Blå Fågelvarelserna, Ter` Aka via Galaxygirl, 30 januari 2020

Blå Fågelvarelserna, Ter` Aka via Galaxygirl

30 januari 2020

Ljusets budbärare! Vi är Blå Fågelvarelserna som återigen kontaktar er genom denna, då vi bringar er goda nyheter om höga energier och inkodningar genom denna, i detta högst lysande nu. För tidvattnet har vänt. Ni ser, ni upplever, ni bevittnar förstörelsen av matrisens programmering som orsakat så mycket smärta, men ändå stort lärande och stor förståelse, för så många. Gaia ska prisas för hennes vilja att motstå mörkret, så att hon mer passande kan explodera in i ljuset.

Ljusets budbärare! Budbärare av det Kristnade medvetandet, för Yeshua, Mästare och vän. Vi är Blå Fågelvarelserna. Vi är på många sätt era väktaränglar för vi har så länge övervakat detta projekt med Gaias Uppstigning och är mycket villiga att låna ut vårt ljus, vår teknologi, vår intellektuella styrka och vi utsträcker vår djupa glädje till er, jordbundna Gaianer av ljuset. Vi ser många komma samman. Vi ser fler komma samman inom kort. Vi ser enorma förändringar av ljusinkodningar, av kärleksvågor, av tårar som torkas, av hopp som stiger, av barn som kan skratta och vara fria i sin lek igen. För sfären av mörker har förändrats till sfären av ljus. Och detta ser vi, känner vi djupt, och vet att ljuset i sanning har vunnit.

Ljusets budbärare! Välsignelser. Vi är de Blå Fågelvarelserna som breder ut våra vingar till er tjänst. Var inte bekymrade över det ni ser i era media, det är de dödas falska spottande. Bry er inte om dem. Ni är levande i er insikt, i era frågor, i ert medvetande som söker expansion. Sök expansion i dessa tider, det kommer att tända elden av kunskap och sanning i er buk. Sök kärlek och var kärlek och ljus i denna tid. För ni ska förankra det. Ni ska vara det. Ni ska leva det. Ni ska vara gångna tiders mästares händer och fötter, gångna eror som nu återvänder. För ni är återfödda förfäder, ni har inom er de nu välsignade förfädernas genetiska kod som nu i sanning är skriven i ljuset. Era barnbarn kommer att få uppleva en annan verklighet, tack och lov. Ni har varit här en mycket lång tid. I mörkret i matrisen tvinnas tiden och illusionen ihop så att man lätt går vilse. Var i glädje, var tröstade. Ljuset har vunnit. Sådana matriser, liknande men inte lika mörka, sådana fängelseplaneter (liknande men inte lika mörka) befrias tack vare ert exempel på enorm orubblighet att hålla ljuset. Håll ljuset! Var starka i dessa sista dagar av virvlande och möjligen oförenliga energier. Ni ska hålla ljuset, och vi ser er göra det alldeles utomordentligt.

Vi är Blå Fågelvarelserna. Vi vill breda ut våra vingar, våra händer, våra hjärtan, i tjänst till den stigande mänskligheten, så att alla välsignas i processen. Dessa energier lyfter upp allt som omger er rymdkvadrant, för allt är sammankopplat. Det är som den inre funktionen i en cell. Ni förstår bara lite av er cellulära biologi, det ni inte ser bakom ribosomer och mitokondrier är gnistan av Källan, är Kärlek. Kärlek är allt som finns, invävd i medvetandet i form och utan form. Var denna kärlek. Det ska bli er födslorätt. Gaianer, vi kallar er hem. Gaianer, bred ut era vingar och flyg. För det är tid att flyga högt med dessa energier av hopp, av löfte, av nya dagars gryning. Var djärva. Var rena i hjärtat. Själens mörka natt är över för många men nära för några. Sänd dem ert ljus. Ni väljer er egen upplevelse. Välj att uppleva kärlek. Vi väntar i kulisserna på ytterligare kontakt. Till dess, frid. Vi är Blå Fågelvarelserna. Jag är Ter` Aka.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...