Vitvingade Kollektivet av Nio via Galaxygirl, 29 januari 2020

Vitvingade Kollektivet av Nio via Galaxygirl, 29 januari 2020

Galaxygirl channeled texts

Vitvingade Kollektivet av Nio 29/1/2020

Vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio. Vi är nio i en, en i nio. Vi kommer från den niondedimensionella rymden och från denna utsiktspunkt kan vi från ett högre perspektiv se de enorma framsteg som mänskligheten har gjort, även sedan vi senast talade igenom den här (15/1/2020). Det kaos ni bevittnar är ett imperiums sönderfall. (Jag ser romerska ruiner med damm och mullrande.) Mullrande och kaos måste uppstå för att det nya ska födas. Var inte rädda för dessa förändringar när mörkret förvandlas till ljus eller tas bort av det. Hur som helst, ljuset genomsyrar allt och allt blir tröstat. För ni är en del av alltet, precis som mörkret. Ni har haft roller som mörka, ni har haft roller som ljusa. Ni är här från de högre dimensionella vägarna för att grunda ett högre perspektiv, ett högre medvetande och grunda det ska ni. För ni gör det. Var inte trötta. Var uppmuntrade, upplivade av dessa ord, för vi kodar dem med mer ljus.

Vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio. Vi ser er, vi älskar er. Markteam av Åldrarna, ni har våra hjärtan. Vi förbereder vägen för er seger, men segern är er. Det är utan tvekan en gruppinsats. Många bakom kulisserna hjälper, assisterar, rensar och ger er en enorm service utan tack eller synlighet. Sådan är tjänarhjärtats väg, som ni utvecklar. Sådan är vägen för en mästare som tjänar med exploderande kärlek, för när man är upplyst måste man tjäna. Det är en naturlig förlängning och ett uttryck för detta självförverkligande. När du tjänar andra tjänar du dig själv. När du helar de andra helar du dina egna inre sår och ditt inre barn frigörs.

Vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio. Vi bugar för er i tjänst och tacksamhet för ert projektbidrag till Gaia och hennes uppstigning. Vi ser mänskligheten stiga ganska snabbt, med nåd och lätthet. Bli inte omskakade. Stå starka i ljuset, i er tro. Kom ihåg er träning och skydda era hjärtan. Insvep er i ljuset. Låt det vara er mantel, låt sanningen vara er stav, låt kärlek vara på era läppar och i er vision så att ni ser de andra tydligt för vad de är, en förlängning av allt, av dig, för du är en del av detta storslagna mästerliga spel och din del är en viktig och vital roll.

Vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio som skickar frid i dag. Vi hoppas att våra ord har återupplivat er, för det är vår avsikt, en av tröst och glädje och djupt upplivande.

~ galaxygirl

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...