulterna som kommit fram och anhängarna till de falska lärorna och blir betraktad som en lögnare, charlatan och bedragare. Också hans blod kommer att spillas, liksom hans familjs och vänners. Så kommer det att bli vid tiden för profetens profetior när de kommer till sin fullbordan. Men för dig, Judas Iskariot, du kommer att bli orättfärdigt smädad som förrädare och kommer att fördömas, för det är vad de falska prästerna och folkets okunnighet kräver. Men bortse från detta och fortsätt med vår mission, för Sanningens lära kräver offer av själviskhet och personligt missnöje. Vet att ditt namn blir rentvått i laga ordning. I ande och kunskap är människor ännu inte så utvecklade, och de måste först lida mycket skuld och göra ytterligare många, många misstag innan de lär sig. De måste samla kunskap och visdom för att lära sig känna igen sanningen. Var med mig hädanefter, Judas, följ mig och fullfölj troget din plikt som skrivare av mina läror, som är lärorna om naturens Lagar och därför de ursprungliga Lagarna av Skapelsen. Ingens ”testamente” kommer någonsin att överträffa Skapelsens testamente som avslöjas i Lagarna. Skapelsens lagar råder igår och idag, imorgon och dagen efter och i all evighet. Således är Lagarna förutbestämda för saker som måste ske i framtiden. Det kommer att hända sig vid en lämplig tid om två tusen år att du ska få kontakt med någon kontrakterad på Jorden som ska trycka din sanning i skrift och ditt namn skall bli rentvått och lärorna skall föras fram i renhet så att profetiorna kan uppfyllas. Du är älskad av mig och som med allt i Skapelsen kommer cykeln att flöda fram och tillbaka i sin tidlösa rättvisa. Misstag görs ofta men det är ofta genom misstag som profetiorna kan komma till uppfyllelse. Så är det.

Underskrivet SANANDA

Du gillar kanske också...