Elohim via Galaxygirl, 1 februari 2021

 

Elohim via Galaxygirl | 1 februari 2021

 

Elohim 1/2/2021

Vi är Elohim. Vi är gamla, vi är kloka. Vi är skaparna av många platser och upplevelser. Många av oss är förkroppsligade på er jord för att korrigera, vägleda, och omvandla det som inte är ljus till ljus eller åtminstone till neutralitet. Vi vill tala om neutralitet. Ni har levt i en värld av dualitet, ett ord som nämns ofta men kanske inte är helt förstått, även om ni trodde att ni har varit nedsänkta i dess biverkningar. Dualitet, skilsmässa från jaget, från det sanna jaget, åtskilt från enhet, motsatser. Det är energin i dessa saker som har funnits runt och varit nedsänkt inom matrisramen för er referensram, men som har uppfattats som normalt. Normalt förändras. Normalt, er förståelse för denna inställning kommer att uppgraderas. Vänster, höger, upp, ner, alla motsatser kommer att ha en energi av neutralitet, en mildhet som kommer att börja genomsyra och utvecklas. Denna mildhet finns inom stjärnfrönas hjärtan, det är ett kodningsindex som blommar, blommar allt längre inom hjärtana hos dem som tror på det högre jaget, de högre gudomliga koderna. Oavsett om ni tror eller inte, så är ni alla aspekter av det gudomliga, alla i olika stadier av förståelse och självförverkligande. Vi talar om dualitet för att detta behöver helas. Ni ser det, ni känner det, er värld skakar med den. Och ny, lycklig neutralitet, där allt är lätt och förlåtet, är på väg. Om ni håller fast vid denna kodning kommer det att hjälpa till att jorda ljuset som kommer och kommer att komma ytterligare.

Vi är Elohim. Vi är gamla, vi är kloka. Vi är skapare och oskapare av världar. Er värld återskapas och vi hjälper till. Många av er är vi, vår essens känns i dessa ord när koderna fördjupas nu i ert undermedvetna. De kommer att släppas inom fältet som omger er vid rätt tidpunkt och förankra mer fred. Var inte förskräckta av den omgivande oenigheten och splittringen. Skicka energi av enhet, av förlåtelse, av att gå framåt och se energin förändras med dig i ditt kölvatten. (Jag ser ett kraftfullt stort vattenfall på vintern med isflöden som kraschar mot botten.) Det som var fruset förändras. Vattnets underström är ingen match för det. Så är också underströmmen och överströmmen för ljuset som omger de stagnerande energierna i er värld, det lossar det som var fruset och kallt och tvingar fram rörelse. De som är anpassade till ljuset kommer att vara flytande ljusenergi på detta sätt på er ytvärld när energin virvlar och snurrar och förvandlas till dimma, till högre ljus. Förtroende. Detta är en gudomligt orkestrerad planetövergång och ni är mycket älskade. Jorden är alldeles för viktig för att tillåta ytterligare felaktig hantering. Jorden kommer att bli fri. Hon är redan fri i de högre världarna. Så kommer också hennes invånare att bli fria om de väljer att fortsätta på deras resa.

Vi är Elohim. Precis som de frusna isströmmarna som bärs nerför floden till det forsande vattenfallet och förvandlas till en lättare dimma, kommer ni att se många förvandlas. Ni kommer att se att många väljer att lämna det fysiska och förvandlas till det högre ljus som de är, och observera och hjälpa från andra sidan floden. Bli inte förvånade över denna övergång.

Vi är Elohim. Världar skapas med stor kreativ tanke och viljestyrka. Avsikter är välsignade med de högre dimensionella inspirationerna innan de föddes till den fysiska formen. Skapande och återskapande är fulla av livskraft, av kraft. Detta är kraftfulla tider som ni bevittnar och upplever. Alla är medvetna om dessa utmaningar som ni möter. Och ändå ser vi över vattenfallet, vi kan se längre ner på floden som fortsätter, och snart kommer ni också att se det. Isen bryts upp och klart rent vatten utan sediment flyter fritt, glatt. (Jag ser en kristallklar bred och djup flod som är helt transparent. Jag kan se vackra stenar i alla färger, lite guld, några regnbågsfärger längst ner. Jag känner vattnets energi och dess renhet. Det lever och jag känner energin av glädje i det svala vattnet. På vardera sidan av floden nu när vi flyter med den ser jag vacker grönska och hör ljud av vilda djur. De solbelysta ängarna på båda sidor är fridfulla. Det finns en grön baldakin ovanför men jag kan se ljusblå himmel strax bortom. Det är en plats med högsta frid och skönhet. Energierna i det ursprungliga vattenfallet är för länge sedan borta.)

Vi är Elohim. Den Nya Jordmallen är på plats. Den har länge såtts och kommer nu i full blomning. Dualiteten har rättats till en enhet av kärlek. Kärlek omfattar alla frekvenser. Det är universums språk. Kärlek är formleran som vi arbetar med när vi skapar. Kärlek är den frekvens som ni flyter in i, det är botemedlet för allt ni har upplevt. Det är botemedlet för splittring, oenighet. Kärlek och enhetsmedvetenhet liknar den beskrivna fredliga floden. Känn flödet och bli tröstade, ha frid. Enhetsmedvetenhet är mänsklighetens framtid. Ni ser isen brytas sönder och flyta över fallen innan den omvandlas till energi i en annan form. Var observatören av fallen. Känn neutralitetens kraft.

Vi är Elohim. Ny Jord väntar på er, bara nedströms. Allt är väl. När ni skapar med oss, kom ihåg era verktyg av kärlek, förlåtelse och neutralitet. Dessa är mästarnas verktyg. Använd dem väl. Vi är Elohim.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...