Brendas Blog via Brenda Hoffman, 1 mars 2019

Brendas Blog via Brenda Hoffman

1 mars 2019

 

Kära Ni

Nästa Brendas Blog kommer 19 mars 2019. För första gången på 10 år, vad jag kan minnas(!), tar jag en vecka ledigt för att leka i solen tillsammans med gamla vänner. Alla tidigare Brendas Blog kanaliseringar finns på LifeTapestryCreations.com.

Ni kanske är lite dimmiga eller kommer att vara de närmaste dagarna då ni rensar era cellulära minnen från allt som besvärat er i 3D eoner.

Många av er skriker att ni rensat och rensat. Det har ni. Ni har i sanning rensat mer än både ni och vi trodde var möjligt innan ert inträde till Jorden i denna livstid.

Detta är en fysisk rensning för att hjälpa er att bättre känna er själva. Föreställ er att era celler gnistrar under lager av dy och lera – likt en diamant i naturen. För en diamant är en diamant oavsett om den är täckt av lera eller om den är polerad till briljans.

Så har det varit för era celler i eoner. Då en cell fullgjorde sitt arbete, landade era nya celler i samma lera tills er interiör blev en gråbrun massa med en gnista här och där, när ni tillät er själva att fullt ut vara av ljuset.

En masse bestämde ni er för att rensa ytterligare en nivå av er varelse – er interna celler. Så er varelse är eller kommer att vara i ett viloläge de närmaste dagarna eller veckorna. Under den tiden kommer ni sannolikt att glömma datum, handlingar och motiv då ni går genom er dag. Med det inte sagt att ni kommer att vara olycksbenägna eller orsaka olyckor, utan att era sinnen kommer att vara undrande under stunder då ni vanligtvis är fokuserade. Ni kommer att glömma namn, datum, platser, men ser på det med lite humor.

Er diamant-varelse i all sin briljans inom och utom gör anspråk på sitt varande. Något ni längtat efter, men var osäkra på hur ni skulle göra det. För hur skulle ni kunna gräva upp era personliga diamant-celler om ni inte visste att de existerade under leran?

Så ni slutför delar av nya ni inom er fysiska sfär. Något ni inte kunde göra i 3D eller tidigare då Universum behövde sända energierna som motsvarade er en masse begäran.

Resultatet kommer att bli snabbare fysisk healing än tidigare därför att ni kommer att få tydliga meddelanden om er cellulära varelse närhelst ni önskar. Viktigast för denna Universella övergång är att er varelse kommer att gnistra inifrån och ut.

För många månader sedan informerade vi er om ni hade en glöd runt er som var antingen attraktiv eller skrämmande för dem ni interagerade med. Nu kommer er glöd att synas på både in- och utsidan. Ni kommer inte längre att behöva be era celler notera sina behov eller sin status. Ni behöver inte längre rädas att ert inre arbetssätt ligger bortom er förmåga.

Även om det var möjligt för er att vara av 5D och bortom trots er cellulära lera, begärde ni, en masse, en grundlig rening. Så era rädslofyllda minnen är antingen från det förflutna eller på väg att minska. Så det blir så att ert inre arbetssätt inte längre kommer att vara ett mysterium för er, för ni kommer snart att bli en tydlig radiosignal, så att säga, inifrån och ut.

Ni har arbetat flitigt med att rensa era känslomässiga och andliga varelser. Öppnat er för perspektiv ni aldrig trodde möjliga. Så kommer det att bli för er inre cellulära struktur. Skillnaden är att denna rensning kommer att vara mild, till och med rolig.

Ni kommer troligen att glömma det ena och det andra och skratta år er själva när ni gör så. För ni är inte vid början av era rensningar, utan vid slutet. Och era tidigare rensningar kommer att fungera som buffertar under denna rensning.

Ni kanske vill döma er själva för att ni inte är så klara i huvudet som ni vill vara, men att göra det kommer sannolikt att vara meningslöst då ni automatiskt ser humorn i situationen.

Om ni hade rensat er cellulära struktur i början eller för månader sedan, skulle ert 3D dömande ha hoppat ut i strid och skapat rädsla eller ilska inom er. Nu när ni är till fullo indränkta i själv-kärlek, även om ni försöker tycka illa om er själva för er otydlighet, så tycker ni att det är svårt. Precis som det är svårt att tycka illa om ett litet barn för att det är sig självt. Ni kanske ser er själva bli roade eller överraskade, men inte fel eller dåliga.

Så denna cellulära rensning låter er få öppen kommunikation med alla delar av er varelse.

En biverkning av denna cellulära rensning kommer att vara ett ännu större ljus. Ett ljus som kombinerar er yttre varelse, ert känslomässiga vetande, er andliga glädje och nu, er diamant-cellulära struktur.

Ni är verkligen ljuset av Universa.

Några av er som läser detta meddelande hävdar att ni ännu inte är av 5D eller bortom. Det är er rättighet. Ni kan tjura, eller döma er själva hur mycket ni vill. Er briljans kommer i alla fall att synas, trots ert 3D-behov att gömma er, att springa i skydd närhelst någon närmar sig er i vördnad eller kärlek.

Ni kan inte gömma er längre. Ni har synliggjorts av er själva. Det är dags för er att till fullo acceptera er själva och era krafter. För även om ni inte vågar göra anspråk på er själva så förändrar inte det er lysande, kärleksfulla briljans. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...