Mästarna i Kristallriket via Carina, 3 november, 2021

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,
Fantastiska tider är på gång!
Ni är som stora träd. I grund och botten alltid desamma men nu faller de sista gula höstlöven till marken och nya friska, gröna knoppar trycker på för att få utvecklas på era grenar.
Ert gamla jag är snart till ända och ert nya kraftfulla jag trycker på för att få komma fram. Ni är fantastiska varelser av ljus som nu äntligen kommer att finna glädje och frid att vara människa på jorden.
Så länge ni har kämpat. Så länge ni har väntat på att ert gamla jag ska få bli klar med sina upplevelser så att ni kan få visa världen vem ni i sanning är när ni vecklar ut er i er fulla potential.
Tiden är här nu. Tiden när era nya knoppar ska få pryda ert träd i sin fulla kraft. Världen har väntat på er och nu äntligen ska det ske.
Ni kommer liksom knopparna på ett träd en extra varm vårdag att spricka ut mycket snabbt. Sen kommer ni att stanna av och hämta andan när vädret tillfälligt svalnar av för att sen få ny kraft att veckla ut era blad när våren är här på riktigt. Ni kommer att utveckla era nya bladverk i lagom takt för er själv. För att hinna acklimatisera er, för att hinna integrera ert nya jag i ert befintliga jag på jorden.
Livet på jorden kommer äntligen kännas naturligt. Ni kommer helt naturligt befinna er på rätt plats vid rätt tillfälle för att använda era nya gåvor, ert nya jag, på jorden.
Älska er själva för att ni tillåtit er att göra denna resa. Prisa er själva för det mod ni haft som varit med under dessa mycket prövande tider. Njut av vetskapen att ni varit kapabel att leva i dessa låga energier och att ni så målinriktat kämpat för att komma tillbaka hit, till ljuset av er själva.
Tillåt er själva att vara de som ni i sanning är och ni går en mycket ljus och kärleksfull tid till mötes.
Vi älskar er!

Du gillar kanske också...