Nova Gaias Berg via Galaxygirl 3 oktober 2020

Nova Gaias Berg via Galaxygirl

3 oktober 2020

Vi är Bergen på Nova Gaia. Vi erbjuder er vårt stöd, stödet från en stark grund under de kommande månaderna. Må er grund vara en av tro, en av vilkens orubbliga syfte driver er framåt på resan mot uppstigning och personlig och planetär upplysning. Vi erbjuder en energetisk bro av stöd från våra berg på Nova Gaia till den Gaia på vilken ni just nu är förkroppsligade. Ni existerar på många planeter varför vi inte vill använda termen existera specifikt. För ni existerar ovan, nedan, överallt. Ni är mäktiga multidimensionella varelser som har modet, kuraget och själsstyrkan att rusa framåt in i djupet av det okända i den lägre dimensionella matrisens sinne, så att ni till fullo kan uppskatta ert högre själv i all dess härlighet, medan ni samtidigt hjälper ert älskade planetära hem.

Vi är Bergen på Nova Gaia. Inget kan flytta på oss. Inget kan göra tunnlar i oss utan vårt medgivande. Ändå erbjuder vi våra kroppar som hem till många interplanetära invånare, med stor kärlek och glädje. (Jag ser små gnomer i spetsiga röda hattar le och värma sina händer vid en eld i en djup grotta. De omges av glödande kristaller i grönt, blå och rosa). Nova Gaia vimlar av liv på oväntade platser. Livet blomstrar här, frodas här. Snart kommer ni att känna detta frodande, men inte än. Vi vill erbjuda er vår enslighet, vårt starka stöd, vår granit-styrka. Känn draget av vår sfär på er. Väv in ljuset mellan dem. (Jag ser trådar av glödande ljus bli invävt tillsammans från deras sfär till vår, som att sticka ihop två halvor av en tröja. Far- och Mormödrarna hjälper till). Känn den tro som är nödvändig för att acceptera dessa vibrationer och anta dem som er sanning, om ni så väljer. Det kommer att göra resan lättare för er. (Jag ser steniga klippor med ett upprört hav av grått vatten nedanför. De visar mig att detta är den typ av energi vi känner nu, men den kommer att omvandlas till ett djupblå lugn med fridfulla klippor fulla av fåglar som jämförelse).

Vi är Bergen på Nova Gaia. Vi består av många mineraler som kan verka sällsynta och exotiska för er sfär. Vi är rika på alla mineraler. Det finns inget vi saknar. (Jag ser glödande linjer av ädelstenar i alla färger inuti bergen. Gnomerna hjälper till med deras energetiska balanserande och skördande. De skördar ädelstenarna på ett förnybart sätt vilket gnomerna övervakar). Allt finns i myckenhet och vi har det tålmodiga privilegiet att förse Nova Gaianerna med detta då de begär det. (Jag ser skidåkare på toppen av snöiga berg och solbadare vid bergens fot och omgivande stränder. Det råder stor glädje och avslappning här. Det är en oas av frid). Vi vill att ni ska se er själva som ett berg gör. Starka. Säkra. Robusta. För det är ni. Vi är alla ett, alla är förbundna. Ni kan kalla på vår egen styrka om er känns vikande, men vi kan försäkra er, ni är tillräckligt starka för att vara broarna till världar, sfär-vandrarna av mitt emellan. För det är därför som ni blev valda, detta är orsaken till att ni blev kallade, detta är orsaken till att ni är här och läser dessa ord. Den värld ni för närvarande förkroppsligar är i stort kaos, stor turbulens. Var i frid i ögat av den storm som omger och expanderar er frid utåt, lugnande de oroliga vågorna. Erosion sker inte i vår sfär som den gör i er. Vi blir förnyade av energierna. Här får ni, vatten och regn tröstar, de eroderar inte. Ni kan känna er eroderade och sandblästrade av stormarna, men vi försäkrar er, ni består av granit som vi. Ni är tillräckligt starka för detta. Ni har bergskedja efter bergskedja som stöttar er i det land som är ert öde, ert hem om ni så väljer, men vet att Nova Gaia alltid kommer att öppna armarna för sina ljuskrigare. Ni är gudomligt orkestrerade i exakt precision i tidsmatriser. (Jag ser en stor filttavla med många färgrika nålar och komplexa trådar mellan dem i ett intrikat mönster. Jag ser att om en nål flyttas, förändras hela väven mellan nålarna). Ni är ensamma därför att ni är strategiskt utplacerade. Men om ni kunde se hela familjen och alla vänner från era stjärnnationer stötta er och alla elementalerna, då skulle ni inte känna er ensamma. Ni skulle känna er överväldigade av kärlek, av vår kärlek till er.

Vi är Bergen på Nova Gaia. Vi är stolta över att få komma genom denna kanal idag, för vårt meddelande är ett av styrka och väldigt mycket behövt. Vi är här, vi är redo att tjäna kontinuerligt. Berg förändras aldrig. Under sig har de samma grund. Ni kan se väderbitna ut av resan men ni har inte förändrats i så motto att ni är samma multidimensionella Käll-fraktal av oändlig styrka och möjligheter, tjänande i den ställning ni har nu. Precis som vi tjänar med vår egen kompetens, hållande plats, kommer ni att behövas för att hålla plats åt andra. Precis som våra sandiga stränder vid bergens fot erbjuder stöd och en trygg plats, precis som gnomerna finner tröst i våra inre utrymmen, så skall också de andra tröstas av er tro, av själva er närvaro. Ni är bergen i er nuvarande värld i detta nu. Ni är de energetiska bergen i er nuvarande verklighet. Berg håller plats och de innehåller många rikedomar. Era rikedomar är självaste era själv och ert gudomliga offer att tjäna som det är fantastiskt.

Vi är Bergen på Nova Gaia. Ni kan ansluta er med oss. Ni kan göra de andra sällskap och dra denna verklighet till er, som er verklighet. Och den blir snabbare manifesterad. Er tro är vår tro. Vi upplever bara frukterna av er tro på den här sidan. Vi är frukterna av tron, den solida tilliten och det inre vetandet att kärlek alltid vinner, att denna galax kunde räddas. Vi är beviset på detta. Vet att det redan har uppnåtts. Vår existens är precis lika verklig som er. Vi är fasta. Vi är redo att välkomna er hem. Men, var under tiden de berg av tro ni är i detta ögonblick. Erbjud de andra frid och stöd. (Jag ser en flicka på en bergstopp med armarna ute i vinden, lycklig). Orubblig tro är vad som krävs i detta nu-ögonblick och vi försäkrar er – ni kommer inte att bli besvikna. Gaia gråter av glädje, för då er nuvarande verklighet faller isär och splittras i vinden, föds den nya verkligheten och vi är bevis på att denna tro manifesterats. Vi är Bergen på Nova Gaia.

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...